32

‘Zorghervorming stuit op zorgcrisis’

GroenLinks: 'Kwetsbaarste zorggroep blijkt slechtst geïnformeerd' ... Eerste grote peiling zorghervorming ... Gemeenten nog druk met contracteren zorgverleners … GroenLinks wil noodfonds schrijnende gevallen

Het merendeel van de mensen dat langdurige zorg ontvangt, heeft geen idee hoe de hulp na 1 januari er uit gaat zien. Slechts 10 procent hulpbehoevenden weet welke zorg ze krijgt. Dat blijkt uit een peiling van TNS Nipo op aanvraag van GroenLinks. Daarmee lijkt de hervorming van de thuishulp op een crisis uit te lopen.

Over zeven weken nemen de gemeenten alle thuishulp over, maar de honderdduizenden hulpbehoevenden hebben geen idee of er straks iemand op de stoep staat om hun te helpen, laat staan wie dat gaat doen. Volgens GroenLinks is het vooral de kwetsbaarste groep die het slechtst geïnformeerd is. GroenLinks Kamerlid Linda Voortman vindt de uitkomst van het onderzoek zeer zorgwekkend

Deze cijfers zijn zeer zorgwekkend; een zorgcrisis dreigt. Dit onderzoek maakt duidelijk dat – met nog maar zes weken te gaan – mensen niet weten waar ze aan toe zijn, maar het ergste vrezen. Negatieve gevoelens overheersen, mensen voelen zich machteloos en zijn nog steeds niet goed geïnformeerd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een landelijk telefoonnummer ter beschikking gesteld en op de website hoeverandertmijnzorg.nl kunnen mensen informatie verkrijgen, maar die geeft voor 780 duizenden mensen geen uitsluitsel. Hen is beloofd dat als ze niets horen, er voor hen niets verandert, maar zo gerust zijn ze daar niet op.

Uit de peiling van TNS Nipo blijkt dat 60 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt meer te moeten betalen voor hun zorg, de helft is bang dat er voor hen minder zorg zal zijn. Een meer dan een derde vreest te moeten wisselen van zorgverlener en daarmee hun vertrouwde helper te verliezen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent de zorgen.

Maar gemeenten kregen pas laat zicht op de budgetten en op de aantallen hulpbehoevenden. Nu zijn ze druk met het afsluiten van contracten met zorgverleners. Pas daarna is er zicht op wat we wie kunnen aanbieden. Daar aan wordt enorm hard gewerkt. Overigens hebben degenen die nu overgaan van de nationale AWBZ-zorg naar gemeentezorg een toezegging voor zorg met een einddatum. Hun zorg loopt tot die datum door.

Het onderzoek van TNS Nipo is de eerste grote representatieve peiling door een onafhankelijk bureau over de aanstaande zorghervorming onder de zorggebruikers zelf. Deze week wordt in de Kamer de begroting over Volksgezondheid besproken. GroenLinks wil zo snel mogelijk een noodfonds voor schrijnende gevallen in het leven roepen. Voortman meent dat het kabinet de beloftes niet zal nakomen:

Dit onderzoek toont aan dat mensen de beloftes van het kabinet niet geloven. De onrust en de zorgen zijn groot. Het kabinet moet nu maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de mensen die het hardst getroffen worden door de kabinetsplannen straks toch de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het verliezen van passende zorg mag niet tot schrijnende situaties leiden. Ook na de decentralisatie blijft de staatssecretaris eindverantwoordelijk voor de zorg van iedereen.

Volkskrant: Geen flauw idee wie straks welke zorg krijgt

GroenLinks: Een zorgcrisis dreigt. Conclusies onderzoek TNS Nipo

Geef een reactie

Laatste reacties (32)