154

Zorginstelling dwingt familie tot vrijwilligerswerk

Familie, vrienden of buren moeten minimaal vier uur per maand meewerken ... Plicht wettelijk verboden, daarom beperkt tot 'dringend advies' ... Instelling Vierstroom verheft verschuiving werk van professional naar vrijwilliger tot missie 

De verpleeg- en verzorgingsorganisatie Vierstroom uit Gouda gaat familie en vrienden van hulpbehoevenden onder druk zetten om vrijwilligerswerk te verrichten. Verplichten tot mantelzorg Is bij wet verboden daarom wordt er met een ‘dringend advies’ een zwaar moreel beroep gedaan op de betrokkenen.

Vierstroom kondigde de maatregel vorig jaar aan, wat tot veel ophef leidde. In de eigen missie-omschrijving stelt de instelling:

Vierstroom ziet een verschuiving van professionele zorg richting vrijwillige inzet van burgers en het eigen netwerk en een verdergaande specialisatie van de professionele zorg.

Omdat na onderzoek bleek dat het verlenen van mantelzorg niet verplicht mag worden, gooit de instelling het nu over een andere boeg. Trouw schrijft:

Familie van de achttien nieuwe bewoners op de drie proeflocaties is gezegd dat mantelzorg een gewoonte is. Ze kregen het dringende advies iets te doen in de huiselijke sfeer: wandelen, koffie schenken, spelletjes, koken. De omgeving van vijftien bewoners was enthousiast, twee families aarzelden en hadden even tijd nodig, één zoon had er geen zin in en heeft voor zijn moeder een ander verpleeghuis gezocht. 

Volgens Vierstroom bestuurder Jeroen van den Oever is het verkeerd dat de zorg voor zieken en hulpbehoevenden volledig in handen wordt gelegd van professionals. Vierstroom draagt zorg voor zo’n duizend hulpbehoevenden. Volgens hem zorgt juist de bijdrage van de vrijwilligers voor ‘een blos op de wangen’. De familie en vrienden moeten mininaal vier uur per maand een bijdrage leveren. Uit een enquête die de instelling hield in de sociale en familiekring van bewoners zou blijken dat tachtig procent van de betrokkenen positief is, twintig procent is ‘niet enthousiast’ of ronduit negatief.

Trouw: Zorginstelling maakt mantelzorg tot plicht

Geef een reactie

Laatste reacties (154)