37

Zwitsers referendum over verbod op kunstmatige bestrijdingsmiddelen

Geen video? Klik hier.

Zwitsers gaan komende zondag naar de stembus voor een aantal referenda waaronder twee die er op gericht zijn het gebruik van pesticiden drastisch terug te dringen. Een van de voorstellen wil het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen zelfs geheel verbieden, niet alleen in de landbouw maar ook bij het onderhoud van publiek groen en in particuliere tuinen.

De initiatiefnemers van “Voor een Zwitserland vrij van synthetische pesticiden’ willen een verbod op het gebruik van  bestrijdingsmiddelen met chemische ingrediënten die niet van nature voorkomen. Het betekent dat alleen biologische bestrijdingsmiddelen worden toegestaan en het aantal toegestane bestanddelen van 383 nu wordt teruggebracht tot 108. Om buitenlandse producenten geen oneerlijk concurrentievoordeel te bezorgen moet volgens het voorstel ook de import van voedsel dat met dergelijke pesticiden is geteeld verboden worden. Het verbod, door meer dan 120.000 ondertekenaars werd ingediend, is bedacht door een comité onder leiding van een wijnboer en een hoogleraar grondbiologie.

The Local meldt dat de gemoederen rond de stembusstrijd hoog oplopen. Voor- en tegenstander beklagen zich over bedreigingen en intimidatie. Een trailer met propaganda van de tegenstanders is in vlammen opgegaan.

Geen video? Klik hier.

Minder ver gaat het voorstel van het ‘Schoon Drinkwater Initiatief’. Daarin wordt bepleit dat alleen boeren die met hun methodes het milieu niet beschadigen en drinkwaterbronnen niet verontreinigen in aanmerking komen voor het ontvangen van landbouwsubsidies. Veeboeren die hun dieren preventief antibiotica toedienen mogen ook geen subsidie meer krijgen, vinden de initiatiefnemers. Die boeren moeten bovendien zelf hun veevoer verbouwen om zo de overproductie van mest tegen te gaan. De initiatiefnemers stellen dat het geen pas geeft om boeren die met hun methodes het land vervuilen en de volksgezondheid bedreigen belastinggeld te schenken.

De regering adviseert burgers beide voorstellen te verwerpen. De grote boerenorganisaties keren zich ook  tegen de verboden maar bijenhouders steunen die juist weer. Een organisatie van biologische boeren adviseert een ja-stem voor het verbod op pesticiden en een nee-stem voor de drinkwatermaatregel omdat die het werk voor biologische boeren lastiger maakt terwijl de veeindustrie er amper onder zou leiden omdat die laatste ook zonder subsidie kan.

De stemming belooft spannend te worden. De voorstanders van een verbod zijn vooral te vinden in de steden, de tegenstanders op het platteland. De laatste groep is een aanvankelijke achterstand in de peilingen aan het inlopen.

Geen video? Klik hier.

Geef een reactie

Laatste reacties (37)