14

Zure appels voor schoolgaande kinderen

Stop op levering schoolfruit ... Leveranciers kunnen voorschot op EU-subsidie niet langer opbrengen 

Meer dan 350.000 leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag voorlopig geen schoolfruit meer. De zes leveranciers die het EU-gesubsidieerde fruit distribueren, kunnen het zich financieel niet meer veroorloven. Ze moeten een groot deel van de kosten voorschieten en het is nog maar de vraag of ze het terugkrijgen, aldus een van de leveranciers.

Peter de Boer, directeur van leverancier Schoolfruit.nu tegen NOS: “Dit doen we met pijn in ons hart”. Tegen de de Volkskrant verklaart De Boer:

We moeten alles zelf voorfinancieren, terwijl we door een aantal lastige voorwaarden niet weten of we uiteindelijk wel de volledige subsidie zullen krijgen. Zo wil de EU dat we verschillende soorten fruit leveren, maar soms krijg je de prijs van het duurste fruit niet helemaal vergoed. We blijven aandringen op een werkbare regeling bij het ministerie van Economische Zaken”.

Het ministerie zegt verrast te zijn door de actie van de leveranciers. Zij stellen dat de zes schoolfruitleveranciers de voorwaarden van het EU-schoolfruitprogramma kennen en daarmee akkoord zijn gegaan, meldt NOS.

Schoolfruit wordt sinds 2010 geleverd aan ongeveer 1700 scholen met Europese subsidie. De leerlingen krijgen 3 stuks fruit per week. Als scholen zich inschrijven om mee te doen, moeten ze ook lessen over fruit inlassen. De EU maakt 150 miljoen euro vrij voor schoolfruit. Nederland krijgt daarvan 5,2 miljoen. Het programma is bedoeld om kinderen voor te lichten over gezond eten.

Alternatief fruitbeleid

De actie Nationaal Schoolontbijt, die vandaag van start gaat, geeft kinderen wél fruit. Het Schoolontbijt wil kinderen en ouders voorlichten over het belang van ontbijten voordat kinderen naar school gaan, omdat volgens de organisatie veel kinderen met een lege maag naar school komen. Het Nationaal Schoolontbijt werd vorig jaar nog stevig bekritiseerd omdat sponsorende voedselbedrijven de inhoud van de ontbijtpakketten bepaalden. Hierdoor stonden er veel te zoute en te zoete producten op de ontbijttafels. Na kritiek van voedselwaakhond Foodwatch werd onder andere fruit aan het Schoolontbijt toegevoegd en werd het lesmateriaal reclamevrij gemaakt.

De Gemeente Rotterdam stimuleert het eten van fruit door schoolgaande kinderen door hun ouders verantwoordelijk te maken voor het meegeven van fruit als tussendoortje. Scholen die zijn aangesloten bij het programma Lekker Fit! en het fruitonderdeel Lekker Fruit! volgen, doen dit bijvoorbeeld door met winkels in de wijken samen te werken die goedkoop fruit aanbieden aan ouders. Oo koppelen de scholen bestaande activiteiten aan het eten van fruit. Soms wordt daarvoor EU-schoolfruit gebruikt, aldus de gemeente, maar het beleid is erop gericht ouders zelf fruit te laten meegeven aan hun kinderen.

Cc-foto: Wendy Copley

Geef een reactie

Laatste reacties (14)