38

Zure regen bijna verdreven

Na 30 jaar dreiging is zure regen dankzij reeks maatregelen bijna bestreden

In 1967 bleek uit een studie dat neerslag zuur was en vervuilend. De visstand zou zijn gedaald en de bossen zouden sterven door de zure regen. Dankzij een reeks maatregelen is dit niet gebeurd.

Uit Duitsland kwamen berichten dat bossen stierven doordat de neerslag vervuild was met stoffen als zwaveldioxide, stikstofdioxide en ammoniak. De verzuring is nu echter tegengegaan door een reeks maatregelen die vanaf 1980 zijn ingevoerd.

Zo worden huizen in Europa niet meer verwarmd door kolen, maar door gas. Ook de uitstoot van zwaveldioxide wordt tegengegaan door de plaatsing van installaties die de zwaveldioxide uit rookgas haalt. Een ander voorbeeld van een maatregel is de driewegkatalysator. Dankzij de katalysator is de uitstoot van stikstofoxiden met 40 procent gedaald sinds eind jaren tachtig.

Nederland heeft echter niet te lijden gehad door zure regen. NRC schrijft:

De term zure regen is voor Nederland niet erg geschikt, want veel schade aan bossen ontstond niet door zure regen, maar door een ‘droge’ variant: de toevoer van vervuilende stoffen uit de atmosfeer naar het aardoppervlak.

cc-foto: Marco Raaphorst

Geef een reactie

Laatste reacties (38)