7.044
95

Trainer/adviseur

Roald Pool is trainer en adviseur van managers bij gedragsverandering in organisaties (Vergouwen Overduin). Hij is van oorsprong econoom.

10 geboden voor een seculiere maatschappij

'Beste gelovigen, schiet nou niet in de kramp. Juist met deze geboden kan uw religie voortbloeien'

Nederland heeft grote behoefte aan een (nog) meer seculiere maatschappij. Nederland kent een enorme godsdienstvrijheid, maar die is te ver doorgeschoten. We hebben nog steeds (christelijk) religieuze partijen die winkelen op zondag, abortus en euthanasie proberen te verbieden wanneer zij daar de kans toe krijgen. Een absurde situatie, omdat hier de ene geloofsovertuiging haar wil aan andere geloofsovertuigingen probeert op te leggen. Onnodig, want er is geen christen die gedwongen wordt om te winkelen op zondag of om abortus of euthanasie te plegen.

Ook eisen sommige religies nog uitzonderingsposities op, zoals bijvoorbeeld het recht om niet beledigd te worden. De christenen zijn de afgelopen 30 jaar wat meer gewend geraakt aan forse kritiek en beledigingen. OK prima, nu weten ze ook hoe anders- en niet gelovigen die jaren daarvoor hebben ervaren. Nu vertonen sommige moslims kinderlijk gedrag wanneer ze respect niet vanzelf krijgen. Een column van Ebru Umar over ‘een jengelende moskee’ levert direct 2000 geweldsbedreigingen op.

Seculiere variant
Onze multireligieuze maatschappij is sterk gebaat bij een nog betere ordening die godsdiensten en ‘niet godsdiensten’ in vrede naast elkaar laat leven. Ofwel: een nog wat zuiverder seculiere variant van wat we nu hebben. Een bestel zonder religieuze partijen in de politiek, een onderwijssysteem zonder religieuze kleuren en een cultuur waarin iedereen genoeg eelt heeft om zich niet te laten meeslepen door kritiek en ruw geformuleerde meningsuiting.

Daarom hieronder, in de taal der gelovigen, tien geboden voor een seculiere maatschappij die het samenleven van vele godsdiensten prachtig waarborgt. En nee, beste gelovigen, schiet nou niet in de kramp. Juist met deze geboden kan uw religie voortbloeien!

1. Er zijn vele Goden: U mag zelf kiezen welke u aanbidt of niet
Er zijn vele geloven in deze wereld. Het staat u vrij om daartussen te kiezen. U mag ook uw eigen religie creëren. U mag ook afzien van welke religie dan ook. Voor deze enorme keuzevrijheid betaalt u alleen de prijs dat u uw geloof niet dwingend mag opleggen aan anderen. U hoeft geen abortus of euthanasie te plegen. U bepaalt, maar u laat anderen met rust.

2. U mag elke God noemen zoals u wilt
U mag uw God Jaweh noemen of God. Allah of Buddha. U mag hem (of haar) ook Wodan, Terminator, Superdude of Lionel Messi noemen. U mag met respect over uw God praten, ook met disrespect. Dat bepaalt u zelf. Anderen bepalen zelf hoe ze over hun eigen God of over uw God spreken. Wanneer iemand zich kritisch uitlaat over uw geloof, laat u dat gewoon voor wat het is. Het is maar ‘geluid’. Uw identiteit wordt daarmee nog niet bedreigd. Aanstoot nemen is een teken van onvolwassenheid. Als u oververhit raakt, leer dan af om u zo te laten meeslepen! Grow up.

3. U neemt rust op de dag die u verkiest
Als u op zondag wilt rusten en bidden is dat u gegund. Als anderen die dag willen winkelen is hen dat ook gegund. U kiest wat u doet (of niet doet) en anderen doen dat ook.

