Laatste update 08:29
5

Zwaar gehandicapte kinderen de dupe van ‘zorghervorming’

Thuiswonende zwaar gehandicapte kinderen zijn de dupe van de bezuinigingen in de zorg. Om kosten te besparen heeft de overheid besloten dat per 2015 het Rijk voor veel minder gehandicapten de zorg vergoedt. Zij die buiten de boot vallen zouden bij de gemeenten terecht kunnen. De praktijk is alleen een stuk weerbarstiger. Gemeenten zijn bijvoorbeeld lang niet altijd bereid om alle kosten op zich te nemen. Dat schrijft de Volkskrant maandag.

Alleen wie een blijvende zorgbehoefte heeft met permanent toezicht, kan op een vergoeding vanuit Den Haag rekenen. Als er uitzicht is op verbetering, moet de gemeente of de zorgverzekeraar betalen. Dat is het beleid sinds 2015, dat als doel onder meer had om de zorgkosten te drukken. Sindsdien zijn zo’n 3300 thuiswonende gehandicapte kinderen doorverwezen naar de gemeenten omdat het Rijk zegt niet te kunnen beoordelen of de kinderen aan het selectiecriterium voldoen, omdat het lastig is om bij jonge kinderen vast te stellen of ze blijvende zorg nodig hebben.

Bijkomend probleem is dat gemeenten minder specialistische kennis in huis hebben dan het Rijk. Bovendien hebben ze minder geld om aan jeugdzorg te besteden. Niet alle gemeenten vergoeden dan ook dezelfde zorg, sommigen verwijzen de ouders terug naar het Rijk, met als gevolg: gepingpong over wie de rekening moet betalen.

Eén van die ouders, moeder van een 5-jarig zwaar beperkt jongetje, vertelt in de Volkskrant:

De gemeente en het Rijk willen allebei niet betalen, terwijl iedereen ziet dat mijn zoon die zorg nodig heeft. De gemeente zegt: hij hoort bij het Rijk, maar daar is zijn aanvraag afgewezen. De gemeente wil sowieso niet betalen voor de specialistische zorg die hij nu krijgt in een speciaal behandelcentrum, en verwijst hem naar een standaard medisch kinderdagverblijf. Het is heel heftig om te moeten smeken om geld voor zorg voor je kind.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)