10

Zorgleerlingen geweigerd op het mbo

Passend onderwijs blijkt op veel fronten tekort te schieten 

Jaarlijks blijken tientallen studenten met een psychische of lichamelijke beperking niet welkom op een mbo-opleiding. De zogenaamde zorgstudenten die wel worden toegelaten, moeten het stellen zonder de ondersteuning die zij nodig hebben.

Dat meldt De Volkskrant na een rondvraag onder studenten, ouders, juristen en andere betrokkenen. Scholen ontvangen tegenwoordig de budgetten voor zorgleerlingen zelf en zijn ook zelf verantwoordelijk voor het bieden van de benodigde ondersteuning. Dit passend onderwijs, vorig jaar in de plaats gekomen van leerlinggebonden budgetten – de welbekende “rugzakjes” – blijkt aan alle kanten tekort te schieten. 

Eerder uitte kinderombudsman Marc Dullaert al stevige kritiek op de in zijn ogen overhaaste invoering van het passend onderwijs op basis- en middelbare scholen. Nu blijkt ook het mbo met forse problemen op dit gebied te kampen. Dullaert: ‘Van verschillende kanten hoorde ik dat jongeren met leerproblemen geen goede begeleiding krijgen. Wat ontbreekt is gerichte, persoonlijke aandacht: een jongere wordt niet aangesproken op wat hij of zij kan.’

Zowel de MBO Raad als het ministerie van Onderwijs zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Volgens de MBO Raad gebeurt het simpelweg te vaak dat zorgleerlingen ‘irreële verwachtingen’ hebben, en wordt bij de intake door de school duidelijk gemaakt dat ze ‘te beperkt’ zijn. Volgens de MBO Raad wordt in zo’n geval een alternatief aangedragen. Minister Bussemaker laat via een woordvoerder weten dat scholen in haar ogen voldoende werk maken van passend onderwijs, ‘maar er is altijd ruimte voor verdere verbetering’.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is minder positief. Alleen al dit kalenderjaar ontvingen zij 188 klachten die met het passend onderwijs te maken hadden. 53 van die klachten gingen over de gebrekkige begeleiding, de overige klachten over het geweigerd worden tijdens een te strenge intake. Jeroen Veltheer, oprichter van Netwerk Ouderinitiatieven, verzamelde met zijn organisatie afgelopen zomer ook al twintig verhalen van kinderen die vanwege hun beperking werden geweigerd aan een mbo-opleiding.

JOB-bestuurslid Aleksandr Stommels maakt zich ook zorgen om de leerlingen die wel worden aangenomen, maar het vervolgens zonder de benodigde zorg moeten doen. Die leerlingen moeten vaak alsnog met de opleiding stoppen. De organisatie neemt daarnaast nog een andere zorgwekkende trend waar: jongeren en ouders die hun problemen verzwijgen voor de school uit angst niet te worden toegelaten.

Cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (10)