2.485
45

Presentator / Journalist / Projectmanager / Debatleider

Abdellah Dami (Tiel, 1982) is journalist en presentator. Hij schrijft met liefde over wat schuurt. Eerder was Dami columnist voor de Men's Health en hij schreef in 2003 het boek Couscous met appelmoes.
In november 2009 werd Dami door het Royal Islamic Strategic Center in Jordanië uitgeroepen tot een van de vijfhonderd meest invloedrijke moslims wereldwijd door zijn inzet voor projecten ter bevordering van interreligieuze tolerantie. Hij is daarnaast ook actief als debatleider.

2017: het jaar waarin we online gaan stemmen?

Via 'DigiD' stemmen zorgt ervoor dat de politiek democratischer wordt en het kabinet met een écht mandaat regeert

De manier waarop het stemmen verloopt tijdens de verkiezingen in Nederland verbaast mij zeer. We leven in een land waarin we wel via de smartphone onze belastingaangifte kunnen doen, maar het stemmen voor de verschillende volksvertegenwoordigingen nog steeds via een potlood en een papiertje gaat. Nederland; het land van de innovatie en democratie, maar tegelijkertijd ook het land waarin grote groepen in de samenleving geen gebruik maken van hun stemrecht. Digitaal stemmen is het antwoord.

Via een beveiligde persoonlijke omgeving op internet stemmen, zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de democratie omdat er een reële kans aanwezig is dat meer Nederlanders hun stem zullen uitbrengen. Want:

– De kloof tussen burger en overheid wordt verkleind aangezien het makkelijker wordt voor de traditionele thuisblijvers om te gaan stemmen. Ook weersomstandigheden zullen slechts een marginale rol gaan spelen bij het opkomstpercentage bij de verkiezingen. Partijen die standaard profiteren van thuisblijvers zullen weer moeten vechten voor hun zetels in de Kamer(s) en gemeenteraden.

– De kans op fouten door menselijk handelen (zoals het vergeten van een sleutel van het stemlokaal) worden tot een te verwaarlozen kans gereduceerd.

– Burgers krijgen de kans om te stemmen wanneer het hen uitkomt. Of dit nu bij het ontbijt is, onderweg naar het werk of tijdens het sporten: het kan even tussendoor.

– Mindervaliden zijn minder afhankelijk van anderen om hen naar het stemlokaal te brengen. Zeker gezien de ‘participatiesamenleving’ zoals door Mark Rutte in het leven is geroepen, zorgt ervoor dat men nog afhankelijker is geworden van hulp door naasten.

– De discussie over het invoeren van een stemplicht kan direct van tafel worden geveegd. De uitkomsten zullen namelijk zijn dat een significant groter deel van de bevolking tot stemmen zal overgaan, en het volk dus beter vertegenwoordigd gaat worden door de verschillende politieke kleuren. Nu is de politiek nog een afspiegeling van de mensen die op komen dagen bij de verkiezingen. Mensen die niet stemmen (maar daar wel recht op hebben) worden niet meegenomen in de verkiezingsuitslag, terwijl die groep vaak de helft van stemgerechtigd Nederland uitmaakt.

Bezwaren
Natuurlijk speelt veiligheid een belangrijke rol. Maar net zoals het doen van aangifte bij de belastingdienst, het kunnen aanvragen van toeslagen en het wijzigen van gevoelige persoonlijke informatie in databases van de overheid, is dit net zo urgent. En bovendien: de overheid gebruikt al verschillende protocollen om haar eigen digitale informatie veilig te laten verlopen. Geen enkel excuus dus om dat argument in te werpen als bezwaar tegen het democratischer worden van Nederland. Want dat is deze nieuwe manier van stemmen zal gaan doen.

Ook is er het risico van beïnvloeding van stemmers. Dat is de reden waarom er slechts één persoon tegelijk het stemhokje in mag. Maar hoe ongemakkelijk de switch naar online ook voelt voor sommigen: het mag geen bezwaar zijn tegen het online stemmen aangezien de winst groter is dan het risico.

Het nieuwe systeem eID Stelsel moet Digi-D gaan vervangen, meldde de Rijksoverheid recentelijk. Stemmen kan dus een simpele kwestie worden van paspoort tonen,  inloggen en stemmen. De kans op identiteitsfraude zou vele malen lager liggen vergeleken met het huidige systeem. Metro schreef daarover:

Het nieuwe systeem, het eID Stelsel, moet de standaard worden voor inloggen bij onlinedienstverlening en moet helpen tegen cybercrime en identiteitsfraude. Door het inloggen met identiteitspas, zou beter kunnen worden vastgesteld of iemand ook echt is wie hij zegt te zijn.

Met een mandaat van slechts de helft van de kiesgerechtigden is het een valide discussie of Den Haag überhaupt het land vertegenwoordigt. Het zou een goede zaak zijn voor de democratie wanneer minister Plasterk nog dit jaar aankondigt dat de volgende (parlements)verkiezingen via eID Stelsel zullen gaan verlopen. 

Geef een reactie

Laatste reacties (45)