5.887
115

Oud-premier en erevoorzitter van The Rights Forum

Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. In 2009 richtte hij 'The Rights Forum' (http://www.rightsforum.org/) op, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies met oud-bewindslieden en hoogleraren internationaal recht. Van Agts persoonlijke website, http://www.driesvanagt.nl/, bevat veel achtergrondinformatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

10 jaar illegale muur in Palestina

Nederland en Europa gedogen al 10 jaar Israël' illegale muur in Palestina, bloedbad dreigt in Gaza

Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitsprak dat Israëls muur in bezet Palestijns gebied illegaal is. Daarover publiceerde ik gisteren in Trouw het opinieartikel “De illegale muur van Israël zegt veel over ons”.

Met tientallen rechtsgeleerden uit de hele wereld tekende ik daarnaast een open brief. Daarin worden VN-secretaris generaal Ban Ki-moon en de Verdragspartijen bij de Conventies van Genève opgeroepen maatregelen te nemen, die naleving van de uitspraak van het Hof bevorderen.

Muur is middel voor annexatie van Palestijns land

Ik weet terdege dat Israëls besluit in 2002 om een muur te bouwen samenhing met verfoeilijke aanslagen op burgerdoelen die Palestijnse militante groeperingen tijdens de tweede Intifada hebben gepleegd.

De Israëlische regering heeft de plicht haar burgers te beschermen. Zij had de mogelijkheid de muur op Israëlisch grondgebied te plaatsen, of op de Groene Lijn, Israëls internationaal erkende grens met de Palestijnse Westoever.

Maar dat heeft zij welbewust niet gedaan. De Israëlische regering heeft de muur bijna helemaal op bezet Palestijns gebied neergezet, om zoveel mogelijk nederzettingen en kolonisten bij Israël in te lijven. Daarom heeft het Internationaal Gerechtshof verklaard dat de muur illegaal is. Daarom mogen wij de muur niet gedogen.

Enkele ernstige gevolgen van de muur hebben we in deze kaart voor u geïllustreerd:

Als de Israëlische regering de muur wil handhaven, moet zij deze verplaatsen naar de Groene Lijn. Dat zal zij niet uit eigen beweging doen. Daarom is druk nodig, ook van ons land, de zetel van het Internationaal Gerechtshof.

Druk is ook nodig om een catastrofale escalatie van het conflict tussen Hamas en Israël af te wenden. Ik schreef in mijn laatste nieuwsbrief over Israëls pogingen om het Palestijnse verzoeningsproces tussen Hamas en Fatah te saboteren. De bezetter verdeelt en heerst.


Israël gebruikt ontvoering om af te rekenen met Hamas
De Israëlische regering heeft de afgelopen weken honderden Hamas-leden op de Westelijke Jordaanoever gearresteerd. Om met ijzeren vuist tegen Hamas te kunnen optreden, heeft zij de Israëlische bevolking doen geloven dat de drie ontvoerde Israëlische jongeren nog in leven waren.

Zo rechtvaardigde de regering-Netanyahu het agressieve en repressieve optreden van het Israëlische leger bij de zoektocht naar de ontvoerde jongeren. Toen beschikte zij echter al over concrete informatie dat de jongeren dadelijk na hun ontvoering waren gedood.

De moord op de drie jongeren hebben wij veroordeeld. Zoals wij de liquidatie hebben veroordeeld van twee Palestijnse jongeren, die door Israëlische soldaten op 15 mei in koelen bloede zijn doodgeschoten. Zoals wij de ontvoering van en moord op de 16-jarige Palestijnse jongen Mohammed Abu Khdeir veroordelen, die op 2 juli door Israëlische extremisten levend is verbrand.

Geen bescherming, totale straffeloosheid
Burgers dienen beschermd te worden. De internationale gemeenschap dient die bescherming te waarborgen. Daarin faalt zij jammerlijk. Sinds het jaar 2000 zijn ca. 750 Israëlische burgers door Palestijns geweld gedood en meer dan 3.000 Palestijnse burgers door Israëlisch geweld.

Terwijl de Israëlische autoriteiten jacht maken op Palestijnen die het op Israëlische burgers gemunt hebben, is geen enkele Israëli aansprakelijk gesteld, laat staan veroordeeld, voor het doden van meer dan 3.000 Palestijnse burgers. Totale straffeloosheid dus.

Wanneer nu het conflict rond Gaza escaleert, zal het aantal Palestijnse burgerdoden verder oplopen. Geen misverstand, de raketten die vanaf Gaza op Israël worden afgevuurd, moeten stoppen. Die beschietingen schenden het internationaal recht.

Burgers in Gaza weerloos
Maar de 1,8 miljoen burgers in Gaza, van wie velen reeds zwaar getraumatiseerd zijn, mogen niet worden geslachtofferd voor Israëls gecalculeerde afrekening met Hamas. Zij zijn volstrekt weerloos en dienen door de internationale gemeenschap beschermd te worden.

Nederland en Europa hebben nu 10 jaar de bouw van Israëls illegale muur gedoogd. Israëls wurgende blokkade van de Gazastrook, die neerkomt op collectieve bestraffing en daarom onrechtmatig is, wordt meer dan 7 jaar gedoogd. Gaan wij het zoveelste bloedbad in Gaza gedogen, nu de Israëlische regering zich opmaakt voor een grote aanval op Gaza?

Nogmaals, de raketbeschietingen uit Gaza moeten stoppen. Maar laten we de verhoudingen niet uit het oog verliezen. Ruim 200 raketten die sinds maandag uit Gaza zijn afgevuurd, hebben in Israël beperkte materiële schade veroorzaakt. Door de beschietingen zijn aan Israëlische zijde twee lichtgewonden te betreuren.

In één etmaal 25 Palestijnen gedood

Het Israëlische leger heeft onderwijl zo’n 450 doelen in Gaza gebombardeerd. Daarbij is aanzienlijke materiële schade veroorzaakt en zijn alleen al in het afgelopen etmaal 25 Palestijnen gedood en 200 verwond.

Onder de doden veel burgers. De Palestijnse afdeling van de kinderrechtenorganisatie Defense for Children meldde vandaag dat door het Israëlische geweld gisteren acht kinderen zijn omgekomen.

De wereldgemeenschap moet ingrijpen, nu.

Hartelijke groet,

Dries van Agt


Laatste publicatie van Dries van Agt

  • Op weg naar Alpe d'Huez

    Wielerverhalen (met Frans van Agt)

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (115)