2.901
130

Oud-PvdA-leider

Job Cohen (Haarlem 1947) heeft in Groningen rechten gestudeerd. Na zijn studie heeft hij eerst tien jaar in Leiden gewerkt, waarna hij in 1981 vertrok naar de Universiteit Maastricht. Daar werd hij eerst hoogleraar en later Rector Magnificus. In 1993 werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers II. Hij keerde vervolgens weer terug naar Maastricht om in 1998 opnieuw staatssecretaris te worden, nu van Justitie. In 2001 werd hij burgemeester van Amsterdam, in 2010 werd partijleider en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Op 20 februari 2012 legde hij zijn functie neer.

Aan Hare Majesteit de Koningin

Het ligt voor de hand eerst te kijken naar een coalitie waarin de grootste partij alsmede de grootste winnaar zijn betrokken.

’s-Gravenhage, 11 juni 2010

De verkiezingen van 9 juni jongstleden hebben opnieuw een grote verschuiving laten zien in de politieke verhoudingen. In het licht van de economische crisis is het van belang dat op zo kort mogelijk termijn een stabiel kabinet aantreedt dat noodzakelijke beslissingen kan nemen voor een sociale en sterke toekomst van Nederland.

Op grond van deze uitslag adviseer ik u namens mijn fractie om een informateur te benoemen uit de kring van de grootste partij met als opdracht het op korte termijn verkennen van de mogelijkheden tot het vormen van een stabiele coalitie. Een coalitie die zowel recht doet aan de verkiezingsuitslag als kan rekenen op brede steun in en vruchtbare samenwerking met de Kamers van de Staten Generaal.

Onze voorkeur is uiteraard een zo progressief mogelijk kabinet met daarin naast de PvdA onder andere GroenLinks en D66. Hoezeer wij echter ook bereid zijn onze verantwoordelijkheid te nemen, het ligt in de huidige situatie voor de hand eerst een verkenning te verrichten naar de kans van slagen van een coalitie waarin de grootste partij alsmede de grootste winnaar zijn betrokken.

Met gevoelens van hoge achting,
Job Cohen

Geef een reactie

Laatste reacties (130)