6.593
31

Sociaal Raadsman

Peter Nieuwhof (1949) studeerde rechten in Utrecht en Groningen. Was in de 70-er en 80-er jaren beleidsmedewerker Studiefinanciering, ontwierp onder meer het sf-plan Van Kemenade. Publiceerde over individualisering van inkomens. Was actief in de Groninger PvdA op het gebied van openbaar vervoer en ruimtelijke ordening. Werkte ook in het bedrijfsleven, onder meer als docent, en als zelfstandige. Per 2015 gepensioneerd als sociaal raadsman, thans werkzaam als adviseur. Onafhankelijk denker, altijd op zoek naar werkbare bottom-up oplossingen.

1000 euro netto van Rutte niet voor hardwerkende minimumloner

Media verzuimden te checken

Het werd in de verkiezingscampagne breed uitgemeten door de VVD en slaafs nagevolgd in het nieuws: de VVD biedt € 1000 netto extra aan iedere hard¬werkende Nederlander in 2017. Kennelijk wilden of konden de media dit niet checken, laat staan inhoudelijk van commentaar voorzien.

Want wat zijn de feiten?
Dat de beloofde extra arbeidskorting begint boven het minimumloon. Dat deze pas € 1.000 bedraagt bij ca. € 29.000 belastbaar loon (zeg 27.000 bruto). Dat deze maximaal (€ 1.290) is bij € 31.500 belastbaar loon (zeg 29.500 bruto). Met nog eens een extra tot maximaal € 1.368 vanaf  € 51.500 belastbaar (zeg 48.000 bruto).

Hoe komt dat?  De VVD heeft aan het CPB opgegeven (Keuzes in kaart, blz. 276):
“Verhogen: arbeidskorting: de maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 330 euro in 2014, 1110  euro  in  2015,  1250  euro  in 2016  en  1290  euro  vanaf  2017. Daarnaast   wordt  de  afbouw van  de  arbeidskorting  voor hogere  inkomens in  2014  afgeschaft.   Samen  een  lastenverlichting voor  gezinnen  van  8,2  mld  euro  in  2017.”

Dat geeft het volgende beeld van de arbeidskorting in de jaren 2012 en 13 (huidige situatie) en 2014 tot en met 2017 (huidige situatie + extra VVD).

 
Het is een raadsel waarom de media dit in de VVD-campagne prominente onderwerp niet hebben uitgediept. Inhoudelijk hebben zij mijns inziens kansen gemist.

Bijvoorbeeld, als de VVD dan zo nodig vindt dat werken moet lonen en zelfs de uitkeringen verlaagt om het verschil tussen loon en uitkering groter te maken, waarom verhoogt de VVD dan niet het percentage van de arbeidskorting in plaats van het maximum, zodat het netto minimumloon ook hoger wordt? Want daar, bij het minimum, is er de armoedeval, die betekent dat een euro meer inkomen voor 80% of meer weer moeten worden ingeleverd aan belasting en toeslagen – dat is andere koek dan 60% extra voor de allerhoogste inkomens.

Door nu het maximum van de arbeidskorting te verhogen laat de VVD een gouden kans lopen. Aan zo’n verhoging heeft iemand met een laag inkomen, die nog niet op het maximum zit, dus niets. De achterliggende reden moet dan zijn dat de VVD voorbij wil gaan aan de laagste inkomens. Daarvan getuigt ook het voortdurend hameren dat mensen met een uitkering blij mogen zijn dat de VVD voor hun het werken aantrekkelijker maakt … door hun uitkering te verlagen. Met name staatssecretaris De Krom bleef deze mantra herhalen bij zijn verdediging van de verlaging van de sociale minima met 12,5% netto (in twintig jaar), inmiddels wet. Het lijkt mij dat de media hadden moeten melden dat de extra arbeidskorting niet voor minimumloners is.

Verder is het de vraag hoeveel VVD’ers weten waar ze mee bezig zijn. Weet Mark Rutte hoe de €1000 netto extra arbeidskorting echt in elkaar zit en waarom? Weet hij dat de genoemde 12,5% korting op valse gronden berust? Vindt hij echt dat hij als landsbestuurder weg kan komen met de slordige redenering dat de hypotheek¬rente-aftrek maar niet moet worden aangepakt omdat de belasting al te hoog is? En, bijvoorbeeld, dat je hap-snap wat huizen van corporaties in de verkoop kunt gooien zonder een onderliggend plan? Het beeld dat zo oprijst is dat van nonchalance, uitgevent in brutale sales pitches. De VVD bouwt niet zorgvuldig, gedraagt zich niet als architect maar als klusser met een te grote mond. Het was niet voor niets dat Samsom kon scoren met “Nu doet u het weer”. Hier valt voor de media genoeg te duiden — zijn misschien de consultants aan de macht? Maar dan moet je wel met de kale feiten willen beginnen.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)