Laatste update 18:44
7.030
122

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Islamitisch kuisheidsideaal en seksueel geweld

Hoe kuisheidsdwang tot ontsporingen als in Keulen leidt 

Het is niet zonder risico om rond het Keulse gebeuren kritische vragen te stellen. Zodra je het thema op die manier aansnijdt maakt zich een onbegrensde woede van de omgeving meester: men had er altijd wel voor gewaarschuwd. Dit gebeurt als je ongelimiteerd jonge mannen toelaat uit barbaarse gebieden. Die weten op oudjaar feilloos de weg naar het station te vinden gecoördineerd door ‘de sociale media’. Alles wat afwijkt van dit uitgangspunt is anathema. Dat is ketterij. Daarmee plaatst de betrokkene zich buiten het debat. Niettemin heeft het zin om toch vragen te blijven stellen over de schennende Noord-Afrikaanse (opmerkelijk, nergens staat Turkse) handen van de nieuwjaarsnacht.

Om te beginnen: er zijn een miljoen vluchtelingen aangekomen in Europa. Op het stationsplein van Keulen was een menigte dronken agressievelingen bijeen van ongeveer duizend man. Zelfs als dat allemaal vluchtelingen waren geweest – quod non – dan nog is dat 0,1% van het totaal. Wie alle incidenten uit heel Duitsland bij elkaar optelt en die uitsluitend toeschrijft aan vluchtelingen komt op nog geen half procent.

Dronken
Die duizend agressievelingen waren ook nog eens dronken. Het is moeilijk voorstelbaar dat kalief Aboe Bakr Al-Baghdadi van de Islamitische Staat of de haatimams die volgens velen de Nederlandse moskeeën onveilig maken, zich met hen zouden willen associëren. Integendeel, zij vertegenwoordigen alles waar zij tegen preken. Zij zijn ten prooi gevallen aan de zondige genotmiddelen van de christenen, zij hebben geen weerstand geboden aan de vleselijke verleidingen die de moslim aan alle kanten omringen. U vindt dit een onaangename redenering die bovendien de vrouwen tot hoofdschuldige verklaart en daarin heeft U groot gelijk. Toch bent U opgegroeid met een scheppingsverhaal waarin Eva Adam tot het kwaad verleidt en niet omgekeerd maar daarover later. Niettemin is het gedrag dat tentoongespreid is in Keulen, Hamburg, Stuttgart, Bielefeld, Helsinki en nog wat andere plaatsen in geen enkel opzicht islamitisch te noemen.

Eva
Mythes en religies maken duidelijk dat de normen en waarden die de vrouw in een net van controle en onderdanigheid spinnen, door bovennatuurlijke wezens gegeven zijn. Wie de regels doorbreekt wordt gestraft, hier en in het hiernamaals. Die brengt als het ware de goddelijke ordening in gevaar. Zij zondigt daarmee tegen de hele maatschappij en die maatschappij grijpt vervolgens met straffende hand in. Hoe vertellen ons bijbel en koran want de God van Abraham, Isaak en Jacob is met zijn regels en voorschriften een strenge bewaker van de kuisheid. Het is in dit verband belangrijk te beseffen dat de Allah van de moslims, de Jahweh van de Joden en de God van de christenen één en dezelfde zijn. Het scheppingsverhaal begint trouwens met het onafhankelijk optreden en het zelfstandig denken van Eva. Daarop toonde haar man Adam een ogenblik van zwakte en dát heeft de mensheid zowel haar onschuld als het paradijs gekost.

Maagdelijkheid
Bestaat er dan geen verband tussen de door de islam bewaarde tradities en het wangedrag voor het Keulse Hauptbahnhof? Het tegendeel is waar.

