4.197
20

www.OrganisatieActivist.nl

www.OrganisatieActivist.nl is een initiatief van Stichting De OrganisatieActivist. OrganisatieActivist.nl is een platform voor iedereen die ánders organiseren nastreeft. Anders organiseren betekent:

- uitgaan van vakmanschap in plaats van winstoptimalisatie;
- beseffen dat alle stakeholders belangrijk zijn en niet alleen de aandeelhouder.

Organisatieactivist.nl toont dat het ook anders kan: door aandacht, kwaliteit en vakmanschap als uitgangspunt te nemen in beschouwingen van organiseervraagstukken en maatschappelijke kwesties maar zeker ook in de wijze waarop OrganistieActivist.nl zélf is georganiseerd: Rijnlands. Zo vormt het een platform voor mensen die zich sterk maken voor betekenisvol omgaan met elkaar en zo laat het zien dat samenwerken en samenleven ánders moet en ook echt ánders kan.

ABN AMRO failliet

Duidelijker hadden ze zichzelf niet te kijk kunnen zetten, onze moreel gehandicapte medemensen

Moreel failliet. Met vlag en wimpel bankroet. Officieel gewetenloos. Definitief onethisch. ABN-AMRO neemt het allerlaatste beetje twijfel weg. “Het aanbieden van aflossingsvrije hypotheken is volgens de spelregels die tussen banken en toezichthouders zijn afgesproken.”

Duidelijker hadden ze zichzelf niet te kijk kunnen zetten, onze moreel gehandicapte medemensen. Precies de vinger op de zere plek, zonder ook maar het minste vermoeden van onraad.

Gerrit Zalm pleit dus met opgeheven vingertje voor een verbod op aflossingsvrije hypotheken, terwijl zijn eigen bank ze volop verkoopt. Vervolgens verdedigt de bank haar opperhoofd door erop te wijzen dat hij geen wet of regel heeft overtreden. Daarmee zegt de bank eigenlijk dat wat niet wettelijk verboden is, gewoon moet kunnen. En dat is precies de denkwijze van banken die zoveel kapot maakt: het totale gebrek aan moraal. Alles wat niet uitdrukkelijk verboden is, moet je vooral doen, wanneer het geld oplevert.

Maar het zit dus zo, lieve bankiers, dienaren van satan. Er zijn zaken die verboden zijn volgens wetten, regels en schriftelijke afspraken. Er is ook nog een grijs gebied van ongeschreven regels, maar dat slaan we even over. En dan is er het domein van de moraal. Of anders gezegd: het domein van het geweten. Dat zijn de dingen die misschien wel mogen, die niet schriftelijk verboden zijn, maar waarvan je toch aanvoelt dat ze niet kunnen of dat ze niet kloppen. Modern gezegd: de dingen die je niet moet willen.

Een voorbeeld. Er staat nergens in de wet dat het verboden is om tijdens de persweeën tegen je kersverse echtgenote te zeggen dat je haar nu verlaat voor een vrouw zonder uitgescheurd onderlijf en dat jouw advocaat haar morgen zal bellen over de voogdij van het kind, mits het levend ter wereld komt, en dat je wel verwacht dat ze haar best blijft doen met persen.

Bij dit voorbeeld zijn er twee mogelijkheden, beste bankier. Als u nu denkt ‘inderdaad dat is niet wettelijk verboden, en dus is er absoluut niks mis mee’, dan bent u geslaagd voor uw bankiersexamen. Maar als u — mogelijkheid twee — nu denkt ‘dat is niet netjes, wet of geen wet, zoiets flik je niet tijdens de bevalling’, dan bent u gezakt voor uw bankiersexamen, maar geslaagd voor uw examen als mens. (Ga direct naar huis, ga niet langs af, u ontvangt geen bonus meer.)

Geval twee gaat dus over moraal en geweten. Over het idee dat er dingen zijn die niet volgens wetten en regels vastgelegd zijn, en waarvan je toch denkt dat ze niet zouden moeten gebeuren. Natuurlijk is het voorbeeld ernstig gechargeerd. Maar dat is omwille van de duidelijkheid. Zoals de Josti-band muziekinstrumenten heeft met kleurtjes op de toetsen, zo moet een uitleg over moraal flink aangedikt worden om voor een bankier begrijpelijk te zijn.

Voor de bankiers die dit begrepen hebben: zeg uw baan nog niet op, maar doe er iets mee. Leef niet langer met de schande en schaamte, maar verzamel bewijsmateriaal en geef uw bazen aan bij de politie wegens oplichting en grootschalig bedrog. O ja, en schenk uw bonus aan de voedselbank.

De redactie van De OrganisatieActivist bestaat uit J. Stevens, J. Peters en M. Swinkels.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)