27

Zo denkt de PvdA echt over Oost-Europeanen

PvdA-plan: Maximaal 1 Pool per 12 vierkante meter ... Leefbaar Amsterdam doet aangifte wegens discriminatie

De gemeenteraadsverkiezingen komen nu écht dichtbij. Terwijl een groot deel van Nederland de schouders ophaalt en niet van plan is te gaan stemmen, voeren de partijen, zowel landelijk als lokaal, een hevige strijd. En in die strijd lijkt veel geoorloofd. Neem nu Leefbaar Amsterdam. De partij klaagt de PvdA aan voor discriminatie, vanwege het PvdA-plan om woonoverlast door en voor Oost-Europeanen te bestrijden. Media koppen gulzig ‘PvdA: één Oost-Europeaan per 12 vierkante meter’, alsof de partij plots een ander, rechts, gezicht laat zien. Maar hoe zit het nu echt?

Er is een groot probleem met de huisvesting van arbeidsmigranten. Niet alleen worden ze vaak tegen woekerprijzen gehuisvest, maar vaak ook met (te) veel mensen in een huis gepropt. Dat leidt volgens de PvdA tot overlast en vervuiling van de wijk. 15 mensen in één woning maken immers meer geluid dan vijf. Om deze overlast tegen te gaan en om de arbeidsmigranten van degelijke woonomstandigheden te voorzien, hebben de lijsttrekkers van de PvdA in de gemeenten en de Tweede Kamerfractie gezamenlijk een plan gelanceerd. De partij schrijft zeer helder niets te hebben tegen een Poolse buur, maar wel tegen vijftien Polen in een eengezinswoning. Het is maar net waar je de klemtoon op zet; op het aantal van vijftien, of op ‘Polen’. In het actieplan schrijft de PvdA onder meer:

Arbeidsmigranten worden doorgaans schandalig slecht gehuisvest tegen woekerprijzen. Te krappe behuizing leidt vervolgens tot overlast en vervuiling in wijken.”

Om dit tegen te gaan heeft de partij een achttal punten opgesteld:

1. We spreiden de huisvesting van arbeidsmigranten
2. Meer flexibele woonhotels op locatie
3. We voorkomen overbewoning
4. Goede registratie van tijdelijke arbeidsmigranten
5. Informatiepunten voor arbeidsmigranten
6. Een harde scheiding tussen werkcontract en wooncontract
7. Verplicht kwaliteitseisen voor aanbieders van tijdelijke huisvesting
8. Huurbescherming voor tijdelijke huur

Onder de gewraakte punt drie schrijft de PvdA:

Overbewoning moet worden voorkomen. Er is niets mis met een Poolse buur, wel met 15 Poolse buren in een eengezinswoning. Door per 12 vierkante meter maximaal één bewoner per woning toe te staan voorkomen we overbewoning en huisjesmelkerij.

Voor studentenhuisvesting geldt dit overigens al, vertelt Mariëtte Hamer bij Radio 1. “Die norm, die algemene norm, die eigenlijk voor iedereen zou moeten gelden, die moet ook gehanteerd worden voor deze huisvesting”, aldus Hamer. Ze benadrukt in de uitzending dat die norm in de toekomst voor iedereen zal moeten gelden.

Wat de overige punten inhoudelijk precies betekenen lees je hier, maar kort opgesomd is er dus helemaal niets aan de hand. Leefbaar Amsterdam kan de discriminatie-kaart weer terug in de zak stoppen, want van onterecht racisme roepen devalueert de betekenis en daar wordt niemand beter van. 

Geef een reactie

Laatste reacties (27)