122

Zorgleerlingen nu al geweerd op scholen

Scholen adviseren ouders van 'zorgleerlingen' nu al na te denken over alternatieve oplossingen ... Bezuinigingen dwingt scholen selectie aan de poort te houden ... Ook het speciaal onderwijs selecteert

Bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) zijn nu al meldingen binnengekomen van selectie aan de poort. Ouders van zorgleerlingen lukt het niet op hun kind op de school naar keuze te plaatsen. Hoewel de bezuinigingsmaatregel van het kabinet pas in 2012 ingaat, nemen scholen bepaalde leerlingen nu al niet aan voor het schooljaar 2011 – 2012.

De bezuinigingsmaatregelen in het passend onderwijs gaan pas in in 2012, maar werpen nu al hun schaduw af. Sommige scholen weren al kinderen voor het schooljaar 2011-2012″, zei Ad Poppelaars, directeur van de CG-Raad tegen NU.nl. Ook scholen voor speciaal onderwijs zijn op hun hoede. “Ze weten dat ze het straks met minder geld en minder leerkrachten moeten gaan doen. Ze adviseren ouders nu alvast om na te denken over alternatieve oplossingen voor hun kinderen.

Vanaf 2012 moeten ouderen kinderen die extra zorg nodig hebben, aanmelden bij een school van hun voorkeur. De school bepaalt dan op welke school in de regio het kind geplaatst kan worden. Het probleem doet zich nu al voor dat een weigering in strijd kan zijn met de Wet Gelijke Behandeling. Poppelaars heeft verscheidene gevallen al doorgespeeld naar de commissie.

Lees meer bij NU.nl: Scholen weren nu al zorgleerlingen

Geef een reactie

Laatste reacties (122)