52

Zwarte Britten sterven veel vaker door Covid-19 dan witte Britten

Het coronavirus is een grote gelijkmaker, beweerden veel opiniemakers nog niet eens zo heel lang geleden. “Het discrimineert niet en staat neutraal tegenover ras, bankrekening, seksuele geaardheid en gender”, schreef Volkskrant-columnist Bert Wagendorp bijvoorbeeld een maand geleden.

Newsnight-presentatrice Emily Maitlis maakte die stelling al snel eloquent met de grond gelijk. Mensen met lage inkomens – vakkenvullers, verpleegkundigen, ouderenverzorgers – hebben bijvoorbeeld veel meer kans om besmet te raken. Villabewoners hebben gemiddeld minder van het virus te vrezen dan wie driehoog achter woont. Ook is de overlijdenskans bij mannen groter dan bij vrouwen.

Ondertussen stapelt daarnaast het statistisch bewijs zich op dat etnische minderheden veel harder geraakt worden door het virus. Zo blijkt uit cijfers van het Office for National Statistics dat zwarte mannen en vrouwen een vier keer zo grote kans lopen om aan Covid-19 te overlijden dan witte mensen van hetzelfde geslacht, bericht The Guardian. Ook Britten met een Pakistaanse, Bengalese, Indiase, Chinese of gemengde achtergrond lopen aanmerkelijk meer risico.

Die ongelijkheid is gedeeltelijk terug te voeren op sociaaleconomische en demografische verschillen. Etnische minderheden hebben vaker slecht betaald werk, een kleine woning of bestaande gezondheidsklachten. Ook wonen ze in andere buurten en regio’s.

Wordt er voor al dit soort factoren gecorrigeerd, dan nemen de verschillen tussen witten en andere etnische groepen af. Na correctie springen vrouwen met een Chinese achtergrond er zelfs net wat beter uit dan witte vrouwen. Voor alle andere groepen valt de vergelijking met witte seksegenoten nog altijd negatief uit. Zo hebben zwarte Britten ook na correctie een twee keer zo grote kans om te overlijden aan Covid-19. Een verklaring voor dat verschil heeft het Britse statistiekbureau nog niet.

cc-foto: Delaina Haslam

Geef een reactie

Laatste reacties (52)