Laatste update 20 november 2017, 09:40
1.113
7

Voorzitter van Clara Wichmann

Anniek de Ruijter is voorzitter van Clara Wichmann, een organisatie die zich bezighoudt met strategische rechtszaken voor het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen. De Ruijter is Assistant Professor bij de Universiteit van Amsterdam, School of Law, gepromoveerd, en doet onderzoek op het terrein van het Europese gezondheidsrecht. Ze ontving hiervoor in 2017 een Veni beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De Ruijter publiceerde een boek over wijze waarop in de Europese Unie wordt omgegaan met risicoregulering op het terrein van het milieu en de volksgezondheid samen met dr. Maria Weimer. Haar boek over de groeiende macht van de Europese Unie op het gebied van gezondheid wordt dit jaar gepubliceerd bij Oxford University Press. De Ruijter heeft master van Columbia University, School of Law (NYC) en was een Fulbright fellow naar de Verenigde Staten.

Haal de abortuspil uit het strafrecht

We moeten ophouden voor mensen te denken. Wie ongewenst zwanger wordt, heeft recht op de meest verantwoorde en minst schadelijke manier om die af te breken

Door: Rebecca Gomperts, Nuria Zantman en Anniek de Ruijter

In stilte schoof het kabinet het wetsvoorstel voor de overtijdbehandeling bij de huisarts op de lange baan. Daarmee was het zicht op een toegankelijke abortuspil weg. Terecht waren veel Nederlanders boos over deze stap terug. Wij zeggen: niet getreurd, nu is het tijd voor een échte oplossing: haal de abortuspil uit het Wetboek van Strafrecht. Samen met 13 vrouwenrechtenorganisaties starten we een burgerinitiatief om dat te regelen.

abortuspil

Een abortuspil is, zeker in de eerste 9 weken van die zwangerschap een goed middel om op een verantwoorde en veilige manier die zwangerschap af kunnen breken. Artsenfederatie KNMG stelt dat het vanuit medisch, psychologisch en sociaal oogpunt wenselijk is dat huisartsen de abortuspil mogen voorschrijven. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert het gebruik van de abortuspil tot 9 weken zwangerschap.

Humane behandeling
De abortuspil is op dit moment strafbaar onder Artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht. Wij willen hem daaruit bevrijden, zodat ongewenst zwangeren er gemakkelijk toegang toe krijgen. De abortuspil in het Wetboek van Strafrecht staat een humane abortusbehandeling met goede en vertrouwde begeleiding in de weg. Nu is hun enige mogelijkheid een anonieme kliniek, momenteel met een lange wachttijd. Dit kan toegankelijker. Het maakt het stopzetten van een zwangerschap onnodig ontoegankelijk en emotioneel belastend. Vooral kwetsbare groepen die de huisarts als vertrouwenspersoon nodig hebben zijn het slachtoffer.

Stap terug
In 2015 was de abortuspil nog een politieke prioriteit. Maar in de formatie wisten het CDA en de Christenunie dit voornemen op de lange baan te schuiven. Ze zijn bang dat de maatregel ‘drempelverlagend zou werken.’ Maar zwangere mensen, vrouw, queer, man, of anders, hoeven niet tegen zichzelf in bescherming genomen te worden. Zij zijn perfect in staat een weloverwogen beslissing over hun eigen lichaam en leven te nemen. Partijen moeten zwangere mensen een zo groot mogelijke vrijheid geven in de keuze voor de hulpverlener en in de methode voor de afbreking.

We moeten ophouden voor mensen te denken. Wie ongewenst zwanger wordt, heeft recht op de meest verantwoorde en minst schadelijke manier om die af te breken. Het nieuwe kabinet beperkt niet alleen het recht op goede hulpverlening, maar zet geen enkele stap richting het beschikbaar stellen van de abortuspil. Nederland loopt inmiddels behoorlijk achter. In veel Europese landen worden de pillen door verloskundigen en verpleegkundigen verstrekt en in Amerika en Australië kunnen abortuspillen legaal via telemedicine worden verstrekt.

Dan doen we het zelf wel
Nederland had vroeger een voortrekkersrol als het om vrouwenrechten ging, maar inmiddels lopen we achter. Als we blijven zwichten voor minderheidsargumenten, is het geen wonder dat we zakken op lijstjes rond de positie van de vrouw. Dus dan moet de samenleving het doen. Wij starten vandaag een petitie voor een burgerinitiatief om de abortuspil te bevrijden uit het Wetboek van Strafrecht. Teken vandaag nog, ongewenst zwangeren hebben je nodig!

Rebecca Gomperts (Women on Waves, Women on Web)
Anniek de Ruijter (Clara Wichmann)
Nuria Nuria Zantman (The Feminist Club Amsterdam)

Geef een reactie

Laatste reacties (7)