111

Zorgmijden wordt zorgelijk

Huisartsenvereniging trekt aan de bel ... angst voor verergering van aandoeningen en hogere kosten doordat meer mensen zorg mijden

Zorgmijden neemt steeds zorgwekkender vormen aan. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging naar de mate waarin patiënten om financiële redenen het advies van hun huisarts niet opvolgen. Kozen patiënten er in 2013 met name voor niet naar een zorgaanbieder in de buurt als de psycholoog of fysiotherapeut te gaan. In 2014 gaat het steeds vaker om het niet opvolgen van een verwijzing naar het ziekenhuis of het niet doen van aanvullend onderzoek als lab of röntgenfoto’s.

Dat meldt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Voorzitter van de LHV, Steven van Eijck:

Het nieuws dat veel patiënten om financiële redenen medicijnen niet afhalen of niet naar een psycholoog gaan, zorgde vorig jaar voor veel ophef. Hoewel we hoopten op een tijdelijk fenomeen, blijkt het om een structureel probleem te gaan. Wat dit jaar een nieuw dieptepunt bereikt nu steeds meer mensen ook verwijzingen naar het ziekenhuis niet opvolgen (46% in 2014 tegenover 33% in 2013).Dat betekent dat mensen onnodig lang rondlopen met klachten, langs de lijn staan en het risico lopen op complicaties. Met alle gevolgen van dien, omdat er zwaardere ingrepen nodig zijn (in de tweede lijn). Wat de patiënt en wij als maatschappij juist willen vermijden.

94 procent van de huisartsen krijgt te maken met patiënten die zeggen geen geld te hebben om het doktersadvies op te volgen. Bovendien worden artsen hier steeds vaker mee geconfronteerd. 71 procent heeft hier eens per week of vaker mee te maken (62% in 2013). In vijftien procent van de gevallen is dit zelfs meerdere keren per dag (9% in 2013). Als een patiënt aangeeft geen geld te hebben om het doktersadvies op te volgen, wijzen huisartsen op de mogelijke effecten van die keuze.
De opkomst van zorgmijden lijkt samen te vallen met de verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro per jaar in 2013. Van eijck zegt zijn hart vast te houden voor de verwachtte verhoging naar 405 euro in 2015:

Willen we het probleem van zorgmijden een halt toeroepen, dan moeten we onnodige hoge financiële drempels voor zorg vermijden.

Adviezen die het vaakst niet worden opgevolgd zijn het niet laten doen van lab-onderzoek, medicijnen afhalen, naar een GGZ-instelling gaan en aanvullend onderzoek als röntgenfoto’s laten doen.

Een andere vorm van zorg die wordt gemeden nu de eigen bijdrage omhoog is gegaan is fysiotherapie. Volgens het Reumafonds gaat dat juist tot heel veel meer kosten leiden. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij het Reumafonds in de Volkskrant:

Uiteindelijk kost deze maatregel de maatschappij meer. Mensen hebben sneller behoefte aan een dure operatie, ze hebben meer zorg nodig en participeren minder omdat hun functionaliteit achteruitgaat. Uit een enquête van onderzoeksbureau GfK om inzicht blijkt onder meer dat 76 procent van de patiënten die minder of geen fysiotherapie kregen duurdere zorg nodig heeft, zoals dure medicijnen. 9 procent is door gebrek aan fysiotherapie gestopt met werken.

Geef een reactie

Laatste reacties (111)