In de zedelijkheidsleer van de islam zijn zuiverheid en maagdelijkheid centrale begrippen. Van vrouwen wordt kuisheid verwacht. Zij dient haar maagdelijkheid te bewaren tot in de huwelijksnacht. Dit zedelijk voorschrift is veel ouder dan de islam. Je komt het millennia voor de geboorte van Christus al tegen. De achtergrond is economisch. Het heeft met erfrecht te maken. Op het moment dat de menselijke beschaving zo ver was voortgeschreden dat families kuddes veel bezaten en/of grond, wil je dat die in handen komen van jouw nazaten en niet die van een ander. Dat is alleen maar mogelijk door de seksuele keuzevrijheid van vrouwen extreem te beperken. De buik bepaalt het kind. Vandaar ook dat die kuisheidsregels voor mannen niet of veel minder golden. Zij mochten zich uitleven. Althans, op dat uitleven stonden geen zware sancties. Voor vrouwen lag dat anders. De kuisheidsregels werden wellicht nog strenger in samenlevingen waar polygamie de norm was. Nu moest een echtgenoot de buik van meer vrouwen tegelijk bewaken.

De motivatie van een en ander is nooit zo plat economisch als hier wordt uiteengezet.

Sekse-apartheid

21091974191_99b1f6e291_bDe culturen van het Midden-Oosten hebben altijd een strenge scheiding bewaard tussen de (buiten)wereld van de mannen en de (binnen)wereld van de vrouwen. De Islam heeft dat met huid en haar overgenomen. Het resultaat is een praktijk waarin een gezonde en ontspannen omgang tussen jongens en meisjes volstrekt onmogelijk is. Het verschilt natuurlijk van land tot land. In Saoedi Arabië heerst een vrij complete sekse-apartheid, in Beiroet of Amman gaat het er minder fanatiek aan toe. Toch heeft de verstrakking van de islam, de reformatie die deze godsdienst doormaakt, de keuze voor een streng gereglementeerd leven waarin voor geneugtes maar weinig plaats is, geleid tot de omarming van een maniakaal kuisheidsideaal. Niqaabs en andere sluiers brengen dit tot uitdrukking. Wie een moslima vraagt, waarom zij zich zo bedekt, krijgt overigens zelden te horen dat dit is om de wilde seksualiteit van mannen niet wakker te maken. Zij zeggen iets anders: zij bewaren hun schoonheid voor hun (toekomstige) echtgenoot. Alleen hij heeft er recht op die te zien. Dat is de maagedelijkheidscultus in optima forma.

Als de drank in de man is, als in de libertijnse feestsfeer van de oudejaarsviering elke controle verdwenen lijkt, de zelfcontrole op de eerste plaats maar ook die van de medegelovigen, dan gaan de remmen los. Alle waarschuwingssignalen zijn verdwenen. Vrouwen bevinden zich onbegeleid in de openbare ruimte. Zij verbergen hun lichaam niet met lange gewaden en hoofddoeken tegen de blikken van buitenstaanders. Dan denkt men te kunnen grijpen wat men onder geen voorwaarde grijpen mág. Terwijl echtgenotes, zusters en dochters thuis zitten, komt het tot ontsporingen van de Keulse soort. Het is van belang te onderstrepen dat ze ook gezien door de bril van de godsdienst en de normen van de maagdelijkheidscultus alle perken te buiten gaan. De daders bedreven een opeenstapeling van zondes. Zij hebben ook in hun eigen ogen het pad naar de hel ingeslagen.

Voor dit gedrag is geen enkel excuus. Bovenstaande uitleg mag ook onder geen beding beschouwd worden als een verzachtende omstandigheid. Het is ook geen oproep aan vrouwen om zich zedig te kleden of zo. Als asielzoekers zich bewijsbaar op deze wijze hebben laten gaan, dan vormt dit een volledige ondermijning van hun eigen vluchtverhaal.

Aanstelster
Dat van anderen wordt er echter niet door aangetast. Net zo min als alle Rotterdammers zonder onderscheid verantwoordelijk gesteld worden voor de wandaden van de Feyenoord-hooligans.

