13

Zorgverzekeraars houden geld voor huisartsen in eigen zak

Huisartsen krijgen van zorgverzekeraars geen extra geld voor de zorg van kwetsbare, thuiswonende ouderen en voor mensen in achterstandswijken. Hierover zijn wel afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, maar de verzekeraars houden de hand op de knip.

200 miljoen euro is vrijgemaakt zodat huisartsen in 2018 meer broodnodige aandacht aan deze kwetsbare groepen patiënten kunnen geven. Dat was de uitkomst van onderhandelingen tussen zorgverzekeraars, huisartsen en het ministerie. Nu de contracten voor het komende zorgjaar worden opgesteld, blijkt echter dat veruit de meeste zorgverzekeraars niet van plan zijn de afspraken na te komen.

Zowel de vorige kabinetten-Rutte als ook het huidige, willen de stijgende kosten in de zorg drukken door de huisarts meer taken te geven. Op die manier worden de kosten in een duur ziekenhuis teruggebracht. Ook ouderen worden geacht langer thuis te wonen, en psychiatrische patiënten vinden minder snel een plek in een instelling. Dit alles betekent dat de huisarts niet alleen meer, maar ook zwaardere taken krijgt.

Martin Bontje, voorzitter van InEen (de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) zegt in de Volkskrant dat de zorgverzekeraars verwikkeld zijn ‘in een race om zo min mogelijk geld uit te geven, waarbij het belang van de individuele zorgverzekeraar belangrijker is dan het maatschappelijk belang.’ Oftewel, de verzekeraars zijn als de dood dat zij door die extra uitgaven hun premie moeten verhogen, waardoor klanten massaal wegrennen naar de concurrent die een paar euro goedkoper is.

De problemen waar huisartsen voor staan zijn overduidelijk. Steeds verder oplopende druk op de huisartsenposten; meer en complexere zorg voor ouderen en meer mensen die bij de huisarts aankloppen. Er is geld beschikbaar gesteld om deze problemen aan te pakken, maar verzekeraars geven dit niet door aan de zorgverleners.

De Landelijke Huisartsenvereniging LHV laat weten met het ministerie om de tafel te willen om tot een oplossing te komen. Het ministerie zelf heeft al laten weten dat onlangs nog in een overleg is benadrukt dat gemaakte afspraken ‘uiteraard moeten worden nagekomen’. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, erkent het probleem. Volgens hem klopt het dat niet alle verzekeraars ‘even serieus met de knelpunten aan de slag zijn gegaan’. Rouvoet heeft de verzekeraars per brief laten weten maandag in gesprek te willen.

cc-foto: 401K

Geef een reactie

Laatste reacties (13)