Laatste update 20 januari 2016, 23:20
3.733
100

Econoom, bestuurskundige en psycholoog

Wimar Bolhuis (1986) is econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. Kandidaat-raadslid voor de PvdA Den Haag.

Positief Links wil de zwijgende meerderheid activeren

'Rechts-conservatieve ideeën, vaak gebracht alsof het objectieve waarheden zijn, klinken nu nog het hardst. Of het nu gaat om het vluchtelingenvraagstuk, de regulering van de bankensector of de opwarming van de aarde'

Er zijn meer mensen die actief vluchtelingen helpen dan mensen die agressief protesteren tegen de bouw van noodopvang. Ook zijn er meer mensen die hard werken aan een groener land dan mensen die heftig schreeuwen over de horizonvervuiling van windmolens. En er zijn meer mensen die positief bedenken hoe we werk, opleiding en zorg beschikbaar maken voor wie dat wil, dan mensen die altijd roepen dat minderheden nooit willen werken, leren of zorgen. Toch domineren de negatieve, rechts-conservatieve schreeuwers het debat, en niet de positieve, links-progressieve meerderheid.

Negatieve schreeuwers
Daarom snakken veel links-progressieven naar een geloofwaardig, nieuw alternatief. Een alternatief dat hen op een moderne manier mobiliseert om samen te spreken over een mooiere toekomst. Negatieve schreeuwers hebben nu de macht. Of het nu gaat om het vluchtelingenvraagstuk, de regulering van de bankensector of de opwarming van de aarde. De rechts-conservatieve ideeën, vaak gebracht alsof het objectieve waarheden zijn, blijven overheersen. Links-progressieve partijen zetten hier weinig aansprekende, nieuwe ideeën tegenover. Vooral omdat ouderwetse partijorganisaties en vergrijsde ledenkaders de ideeënvorming beheersen.

De politieke startup Positief Links bouwt daarom aan een nieuw, politiek alternatief. Wij zijn een groeiend netwerk over verschillende partijen heen. Positief Links gelooft dat voor een mooiere wereld in de eerste plaats meer mensen en nieuwe ideeën nodig zijn. De traditionele partijstructuren en de ledenconstructies beperken echter hun opkomst en bloei, omdat de nieuwe generaties zich in die instituties niet thuis voelen. Om die reden wil Positief Links op moderne manieren links-progressieve mensen en ideeën mobiliseren, met als doel Nederland te veranderen. Wij willen mensen en ideeën directe invloed gaan geven op politieke besluitvorming, zonder een lidmaatschap, een aanwezigheidsplicht of ideologische toetsing door de partijtop.

Kritische massa
Zo stapt Positief Links in de politieke ruimte die groeit doordat minder mensen lid worden van een traditionele partij, terwijl juist steeds meer mensen hun standpunten op moderne (digitale) manieren verspreiden. De doorbraak van Positief Links is dat zij geen partijbelang heeft en politieke ideeënvorming steunt door directe discussie en stemmingen via haar app en haar Ideeënfabrieken. Zo kan een kritische massa haar voorkeuren simpel en gratis kenbaar maken en verspreiden. Positief Links wil met moderne technieken en een vrije achterban leveren wat dat traditionele partijen door hun organisatievorm en dalende representativiteit steeds slechter kunnen.

Ook wil Positief Links een boost geven aan de ontdekking en acceptatie van nieuwe links-progressieve ideeën. Er zijn veel denkers, dromers en doeners met nieuwe ideeën, maar deze worden door de traditionele partijorganisaties weinig ontdekt en nog minder geaccepteerd. Vaak omdat nieuwe ideeën lastig te combineren zijn met ouderwetse standpunten en vergrijsde leden. Het netwerk Positief Links schrijft daarom een eigen Toekomstprogramma op basis van digitale discussies op haar app en fysieke discussies op haar Ideeënfabrieken. Het Toekomstprogramma wordt op 1 november 2016 gepubliceerd en wil nieuwe ideeën bieden en links-progressieve samenwerking stimuleren.

Fragmentatie
Want uiteindelijk wil Positief Links een links-progressieve meerderheid. Wij geloven dat een meerderheid in Nederland het linkse wereldbeeld deelt. Toch stemt de meerderheid nu rechts-conservatief, gevoed door gebroken politieke beloftes, twijfels over de effectiviteit van ideeën en de sociale druk om rechtsaf te slaan. De fragmentatie van links-progressieve partijen, die elkaar eerder kiezers af proberen te vangen dan samen te werken, helpt daarbij niet mee. Weg met blokkerende partijbelangen en inzetten op luisteren in plaats van zenden, door snelle directe raadpleging van de achterban, om nieuwe ideeën een modern podium en stem te bieden. Zo wil Positief Links een kritieke massa mobiliseren die het maatschappelijk debat kan beïnvloeden. Zonder dat mensen zelf de politiek in hoeven te gaan of als lid naar politieke ledenbijeenkomsten moeten gaan om te stemmen.

Wij werken vanuit een moderne digitale netwerkstructuur en zetten ons af tegen de ouderwetse partijorganisaties en vergrijsde ledenkaders. De politieke startup Positief Links kent geen lidmaatschap of contributie en staat open voor iedereen die zich links-progressief voelt, nieuwe ideeën wil steunen en samen een vuist wil maken. Wees welkom! Door nieuwe ideeën de Haagse kaasstolp in te katapulteren gaat Positief Links de traditionele politiek achterna zitten. Wie doet ermee?

Wimar Bolhuis, Gerard Oosterwijk en Wouter Welling zijn de oprichters van Positief Links.

Geef een reactie

Laatste reacties (100)