119

Zwitserland stemt vóór migrantenquotum

Update: krappe meerderheid van 50,3 procent stemde voor het voorstel ... Rechtse Volkspartij SVP wil EU-burgers weren ... Laatste peilingen beloven spannende strijd

In Zwitserland wordt zondag een referendum gehouden over een heikel punt. De vraag: moet er een quotum komen voor migranten? Quota zijn in strijd met de afspraken met de EU. Kiest Zwitserland desondanks voor de invoering ervan, dan kan dat de band met de EU ernstig schaden. Het initiatief komt van de rechtse Volkspartij SVP en is gericht tegen mensen uit de EU, die in Zwitserland komen werken. De regering hoopt dat het volk het voorstel verwerpt, omdat het de relatie met de EU kan bemoeilijken.


Update 21.00:

Zwitserland heeft zondag voor de beperking van immigratie gestemd. NOS houdt het aantal dat voor het plan stemde op een nipte 50,3 procent, de BBC meldt tussen de 50,5 en 51 procent.

De vraag die de Zwitsers voorgelegd kregen was of er een maximaal aantal immigranten per jaar gesteld mag woorden. Al staat dit haaks op het afgesproken vrije verkeer van personen dat de Zwitsers met de Europese Unie hebben afgesproken. President Didier Burkhalter van Zwitserland heeft in een reactie laten weten dan de immigratiewetgeving niet direct op de schop gaat. Burkhalter heeft laten weten dat het huidige vrije verkeer van personen gewoon  overeind blijft, “tot een nieuwe legale status vastgesteld is”.

Eerder:

Van de 8 miljoen inwoners van Zwitserland, is 23 procent niet in het land geboren. Jaarlijks groeit de bevolking met 80.000 mensen, waarvan driekwart EU-burgers.

De gevolgen van de invoering van een quotum kunnen groot zijn. Zwitserland is zelf geen lid van de EU, maar heeft sinds 2002 bilaterale verdragen met de EU, waardoor Zwitserse bedrijven vrij mogen opereren in de EU. NRC-correspondent Caroline de Gruyter legt uit:

Dat legt ze geen windeieren: de EU is hun grootste handelspartner. Vorig jaar verkochten ze er voor 97 miljard euro aan producten. In ruil moet Zwitserland wel de grondregels aanvaarden, waaronder vrij personenverkeer. In de verdragen staat een ‘guillotinebepaling’: als één partij één afspraak opzegt, kan de andere partij alle andere afspraken opschorten.

Volgens de laatste peilingen is 43 procent van de bevolking voor een quota, 50 procent tegen. De rest weet het nog niet. Toch voorspellen velen dat het quotum het niet gaat halen, omdat de economische overwegingen een grote rol spelen. De kloof tussen voor- en tegenstanders is de afgelopen weken echter snel geslonken. Twee weken geleden was 37 procent nog voor en 55 procent tegen.

cc-foto: Clemens V. Vogelsang

Geef een reactie

Laatste reacties (119)