2.281
21

Lijsttrekker PvdA Rotterdam

Hamit Karakus(PvdA) was in het verleden wethouder van Wonen en Ruimtelijke Ordening en coördinator wethouder van Rotterdam-Zuid. Ook is hij lid van het algemeen dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Randstad en van het algemeen bestuur van de Grondbank RZG-Zuidplas. Bij de verkiezingen in 2014 is hij lijsttrekker voor de PvdA in Rotterdam.

Aanval op eenzaamheid

Het feit dat zoveel Rotterdammers zich eenzaam voelen geeft te denken

Nog niet zo lang geleden werden we opgeschrikt door de vondst van een vrouw die tien jaar lang onopgemerkt dood in haar huis lag. Dit heeft mij, en met mij vele Rotterdammers, diep geraakt.

Dat eenzaamheid een breed maatschappelijk probleem is, wordt bevestigd in de dinsdag gepubliceerde gezondheidsmonitor van de GGD. In Rotterdam geeft 47% van de 19- tot 65-jarigen en 56% van de 65-plussers aan matig tot (zeer) ernstig eenzaam te zijn. Ook zien we dat mensen met een beperking en een slechte gezondheid vaker eenzaam zijn. Waar je bij eenzaamheid vooral denkt aan een fenomeen dat bij ouderen voorkomt, zijn er ook steeds meer jongeren die zich eenzaam voelen.

Het feit dat zoveel Rotterdammers zich eenzaam voelen geeft te denken. Over mijn eigen oude dag, maar ook die van mijn kleinkinderen. Ik wil graag oud worden in een stad waarin we omkijken naar elkaar, waar ik goed contact met mijn buren heb en als het nodig is een steuntje in de rug krijg van de gemeente. En waar jongeren, ook als ze misschien even geen werk hebben, toch actief zijn, deelnemen aan de samenleving en het gevoel hebben erbij te horen. Het is daarom tijd om het bestrijden van eenzaamheid nog hoger op de agenda te zetten!

Vandaar ook dat de PvdA Rotterdam in 2007 het gratis openbaar vervoer voor 65+-ers in Rotterdam heeft ingevoerd zodat ouderen zelfstandig activiteiten kunnen blijven ondernemen. En introduceren we een ‘ouderenpakket’, een felicitatiepakket dat Rotterdammers ontvangen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Met hierin informatie over het gratis openbaar vervoer, maar ook informatie over vrijwilligerswerk en sociale activiteiten die zij zouden kunnen ondernemen.

Maar er is meer nodig. Om eenzaamheid aan te pakken zullen we zorg en ondersteuning dichtbij moeten organiseren, dichtbij mensen, in wijken en buurten. Zodat we mensen sneller en beter kunnen ondersteunen en ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er moet zinvolle dagbesteding zijn waar mensen samenkomen,  zodat ze langer gezond en actief blijven en gevoelens van eenzaamheid verminderen. We moeten deskundigheid onder hulpverleners bevorderen, zodat beroepskrachten en vrijwilligers eenzaamheid eerder gaan signaleren. En we moeten speciale aandacht hebben voor risicogroepen en hen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan groepen licht dementerenden die in de wijk samenkomen en groepen mensen die kunnen praten over het verlies van hun partner.

Kunnen we het probleem van eenzaamheid als overheid alleen oplossen? Nee, dat is een illusie. We zullen ook kritisch naar onszelf moeten kijken. Hoe vaak spreek je je buren nu eigenlijk? En bel je even naar je ouders om bij te kletsen? Het lijken doodnormale zaken, maar zo normaal is dit tegenwoordig niet meer. De PvdA Rotterdam zal de komende 4 jaar het bestrijden van eenzaamheid hoog op de politieke agenda houden. Niet alleen door te zorgen voor een stevig gemeentelijk beleid, maar ook door mensen aan te sporen naar elkaar om te kijken. Als we met z’n allen de schouders eronder zetten ben ik ervan overtuigd dat de cijfers over 4 jaar een vrolijker beeld laten zien. Doet u mee?

Geef een reactie

Laatste reacties (21)