Laatste update 15:39
8.909
70

Jurist en beleidsmedewerker bij DENK Amsterdam

Achraf El Johari is jurist en beleidsmedewerker bij DENK Amsterdam.

AD-artikel burgerarrest zet aan tot heksenjacht op moslima’s

In het huidige giftige politieke klimaat geeft het AD-artikel over het boerkaverbod een opening voor een heksenjacht tegen moslima’s.

Weldenkend Nederland is opgeschrikt door een gewelddadige oproep in het AD. In het artikel wordt aandacht besteed aan wat burgers zelf kunnen doen als zij iemand met een boerka zien. Het AD stelt in antwoord op deze vraag dat een burgerarrest uitgevoerd kan worden, waarbij een boerkadraagster tegen de grond gewerkt kan worden als zij de benen zou willen nemen. Deze oproep is niet alleen in de kern racistisch, maar ook selectief. Daarnaast werkt het ook willekeur door burgers in de hand.

niqaab
Afbeelding: Pixabay

De grondslag voor het burgerarrest is artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering: “In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.” Dit stoffige en relatief onbekende wetsartikel wordt pas uit de kast gehaald door het AD wanneer het moslims betreft. Als we het in de samenleving bijvoorbeeld hebben over het appverbod op de fiets vindt het AD het niet noodzakelijk om dit middel van stal te halen bij het uitleggen van deze nieuw ingevoerde overtreding.

Opvallend is ook dat het artikel zich expliciet richt op boerka’s en niet op het algemeen dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn. Het AD vernauwt hiermee een open geformuleerde norm tegen het dragen van gezichtsbedekkende kleding en neemt hiermee het racistische frame over dat voorstanders beogen met dit verbod: het belemmeren van moslims en het onevenredig treffen van boerkadraagsters. Het gevolg is dat racisten vrouwen in boerka wel tegen de grond zullen werken, maar grote kerels met een integraalhelm zullen sparen.

Aanzet tot geweld
Hiermee is is het AD niet alleen onverantwoordelijk, maar zet het medium ook aan tot geweld. Het AD behoorde te weten dat het dagblad in het huidige giftige politieke klimaat met dit artikel een opening geeft aan racistisch Nederland voor een heksenjacht tegen moslima’s.

Facebook en Twitter staan nu al vol met oproepen om op ‘jacht’ te gaan tegen boerkadraagsters. Zo roept Thijs Roosjen van ACT voor Holland via Twitter iedereen op om “Burkadragers aan te houden en aan de politie over te dragen”. Hierbij wordt zelfs expliciet gevraagd om in groepen te opereren om te zoeken naar overtreders. Op de Facebookpagina ‘Eigen volk eerst’ lezen we: “Yes! Allemaal op jacht!!” Ook Geert Wilders grijpt deze kans tot ‘handhaving’ met beide handen aan en informeert zijn achterban over deze mogelijkheid, verwijzend naar het artikel.

Vrijbrief voor geweld
Verder is het artikel is niet alleen selectief en racistisch, maar geeft het ook slechts een summiere juridische context aan juridische leken voor het toepassen van geweld. Velen interpreteren dit artikel als een vrijbrief voor geweld, wat eigenrichting in de hand zal werken. Want om te beoordelen hoeveel geweld er gebruikt mag worden bij een burgerarrest moet altijd gekeken worden naar de proportionaliteit en de subsidiariteit van het geweld.

Bij de subsidiariteit wordt gekeken of er een andere manier voorhanden is om het arrest uit te voeren, bijvoorbeeld het bellen van de politie om assistentie. Bij de vraag of er proportioneel gehandeld wordt moet gekeken worden of het toegepaste geweld in verhouding staat tot de ernst van het feit en de mate van verzet. Iemand tegen de grond houden voor een licht vergrijp als het dragen van een boerka, een handeling waartoe wordt opgeroepen in het AD, is alles behalve proportioneel. Dit handelen heeft eigenrichting tot gevolg, en daarmee ook mishandeling.

Het is daarom onbegrijpelijk dat Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het AD, niet bereid is om deze keutel in te trekken. Racisme blijft een blinde vlek voor de Nederlandse journalistiek en het AD werkt ijverig mee aan het normaliseren hiervan. Wat mij betreft is het AD medeplichtig bij elk disproportioneel uitgevoerd burgerarrest in het kader van het boerkaverbod.

Geef een reactie

Laatste reacties (70)