Laatste update 23:20
8.196
159

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Zachte G, harde vuist

Waarom Brabanders niet te vertrouwen zijn

Je kunt het de gutmenschen met een megafoon in het oor schreeuwen. Zij zullen niet luisteren. Zij weigeren te accepteren dat de twintigste-eeuwse-opvattingen over de goede wil van alle mensen uit de tijd zijn. Gelukkig denkt u daar anders over.

Natuurlijk zult u nooit op Wilders stemmen. U stelt wel vast dat de gevestigde politici het succes van deze malloot in de hand werken. Zij weigeren immers naar het volk te luisteren en de werkelijke problemen te benoemen. Het lijkt wel of ze in Den Haag de millenniumwisseling niet hebben bemerkt. Ze gaan er nog steeds van uit dat misdaden en overtredingen aan de dader moeten worden geweten en niet tegelijkertijd aan zijn omgeving. En als ze dat wel doen, dan wijzen zij steevast op sociaal-economische verschillen en niet op culturele of religieuze achterlijkheid. Dat mag dan niet of zo. Daarom heeft Wilders toch een punt ook al blijft hij een malloot. U kunt dat laatste niet genoeg herhalen. En u vreest de dag dat hij aan de macht zal komen. Al heeft de elite het dan wel aan zichzelf te wijten. Te lang weggekeken en dan zie je dat je plaats is vergaan.

Inherent gewelddadig
Ook nu zal dat weer blijken. Opnieuw hebben in Brabant ernstige misdragingen plaatsgevonden. In het dorp Heesch bestormde een menigte van niet minder dan duizend jonge mannen het raadhuis omdat er iets op de raadsagenda stond wat hen niet beviel. Ook in Steenbergen is het al mis gegaan. Er is in Brabant en ook onder mensen van Brabantse afkomst de nodige verholen en onverholen solidariteit waargenomen. Een korte blik op Facebook en Twitter levert al bewijsmateriaal te over voor deze stelling: Brabanders zijn inherent gewelddadig. Onder het laagje Nederlanderschap schuilt de vulkaan van een woeste ziel.

Donkere Zuiden
Niet voor niets stond het gedeelte van Nederland beneden de grote rivieren in het verleden bekend als het donkere zuiden. De verlichting heeft er nooit vaste voet kunnen vatten. Dat komt door de religie van de bevolking. Het rooms-katholicisme heeft er de absolute meerderheid. In de jaren zestig van de vorige eeuw was het een korte periode lente maar sindsdien halen fundamentalistische bisschoppen de touwtjes weer sterk aan. Deze bisschoppen zijn net als alle rooms-katholieken onderhorig aan de paus. Als zij moeten kiezen tussen onze grondwet en de decreten van deze zogenaamde heilige vader, dan zal hun keus duidelijk zijn. Dubbele loyaliteit behoort tot de grondkenmerken van alle Brabanders. Natuurlijk, de meesten leidden oppervlakkig gezien het leven van de normale hardwerkende Nederlander. Dat komt omdat zij – zoals hun priesters het zeggen – lauwe katholieken zijn en geen vurige, maar zodra het leven fundamentele keuzes vereist, dan keert die vurigheid maar al te vaak terug. Het is nog maar de vraag of zo’n katholiek dan voor zijn land kiest en niet voor zijn paus.

Wij zien dat ook aan de felle reacties die Brabanders tentoon spreiden als zij met het onbekende geconfronteerd worden. Dan maakt de gespeelde gelatenheid en gezagsgetrouwheid ineens plaats voor bruut geweld. Daarvan gaf Heesch maandagavond het meest recente voorbeeld. Er zullen nu wel rekenaars opstaan en statistici om te beweren dat daar slechts 1 promille van de Brabantse bevolking zich misdroeg, maar dat zegt weinig. Je moet weten hoe Brabanders reageren als zij in de omstandigheden van de Heesschenaren komen, of zij dan ook niet hun kans grijpen en het gemeentehuis overvallen. Brabanders willen best praten als het gesprek maar in hun richting gaat.

Drugsproductie
Anders komen vuurwerk en eieren er aan te pas. Waarom is het trouwens dat zoveel afval van drugsproductie in Brabant wordt gevonden? Waarom is het juist Tilburg dat zich heeft ontwikkeld tot het Medellín en Cali van Nederland, zij het op het gebied van marihuana? Hoe komt dat? Het kan niet anders of hieraan liggen culturele factoren ten grondslag. Het is het mengsel van godsdienst en traditie dat Brabanders tot ongeleide projectielen maakt. Mensen van buiten die er voor werk een paar jaar hebben gewoond zullen dit beamen. Trouwens, gaven recente politiegegevens niet aan dat in West-Brabant moorden aan de orde van de dag zijn?

Yvonne Jaspers
Je kunt nu wachten op het geweeklaag van de gutmenschen. Je mag een hele provincie niet aankijken op het gedrag van één enkel dorp, nou goed twee dan. Het is helemaal niet waar dat Brabant de verlichting niet heeft gekend. In de vijftiende en de zestiende eeuw was het een brandpunt van cultuur en beschaving. Aan Brabant danken wij ook de lange ij, terwijl wij het vroeger met de lange ie moesten doen. En in de achttiende eeuw viel het ondanks de mythevorming met die achterlijkheid ook wel mee. De term “het donkere zuiden” heeft te maken met discriminatie waar de Brabanders tot diep in de twintigste eeuw het slachtoffer van waren. De provincie heeft trouwens grote geleerden en progressieve denkers opgeleverd zoals Anton van Duinkerken of de halve redactie van de Volkskrant. En Yvonne Jaspers is au fond toch een hele lieve vrouw. Ook komt er mooie muziek vandaan

Zachte G harde vuist
U echter weet beter. Het kan geen toeval zijn dat juist in Brabant zoveel geweld plaatsvindt. Zachte G, harde vuist. U kijkt niet weg. U weet: voorkomen is beter dan genezen. En zo lang er in plaats van carnavalsoptochten in de straten van Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven of Helmond geen massademonstraties plaatsvinden waarmee de Brabanders afstand nemen van het gedrag in Steenbergen of Heesch, blijft u benoemen, blijft u bevragen. U hebt de boel lang genoeg vergoeilijkt.

U bent een kind van deze tijd. U hebt leergeld betaald. U vertrouwt het niet meer. Daar hebben de Brabanders het zelf naar gemaakt.

Beluister dit opiniestuk hier 

Volg Han ook op Twitter


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (159)