Laatste update 07:27
4.050
82

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Accepteer nooit om je afkomst of je huidskleur een motie van wantrouwen

Laat je nooit om welke reden dan ook aanspreken op de daden van een ander die toevallig fysiek op je lijkt of van huis uit jouw taal heeft meegekregen

cc-foto: Roel Wijnants

Pascal Vanenburg somt tal van racistische incidenten op en hij zegt dat die mijn schuld zijn. Dat is een schokkende onjuistheid. Weliswaar maak ik al een jaar of drie in de herfst duidelijk dat het een misvatting is om Zwarte Piet in verband te brengen met de Nederlandse slavernijgeschiedenis, maar voor het overige ben ik zonder zonde. Integendeel, het racisme vindt in mij een geharnaste bestrijder.
Nu zal het de lezer van Pascals strafrede zijn opgevallen, dat de naam Han van der Horst in zijn artikel niet voorkomt. Waarom dan toch deze gepikeerdheid? Omdat de kop en de slotzin allebei luiden: “Witte Nederlander, het ligt echt aan jou”.

Ik ben een witte Nederlander, althans ik word als zodanig aangeduid door mensen die zich niet ontzien dit anglicisme te gebruiken en daar nog trots op zijn ook. Er staat immers niet bij “behalve Han van der Horst”. Dus ik ben medeschuldig aan al het racisme dat Pascal aan de kaak stelt vanwege de kleur van mijn huid.

Nu zal hierop ongetwijfeld het weerwoord komen dat ik het allemaal niet persoonlijk moet opvatten. Pascal heeft het niet tegen mij. Hij schetst het institutionele racisme van de samenleving en de bijbehorende blanke dominantie die ze in kringen waar ze weinig op hebben met een kwaliteitsbeleid ten opzichte van de Nederlandse taal aanduiden als witte dominantie. Het gaat niet om de mens Van der Horst, het gaat om een stelsel.

Hierop kan slechts een antwoord volgen: o ja, joh? Waarom staat er dan “witte Nederlander”? Dit kan slechts het pars pro toto zijn voor alle witte Nederlanders zonder uitzondering. Zij allen worden uitgeroepen tot de dragers van het racisme.

Ik kan iedereen die op deze wijze wordt bejegend, aanraden om het meteen zeer persoonlijk op te vatten. Laat je nooit om welke reden dan ook aanspreken op de daden van een ander die toevallig fysiek op je lijkt of van huis uit jouw taal heeft meegekregen of met wie anderen een etnische verwantschap met jou proberen te construeren. Accepteer het niet als je te horen krijgt: “Het zijn de Marokkanen weer” of “het heeft allemaal natuurlijk niks met de islam te maken”. Je ontvangt namelijk hoe dan ook om je afkomst een motie van wantrouwen. Je bent verdacht en eerst moet je je onschuld bewijzen.

Verdom dat. Onder alle omstandigheden. Tegen wie dan ook. Leer uit de geschiedenis wat je overkomt als je bij zo’n behandeling te beleefd blijft. Laat je niks aanleunen. Bied tegenweer. Maar verval daarbij niet in de fout om tegenover blanke schuld de blanke onschuld te stellen. Het gaat gewoon niet aan om eigenschappen of daden in verband te brengen met een huidskleur of een volk. Goed of slecht. Achter de veelgehoorde complimenten als zouden joden zo goed zijn in wiskunde en Afrikanen van nature zo een uitstekend ritmegevoel hebben, schuilt racisme. Voor de duidelijkheid: in beide gevallen.

Niettemin is racisme is in Nederland een diepgeworteld verschijnsel waar iedere keer weer nieuwe en verbijsterende voorbeelden van naar buiten komen. Even verbijsterend zijn de sijsjeslijmerijen waarmee een en ander dan door de usual suspects zoals daar zijn GeenStijl, The Post Online of De Dagelijkse Standaard worden weggeredeneerd. Zij vertegenwoordigen een krachtig geluid dat het nationale debat sinds de opkomst van Fortuyn ontsiert maar het gaat niet aan om die op een lijn te stellen met de blanke Nederlanders tout court. Net zo min als het ergens op slaat om te spreken over blanke macht als de regeerders en de CIO’s voor het allergrootste deel blank zijn. Dat geldt voor de machtelozen in dit land namelijk ook. Toch heeft niemand het over blanke machteloosheid. Nog los van de vraag of het slim is om de blanke Jan met de korte achternaam steeds weer uit te leggen dat Mark Rutte vooral zijn medeblanke is en niet vooral zijn onderdrukker, los daarvan leidt het ook nog eens tot contraproductieve acties: als je mensen associeert met iets waar ze part noch deel aan hebben, zullen zij zich namelijk van je afkeren.

Wat we daarentegen dringend nodig hebben is een grote antiracistische en radicaal democratische coalitie die voorkomt dat dit een naargeestig geïsoleerd en afgesloten land wordt waar Thierry Baudet en Theo Hiddema gelden als de grootste intellectuelen van het tijdperk met Yernaz Ramautarsing als hun profeet en tevens rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam.

Ook dat staat als een paal boven water.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (82)