Tóch kan het islamitisch kuisheidsideaal niet los gezien worden van de ontsporingen bij een aantal in die sfeer opgevoede jongemannen en als je nou een islamdebat wilt voeren, dan is dát wellicht een aardige invalshoek. Je kunt dan misschien meteen de volstrekt overspannen kledingvoorschriften meenemen. Iedereen heeft het heilig en onvervreemdbaar recht om in niqaab over straat te gaan. Maar het recht om daar kritische opmerkingen over te maken is even heilig en onvervreemdbaar. Ik zie op de Schiedamseweg in Delfshaven wel eens een jongedame lopen die zich van top tot teen in het zwart heeft gehuld. Alleen haar ogen zijn door een spleet zichtbaar. “Aanstelster”, denk ik dan altijd. Alleen een ontspannen niet door allerlei seksuele taboes omgeven verhouding tussen jongens en meisjes zal de voorwaarden scheppen voor een samenleving waarin de lichamelijke integriteit van vrouwen werkelijk wordt gerespecteerd.

Een miljoen mensen medeschuldig verklaren aan wat een paar honderd ontspoorde idioten aanrichtten, ligt echter minder voor de hand.

Afgelikte boterham
Waarom leiden deze incidenten tot zulk een razernij en zoveel blinde woede? Dat komt omdat ons deel van de wereld – in Wilderiaanse kringen zo graag aangeduid als “joods-christelijk” – haar eigen maagdelijkheidscultus heeft. Het is nog maar een halve eeuw geleden dat een vrouw die ongetrouwd samenwoonde, zonder meer gelijkgesteld werd met een hoer en seks voor het huwelijk in de ogen van de meeste gelovigen de eeuwige dood in de hel verdiende. Een jonge vrouw die zich te snel liet kussen, gold als een afgelikte boterham en hoewel een jongeman graag aan dit aflikken deelnam, zou hij haar nooit als zijn verloofde wensen. Sinds de jaren zestig is dat allemaal veranderd. Wel was er vervolgens een hele feministische beweging voor nodig om de gedachte “Als een meisje nee zegt, bedoelt ze nee” min of meer ingang te doen vinden. Toch blijkt uit vele onderzoeken dat schrikwekkende percentages vrouwen en meisjes met ongewenste avances te maken heeft gehad in de eigen kring. Dat leidde onder westerse mannen nimmer tot het soort verontwaardiging dat wij nu zien of tot een collectieve schuldigverklaring zoals die nu allerwegen wordt geuit. Het kan niet anders of resten van ónze joods-christelijke maagdelijkheidscultus zijn hier aan het werk. Wij willen om zo te zeggen “onze” vrouwen afschermen. Feministen die dit spelletje niet meespelen en onderstrepen, dat zij en alleen zij de beschikking hebben over hun eigen lichaam zoals de deelneemsters aan de flash mob van zaterdagmiddag in Keulen, krijgen dan ook met spot en hoon te maken. Zij zijn de wegkijkers. Zij willen de waarheid niet onder ogen zien. Zij zijn de teddybeertjesbrengsters die niet willen toegeven dat zij geen arme slachtoffers maar de vijand in huis gehaald hebben.

Dat komt omdat zij zich niet willen laten beschermen door “hun” mannen. Dat komt omdat zij aankondigen zélf hun grenzen te bepalen.

Ook dit vormt op geen enkele wijze een excuus voor het wangedrag voor het Keulse station. Het zegt wel iets over de achtergrond van de huidige ontladingen en het beeld van de eeuwige moslim die onze vrouwen bedreigt. Het helpt om de processen te begrijpen die zich dezer dagen afspelen.

Aan de wortel van de westerse vertelcultuur staan de Ilias en de Odyssee: deze heldendichten gaan over de oorlog van de Grieken tegen de Trojanen. Om één vrouw die door één persoon geschaakt was.

Na tien jaar stond Troje in vlammen en met de meeste overwinnaars liep het ook slecht af. Zulke dingen gebeuren als de rede zoek is. En die is zoek. Dat staat buiten kijf. Dat gaat U zometeen hieronder lezen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (122)