1.297
6

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

10 gratis nieuwe proefballonnen voor de VVD

Als politiek geïnteresseerde burger volg ik de VVD al een jaar of vijftig en ik denk dat het tijd is voor de VVD om hun echte liberale en niet hun feodale gezicht te laten zien

cc-foto: aleksejs.busarovs

Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, is dol op proefballonnetjes. Van kernenergie tot uitbreiding van de hoge maximumsnelheid op wegen, Dijkhof laat ze allemaal los. Als politiek geïnteresseerde burger volg ik de VVD al een jaar of vijftig en ik denk dat het tijd is voor de partij om haar echt liberale gezicht te laten zien in plaats van haar feodale.

Als vriendelijke geste heb ik 10 proefballonnetjes opgeblazen voor onze Klaas, what’s in a name, het is immers weer de cadeautijd van het jaar.

1. De alles regelende markt en zijn onzichtbare hand heeft bij de VVD de plaats ingenomen die god heeft bij de christelijke partijen. Het lijkt mij niet echt liberaal om in marktverzinsels te geloven en deze uit te dragen… De VVD kan beter met een meer realistisch en eerlijker marktverhaal komen.

2. Het bekendste werk van de Oostenrijkse econoom Friedrich Hayek is The Road to Serfdom (DeWeg naar Slavernij), een liberale aanklacht tegen het communisme. Helaas waren er toen nog geen signalen dat neoliberalisme tot neofeodalisme zou leiden. De titel is met de kennis van nu dus eigenlijk heel goed gekozen. Uitvoering van de ondemocratische ideeën van Hayek plaveiden de weg naar horigheid. Als echte liberale partij dient de VVD daar, en van de ondemocratische Mont Pèlerin Society, afstand van te nemen en een andere koers te formuleren.

3. Er is door de burgers tijdens de Franse revolutie een contract social geformuleerd. Dat contract social met de burger is door de VVD – en niet alleen de VVD – vervangen door een contract met het kapitaal. Daarbij lijkt de partij te vergeten dat bedrijven geen democratische instituten zijn maar kleine dictaturen, met maar één doel eigenbelang (winst) ten koste van alles. Denk aan Trump.

4. De VVD dient dan ook haar visie op het contract social te herijken. De VVD moet er niet voor kiezen de klimaatcrisis te ontkennen of te bagatelliseren maar nationaal en internationaal maatregelen te nemen of te steunen die het voortbestaan van de mensheid zullen garanderen. Ook al zullen rijke mensen pas als laatste last van de ondergang hebben.

5. De VVD moet zich realiseren dat de rijkste tien procent van de wereld, en zeker in Europa, het meest van het kapitalisme hebben geprofiteerd en de opbrengsten gestald hebben in belastingparadijzen om mee te speculeren niet investeren. De rekening van de vervuiling dient dan ook daar, dus bij het kapitaal, neergelegd te worden en niet alleen bij de gewone burger. Dat lijkt me een hele liberale gedachte. Dit kan door het invoeren van hoge belastingen op vermogens boven 20 miljoen. Alles daarboven is een bedreiging voor de democratie, lijkt mij.

6. Invoeren van rekeningrijden, niet omdat je het leuk vindt om mensen belasten die op het drukst van de dag daadwerkelijk van de weg gebruikmaken, maar omdat je dan juist een grote groep van het gebruik van de weg in die periode afhoudt, namelijk diegenen die er op dat moment niet echt gebruik van hoeven te maken. Over de verdeling van kosten valt nog te praten.

7. Niet arbeid, maar vervuiling dient belast te worden. Er is niks liberaals aan dat de lasten van vervuiling niet door de bedrijven maar door de burger gedragen moet worden. “Privatise the gains, socialize the losses” is toch niet waar de VVD ook op dit gebied voor staat?

8. Invoeren van de Tobin-taks, dat is een belasting op financiële transacties. Immers 80 procent van de transacties worden door speculatieve algoritmes gedreven. Het zijn volledig geautomatiseerde beslissingsbomen van aan- en verkooporders. Dat heeft niets meer met een vrije markt te maken. De welvaart van een land zal toch niet af moeten hangen van een algoritme?

9. De VVD moet niet langer bedrijfslobbyisten, Dickensiaanse huisjesmelkers of carnavalstijgers als boegbeelden van de partij naar voren schuiven.

10. Hef de VVD op omdat in deze partij de materialistische zucht naar bezit het gewonnen heeft van de anti-feodale en liberale idealen waarvoor zij ooit is opgericht.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (6)