1.490
22

Directeur Urgenda

Marjan Minnesma is directeur van actieorganisatie Urgenda, die onder meer de populaire Dag van de Duurzaamheid organiseert. Urgenda maakt duurzaamheid haalbaar door alle stappen zichtbaar en concreet te maken. Met wijwillenzon.nl kocht Minnesma als eerste collectief 10.000 zonnepanelen in, om de Nederlandse daken aan meer zon te helpen. Op dit moment overweegt Urgenda met wijwillenactie.nl een rechtszaak tegen de Staat, om goede klimaatmaatregelen af te dwingen.

100% duurzame energie in 2030: het kan als je het wilt!

Stel dat we willen, kúnnen we dan binnen een jaar of twintig onze energievoorziening volledig verduurzamen?

Het antwoord is ja. Als we dat doen creëren we meer dan 150.000 banen (alle bouwvakkers zijn weer aan ’t werk en krijgen het heel druk), jagen we innovatie aan en zou de energievoorziening in 2030 zelfs goedkoper zijn, dan als we doorgaan met fossiele brandstoffen. Als onze goedkope gasvoorraad op is over een jaar of twintig, dan kunnen we onze energievoorziening in eigen hand houden, als we over gaan op duurzame energie. Leveringszeker betaalbaar! We moeten wel onmiddellijk aan de slag. De burgers, de bedrijven en de overheid.

‘Het kan, als je het wilt’ is vandaag verschenen. Dit Urgenda-rapport heeft meerdere functies. Ten eerste levert het de onderbouwing om te laten zien dat het mogelijk is naar een 100% duurzame energievoorziening te gaan. Met het Energietransitiemodel van Quintel (mede gefinancierd en van input voorzien door Shell, GasTerra, netwerkbedrijven en allerlei andere spelers in het veld) is gekeken wat er nodig is voor deze transitie. Wat het kost het? Wat levert het op? En wat zijn de dilemma’s? Uitgangspunt was het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot.

Het rapport laat ook zien hoe we een situatie met een volledig duurzame energievoorziening zouden kunnen bereiken. Deze visie en de bijbehorende agenda voor de komende twintig jaar zijn geen opdracht voor de overheid. Het is een opgave voor de hele maatschappij. Iedereen zal een stuk bijdragen, om dit mogelijk te maken.

Burgers gaan aan de slag met hun huis. In 2030 zijn alle huizen energieneutraal, dus daar is veel werk aan de winkel. Mensen gaan meer auto’s delen en minder reizen. Diegenen die een auto houden, wisselen één van de volgende keren hun benzine- of dieselauto in voor een elektrische auto.

Bedrijven gaan ieder jaar twee procent energie besparen vanaf nu tot en met 2030. Ook pakken ze hun gebouwen aan en gaan ze steeds meer elektrisch rijden. Het zwaarder vervoer rijdt op bio-LNG of bio-CNG. De tuinbouwsector gaat 75 procent van alle kassen op aardwarmte draaien (geothermie) en de rest met andere duurzame bronnen. Warmtenetten met restwarmte en geothermie als bron kunnen daarbij een rol spelen.

Als we op deze wijze veel besparen in de bouw en in de mobiliteit- en voedselsector, dan gebruiken we al 50 procent minder energie. De overgebleven energievraag lossen we in eerste instantie vooral op met veel zonne- en windenergie (ieder ongeveer 25.000 MWp). In dit scenario hebben we zeer conservatief gerekend en nieuwe technieken buiten beschouwing gelaten. Dan is biomassa nodig als back up, in de situatie dat er geen zon en geen wind is en dit ook niet makkelijk te importeren is. Echter, zodra er meer opslagmogelijkheden komen en de zogenaamde smart grids echt breed inzetbaar worden, dan hoeven we op termijn geen biomassa meer in te zetten. Als we alle innovaties in de pijplijn mee zouden rekenen, dan zou het nog makkelijker en vaak goedkoper kunnen.

Agenda betekent letterlijk “de dingen die gedaan moeten worden”. Deze visie, dit actieplan is dus ook een agenda, een urgente agenda. Het laat zien dat iedereen stappen kan zetten en roept mensen op hun eigen agenda te maken. Niemand kan het alleen. De overheid niet, bedrijven niet, burgers niet. Maar samen kunnen we het wel: bouwen aan de nieuwe economie, met nieuwe beroepen en nieuwe banen, op 100 procent duurzame energie.

Geef een reactie

Laatste reacties (22)