42

Zware beroepen krijgen pensioen met 65

Minister Kamp van Sociale Zaken sluit deal met PvdA ... Toch nog 1,5 tot 3 procent koopkrachtverlies, maar minder dan andere beroepsgroepen

Voor werknemers met een zware, laagbetaalde baan blijft het ook in de toekomst mogelijk om op hun 65ste met pensioen te gaan. Zij lijden dan nog wel een koopkrachtverlies van anderhalf procent op het moment dat de pensioenleeftijd 66 jaar is en drie procent als deze 67 is. Dit is veel minder dan bij middelbaar en hoger personeel, zo meldt de Volkskrant. Het kabinet heeft hiertoe een deal gesloten met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Minister Kamp (Sociale Zaken) stuurt dinsdag een brief aan de Kamer over de hervorming van de pensioenen.


De minister heeft de steun van de PvdA nodig, omdat gedoogpartner PVV de verhoging van de pensioenleeftijd niet steunt. Volgens de kabinetsplannen gaat de pensioenleeftijd in 2020 omhoog naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Een jaar eerder stoppen betekent levenslang 6,5 procent minder AOW. Met 65 jaar de AOW laten ingaan betekent dus levenslang 13 procent minder AOW, zo schrijft de Volkskrant.

De PvdA heeft steeds compensatie geëist voor werknemers met zware beroepen en lage inkomens, zodat zij toch altijd op 65 jaar met pensioen kunnen. Nu is afgesproken dat deze groep er 1,5 procent op achteruitgaat als zij op hun 65ste stoppen wanneer de pensioenleeftijd 66 jaar is. Als zij met 65 stoppen wanneer de pensioenleeftijd 67 is, gaan zij er 3 procent op achteruit.

Dit kan door wat de Volkskrant noemt “een ingenieuze stapeling van ‘doorwerkbonussen'”, die via de belastingen worden gevormd, kunnen laagbetaalden geld sparen. Voor de laagste inkomens lopen deze bonussen in 2025 op tot ruim 17 duizend euro. Naarmate het inkomen stijgt, dalen de bonussen.

Het pakket kost volgens het ministerie ruim 300 miljoen euro. Het Centraal Planbureau heeft nog geen tijd gehad het pakket door te rekenen. Ouderen die werkloos zijn, hoeven niet kort voor hun pensionering hun vermogen ‘op te eten’. Voor hen blijft een aparte regeling gelden, aldus de Volkskrant. Wat de zware beroepen zijn, moet nog blijken.

Foto-cc: Peetie Dijk

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (42)