Laatste update 17:14
1.565
28

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Afschaffing dividendbelasting is splijtzwam samenleving

Landelijk uitgeroepen protestdag is signaal aan VVD en CDA ten halve te keren

cc-foto: Mike Cohen

VVD en CDA vergeten dat de kern van economisch denken het maken van rationele keuzes is die een meerderheid moet kunnen begrijpen. Aan dat criterium voldoet het vasthouden aan het afschaffen van de dividendbelasting niet!

Splijtzwam
De discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is een splijtzwam geworden in de Nederlandse samenleving. Met als nieuwste ontwikkeling de oproep van leerkrachten om gezamenlijk, met andere werknemers in diverse sectoren, een dag te gaan staken voor meer geld. Geld dat aantoonbaar nodig is om belangrijke dienstverlening in onze samenleving op een aanvaardbare wijze draaiende te kunnen houden. De helden van onze moderne samenleving, die ondanks enorme bezuinigingen in hun sector toch iedere dag hun werk verrichten onder steeds moeilijkere omstandigheden.

Geld is schaars
Geld is een schaars goed leert de economie ons. Dus moet je als overheid telkens weer verantwoorde afwegingen maken hoe je het geld uitgeeft en besteedt. Economisch is dat een puur rationeel beslissingsproces waar de politiek een definitieve keuze in mag maken. Het liefst met een zo groot mogelijk draagvlak. En daar zit ‘m nu juist de kneep.

Mantra
Dat draagvlak ontbreekt nagenoeg volledig en toch wordt in de coalitie breed vastgehouden aan de afschaffing van deze belasting. Met daarvoor als enige verklaring dat anders de coalitie sneuvelt. Dat argument is vaker gebruikt gedurende deze kabinetsperiode. Het is inmiddels een mantra geworden van deze regering waarbij iedereen elkaar in een wurgende houdgreep klemt.

Helden in de zorg, het onderwijs, de politie en andere belangrijke publieke dienstverleners, geef gehoor aan deze oproep om duidelijk te maken wat de economische wetenschap alle economen heeft geleerd; het maken van rationele keuzes aan de hand van schaarse middelen zoals geld. Daag de VVD en het CDA uit om aan jullie nog eens glashelder uit te leggen wat er rationeel aan hun keuze is. Daag D66 en de ChristenUnie uit om uit leggen waarom voor hen de mantra dat het kabinet niet mag sneuvelen, belangrijker is dan het intrekken van dit dividendbesluit.

Laat fysiek het economisch belang zien
Volgens de gebruikelijke parlementaire weg van debat in de Tweede Kamer is het niet gelukt de coalitie van gedachten te laten veranderen. Misschien lukt het wel als fysiek zichtbaar wordt wat het economisch betekent als jullie je uiterst belangrijke werk voor de samenleving één dag als protest neerleggen. Dat zal schrikken zijn!


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (28)