178

Zwart kind niet welkom op witte school

Basisscholen gebruiken trucjes om wet gelijke behandeling en vrije schoolkeuze te omzeilen

Basisscholen wijzen structureel leerlingen af op grond van etniciteit. Dat gebeurt vaak met niet transparante, ‘unfaire’ toelatingsprocedures en uit angst voor scholen ‘zwart’ te worden. Hun selectie is echter in strijd met de wet gelijke behandeling en de vrije schoolkeuze, stelt Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken. “Dit is niet goed voor de integratie. Zo gaan we richting een parallelle samenleving.”

Forum liet de rol van etnische afkomst in het toelatingsbeleid binnen het basisonderwijs onderzoeken door onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Dat interviewde in drie gemeenten tientallen ouders, en twaalf schooldirecteuren, -bestuurders en onderwijsambtenaren.

Schooldirecteuren zeggen dat ze bang zijn dat het toelaten van veel allochtone leerlingen, met soms taal- en leerachterstanden, de Cito-score van de school omlaag zal halen. Hun scholen zouden in een neerwaartse spiraal terechtkomen en niet meer aantrekkelijk zijn voor autochtone ouders, schrijft Trouw.

Zeki Arslan, onderwijsdeskundige van Forum: 

De klachten van ouders over discriminatie bestaan al een kwart eeuw. Dat is niet nieuw. Maar in dit onderzoek erkennen ook onderwijsprofessionals dat het structureel gebeurt. Dat daarmee de vrije schoolkeuze niet voor iedereen in dit land even vrij is. Dat vind ik schokkend. Ik hoop dat deze kleine verkenning voor de minister aanleiding is voor een grootschalig onderzoek.

De PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen, ondersteunt dat verzoek van Forum.

Deze signalen horen wij ook. Als het echt gebeurt, is dat onacceptabel. Aan de hand van deze verkenning willen wij nog geen keiharde conclusies trekken, maar het wordt tijd dat duidelijk wordt hoe structureel en ernstig het is”

Forum ziet gemengd onderwijs als een belangrijke voorwaarde voor goede onderwijskansen. In zo’n 12 procent van de basisscholen in Nederland is meer dan de helft van de leerlingen van niet-westerse afkomst. Onderzoek toont aan dat dat percentage eerder toe- dan afneemt. Allochtone ouders stuiten bij het aanmelden van hun kinderen op ‘witte’ scholen vaak op hoge drempels, variërend van het gevoel niet welkom te zijn tot lange wachtlijsten. Of doorverwijzingen naar zwarte scholen die meer expertise zouden hebben voor mogelijke taalachterstanden.

Trouw: Scholen vrezen lage cito-scores, allochtone leerling niet welkom

Geef een reactie

Laatste reacties (178)