4. Gij zult uw kinderen eren en hun autonomie respecteren
Niets is zo makkelijk als het respect en ontzag van uw (jonge) kinderen afdwingen. Ze zijn immers volslagen afhankelijk van u. Maar dwing ze niet om met deze macht uw persoonlijke geloofsovertuigingen over te nemen. Neem gerust enige ruimte om uw bescheiden mening met uw kinderen te delen. Maar spoor ze vooral aan om hun eigen gedachten en meningen te ontwikkelen. Heb respect voor hun autonomie. Laat daarom ook het onderwijs met rust. Op scholen en universiteiten leert onze jeugd zich te bekwamen in rationeel denken. Een vaardigheid die ons grote successen heeft gebracht. Het indoctrineren van uw kinderen met uw levensbeschouwing hoort niet op school. U heeft trouwens tijd genoeg om dat buiten schooltijd te proberen, als u het echt niet laten kunt.

5. Gij zult (1) niet tot moorden en (2) tot geweld oproepen
OK, die eerste wist u al. Die tweede, daar is wel wat mee. Dit gebeurt helaas nog vaak door mensen van allerlei religies. U zou zich hier wel op uw recht van vrije meningsuiting kunnen beroepen. Toch is oproepen tot geweld de enige begrenzing van dit recht. De ervaring leert namelijk dat oproepen tot geweld te vaak ontaarden in daadwerkelijk geweld. Dus hier worden we even praktisch: u mag al uw ellende verbaal afreageren op anderen, maar geweld is onbespreekbaar.

6. Gij zult echtbreken als u zo besluit
Met vreemdgaan en uw relatie beëindigen veroorzaakt u pijn. Bij uzelf, bij uw geliefde en bij uw kinderen als u die heeft. De keus en de verantwoordelijkheid om zulks te doen rust geheel bij u. Het heeft geen zin om u daar betuttelend voor te waarschuwen. Dat werkt zelfs eerder averechts.

7. Gij zult uw democratie niet stelen
Ex-minister Donner deed ooit de volgende schokkende uitspraak: “Als twee derde van de bevolking voor het invoeren van de sharia is, dan moet die worden ingevoerd”. Dixit Leon de Winter: dit is een denkfout. Democratie is een middel en geen doel. Een middel om de humaniteit van een samenleving zo veel mogelijk te beschermen. Een (humane) democratie is meer dan alleen maar de meerderheid die het voor het zeggen heeft. De meerderheid gunt de minderheid wel het recht om te kunnen leven zoals zij willen leven (zolang ze anderen maar niet in de weg zitten). Als u democratisch wordt gekozen mag u de democratie daarna niet afschaffen. Punt.

8. Gij mag begeren
 Begeren overkomt u. Het gebeurt. Als u verliefd wordt dan is dat zo. Als u verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht, dan is dat ook zo. Aan u de vraag wat u er mee doet. Alles mag, behalve minderjarigen en dieren. Als u door uw begeerte een geliefde dreigt achter te laten, bedenkt u zich dan alleen nog even. Hoeft niet, maar kan u soms later gelukkig maken. 

9. Gij mag begeren wat van uw naaste is
Als u dat verboden wordt, dan zal uw begeerte alleen maar toenemen. U kunt zelf bepalen of uw begeertes u inspireren of u gevangen houden. Maak een verstandige keuze. 

10. Gij zult niet vals getuigen tegen secularisme als ‘religie’
Nou vooruit, als dat uw mening is mag u die best uiten hoor. Prima! U maakt alleen wel een denkfout. Secularisme heeft namelijk niets met geloof te maken. Het is niets meer en niets minder dan een set van rationele en praktische leefregels die diversiteit binnen een samenleving mogelijk maakt: iedereen evenveel rechten. Een strijd om de eerste plek tussen godsdiensten die hun wil aan anderen willen opleggen levert alleen maar ellende op. Het is een tijd lang prettig voor de ene groep, maar andere groepen lijden. In een seculiere democratie bent u daarvan af: uw religie duurzaam geborgd.

Geef een reactie

Laatste reacties (95)