Laatste update 14:29
5.277
87

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Een Wet Bescherming Nederlandse Waarden is overbodig

Gerard Joling heeft heeft de burgeroorlog voorspeld omdat hij denkt dat Nederland overgenomen wordt door buitenlanders. Dit was voor de nationale Darth Vader in Society Shop kleding de aanleiding om nog eens de aandacht te vestigen op zijn komend initiatiefwetsvoorstel ter bescherming van de Nederlandse kernwaarden. Het zit allemaal nog in de pen en de uitwerking laat op zich wachten. Dat wel. Wie op de site van Forum voor Democratie nagaat, hoe Thierry Baudet een en ander in het vat wil gieten, merkt snel waarom. Het is allemaal al lang dik voor mekaar, eigenlijk al sinds Napoleon en vooral Thorbecke.

Wat immers moet de Wet Bescherming Nederlandse Waarden inhouden? Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:

  • Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  • Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  • Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  • Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  • De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

De wet geldt voor iedereen

Een belangrijk uitgangspunt van onze samenleving is al sinds jaar en dag dat iedereen zich zonder uitzondering aan de wet dient te houden en geacht wordt de wet te kennen. De Nederlandse wet gaat dus altijd voor. Daarover is geen discussie mogelijk. Als iemand 3 vrouwen wil trouwen omdat dit van zijn geloof mag, dan vangt hij bot op het stadhuis en alleen de daar gesloten huwelijken hebben rechtskracht. Ook mag iedereen van zijn geloof afvallen en mag je niemand met geweld bedreigen om hem of haar tot een bepaalde manier van leven te richten. In artikel één staat dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is. Kindhuwelijken zijn in strijd met de wet en gedwongen huwelijken worden bestreden.

Nederland

Nu zou het kunnen zijn dat de heer Baudet verder wil gaan. Organisaties in Nederland moeten zich niet alleen aan de wet houden, zijn dienen zich ook naar die beginselen te gedragen en anders zijn zij strafbaar. In dat geval zou Thierry Baudet een aanklacht kunnen verwachten, als hij nog eens weerspannige leden de partij uitgooit  omdat zij een andere koers bepleiten. Nu kun je natuurlijk stellen dat het Forum voor Democratie geen godsdienstige organisatie is, maar levensbeschouwelijk is zij zeker en het zal onmogelijk zijn een wet tot stand te brengen die alle Nederlandse organisaties dwingt intern vrij baan te geven aan elke uiting over religieuze aangelegenheden terwijl zij als het om ideologie gaat  wel een zekere denkdiscipline zouden mogen opleggen. Zo´n  wet zal in dat geval alle organisaties moeten dwingen binnen de eigen gelederen een volstrekt vrij levensbeschouwelijk debat toe te staan. Dan mag een klooster nooit meer afscheid nemen van een non omdat zij bij nader inziet niet van plan is celibatair te leven wat toch tot de regels van  elke katholieke kloosterorde behoort. Dan heeft iedereen het recht altijd de stilte te doorbreken als hem of haar dat geboden voorkomt.

Nee, dat wetsvoorstel is flauwekul. De kernwaarden zijn in de Nederlandse constitutie en alle daarvan afhangende wetten voldoende gewaarborgd. Geen wonder dat Baudet niets aanvaardbaars op papier krijgt en zijn kompaan de Hiddemeister evenmin. Het initiatiefvoorstel wordt een ledig erf of het heeft heel ongewenste gevolgen.

Bewustzijn

Een andere zaak is dat deze kernwaarden geen vanzelfsprekende verworvenheden zijn en altijd verdedigd moeten worden. Die verdediging dient  uit de samenleving zelf voort te komen. De voorstanders van de open maatschappij zoals die bij ons stoelt op oud vaderlandse tradities, moeten permanent het debat voeren met de tegenstanders van vrijheid en tolerantie. Op school dienen kinderen te leren dat wij Nederlanders anderen  de vrijheid gunnen om het leven in te richten zoals zij dat willen volgens uitgangspunten die voor hen heilig zijn. Omdat daarvan hun  onvervreemdbaar recht afhangt om zichzelf te zijn en te blijven in ons vrije land.

Vrijheid krijg je door die aan een ander te gunnen. Vrijheid voor jezelf bevecht je door die voor anderen op te eisen. Je mag daarbij altijd denken dat jij het grootste gelijk van de vismarkt hebt, dat jouw levensbeschouwing beter is dan alle andere en dat Nederland er een stuk beter uit zou zien als iedereen net zo dacht als jij. Dat mag allemaal. Je mag zelfs proberen iedereen te bekeren. Elke dwang evenwel is verboden. Zo simpel ligt. Daar is geen extra wet voor nodig maar politiek bewustzijn.

Cc-foto: Kick in University of Twente24oranges.nl


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (87)