3.786
34

Docent Maatschappijleer/Socioloog

Tim Aerdts is docent maatschappijleer en socioloog

Aangekondigde deportatie van een ernstig zieke man

Door uitzetting zal deze ernstig zieke man blind worden. Bovendien moet hij zijn vrouw en zoon achterlaten. Nu we het van tevoren weten moeten we iets doen

Aanstaande dinsdag wordt er met een KLM/Air France vlucht een man uitgezet naar Guinee, de man is ernstig ziek. Volgens onderzoek in opdracht van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door het Bureau Medische Advisering (BMA) zal er een acute noodsituatie ontstaan als de man zijn medicatie niet krijgt. Er zou volgens het BMA in Guinee medicatie beschikbaar zijn, navraag bij de apotheek in Guinee waar de BMA naar verwijst door een hulpverlener leert dat dit niet het geval is. Zonder medicatie zal de man volledig blind raken.

Zo, de harde feiten op een rijtje. Een man die waarschijnlijk veel geriskeerd en opgegeven heeft om naar Nederland te komen wordt uitgezet. Door uitzetting zal deze man blind worden. Tot zover is het helder. Wat ook helder is is dat de BMA niet beschikt over de juiste informatie en dat daar een vreselijke conclusie aan verbonden wordt door de DT&V: terugkeer, en daarmee dus het voor lief nemen dat iemand zijn zicht definitief verliest.

Maar er is meer. Om een mens uit te zetten is een reisdocument nodig. Dit reisdocument wordt door de DT&V aangevraagd, vaak bij het land van herkomst. Dit keer is het reisdocument een zogenaamde ‘titre de voyage’. Medewerkers van de ambassade van Guinee hebben aan de man en aan vrijwilligers van de stichting noodopvang dakloze vreemdelingen Utrecht bevestigd dat dit document niet van hen afkomstig is en dat de man zelfs in gevaar kan komen als hij met deze ‘titre de voyage’ wordt uitgezet.

De ambassade van Guinee werkt namelijk niet altijd mee aan uitzettingen naar Guinee. Daarom regelt de DT&V dan via speciale delegaties alternatieve papieren die ervoor zorgen dat de uitgezette persoon toch Guinee weer in zou kunnen. Deze delegaties kwamen eerder in het nieuws vanwege de exorbitante kosten en het feit dat de uitgezette persoon aan de grens van Guinee vaak niet wordt toegelaten. Guinee ziet deze reisdocumenten kennelijk niet als geldig omdat ze niet door een ambassade zijn afgegeven. Als uitsmijter geeft de ondertekenaar van deze ‘titre de voyage’ mondeling aan niet de ondertekenaar te zijn.

De overheid tilt niet zwaar aan de gezondheid van deze man. De overheid denkt niet na over de sociale gevolgen voor het gezin dat door deze uitzetting uit elkaar wordt getrokken (3-jarige zoon met Nederlandse verblijfsvergunning, vrouw in Nederland oorspronkelijk uit Ivoorkust).

De overheid hanteert een hardvochtig asielbeleid, maar dat wisten we al. Maar meestal horen we dit soort verhalen pas achteraf. Nu weten we het van tevoren, en we zien niet alleen een mens met een verhaal waar je wel of geen medelijden mee kan hebben, we zien ook harde feiten en schimmige constructies waarmee de overheid koste wat kost een mensenrechten schendend beleid uit wil voeren.

Maar dat maakt het misschien des te zuurder. Achteraf kan je roepen en analyseren in de wetenschap dat je nu niets meer kan doen. Maar met de wetenschap vooraf… je kan de KLM-facebookpagina bezoeken en vragen of ze willen afzien van het uitzetten.

Een willekeurige passagier van de vlucht aanstaande dinsdag kan aangeven niet te gaan zitten op het moment dat er mensenrechten worden geschonden op de vlucht. Het vliegtuig kan dan niet vertrekken en de piloot kan de man en de begeleidende marechaussee voor vertrek uit het vliegtuig zetten. De piloot blijft immers de baas in het vliegtuig.

We kunnen vooral vooraf heel duidelijk zeggen wat de fout gaat zijn en dit verspreiden. Zodat we de onzin verhalen achteraf niet hoeven te geloven. Maar voor een echte omslag in de manier hoe in dit land met mensen omgegaan wordt zullen we toch meer moeten bewerkstelligen.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)