1.263
21

Blogger

Adrie Kok (1955) schrijft essays over ethiek en integriteit en blogt over onderwerpen die het spreekwoordelijke daglicht niet of nauwelijks kunnen verdragen. Hij haat liegen, onrecht, graaien en machtsspelletjes. Zou graag in een Nederland willen leven waarin mensen geen pootje gelicht worden of een sliding van achteren krijgen. Hij houdt in willekeurige volgorde van zijn vrouw, drie dochters, de Algarve en Campari-tonic.

Akkoord in Catshuis

In hun moeilijke zoektocht naar 6 miljard aan extra bezuinigingen, hebben VVD, CDA en PVV hedenmiddag overeenstemming bereikt.

Het CDA is bij monde van vicepremier Maxime Verhagen bereid om de hervormingen op de woningmarkt te beperken tot alleen het uitvoeren van reparaties aan dakkapellen. De visie hierachter is dat als er voldoende huizen op de markt komen met puike dakkapellen, de woningmarkt weer in beweging komt. Dit voorstel voorkomt dat het moeilijke onderwerp van de hypotheekaftrek besproken moet worden. Door een aantrekkende woningmarkt verwachten partijen 2,1 miljard aan extra overdrachtsbelasting te kunnen inboeken.

Na deze handreiking van het CDA, heeft ook Wilders (PVV) van een paar harde eisen afgezien. Zo gaat de PVV mee in de idee om de gevraagde extra 900 animal cops in te ruilen voor 900 plekken voor het oplossen van zedenmisdrijven. Dit idee bespaart de aanschaf van bijna 700 off-the-road-vehicles. Goed voor ruim 300 miljoen en Hessing is toch al failliet.

De VVD, grootste partij van Nederland, verlaat het plan om de klassen op basisscholen te vergroten naar 70 leerlingen. Stef Blok legt zich neer bij klassen van 50 leerlingen waarvan er 38 geoormerkt zijn voor rugzakleerlingen die vanuit het passend onderwijs instromen. De geschatte opbrengst bedraagt 900 miljoen. “Rugzakjes zijn duur en ieder kind heeft wel een vlekje”, zo verdedigde Blok zijn ommezwaai.

Na het al eerder terugschroeven van de salarissen van geestelijk gehandicapten in sociale werkplaatsen van 120 naar 100% van het minimumloon, omarmen partijen ook het afschaffen van het vervoer voor deze mensen. ”Ze kunnen best naar de sociale werkplaats lopen en een busje is erg stigmatiserend” zegt Fleur Agema van de PVV. ”Daarnaast biedt dit hen betere kansen in de aansluiting op de reguliere arbeidsmarkt”. De besparing bedraagt, naast de eerdere ingeboekte 45 miljoen, nog eens 70 miljoen.

Ook op het dossier zorgkosten hebben partijen een resultaat bereikt. Hernia, gebroken ledematen en nekletsel, gaan uit het basispakket. Iedereen in Nederland heeft wel één of meerdere buurmannen en die kunnen best helpen. Bijkomend voordeel is dat het de sociale cohesie in Nederland versterkt. Dit laatste is een belangrijke eis van de PVV.

De arbeidsmarkt wordt ook hervormd. De AOW-leeftijd gaat per direct omhoog naar 70 jaar. ”Gebleken is dat mensen, mannen én vrouwen, steeds ouder worden en gezonder blijven. Ook van hen mag een bijdrage gevraagd worden”, stelt Van Haersma Buma. De opbrengsten van deze maatregel zijn circa 750 miljoen per direct en 56 miljard op de langere termijn. Grafrechten en het ontslagrecht blijven ongewijzigd.
Ontwikkelingssamenwerking ondergaat ook een herpositionering. Landen die geen bewijs kunnen overleggen dat zij minsten 30 jaar een democratisch gekozen regering hebben, worden uitgesloten van onze hulp. Aan het precieze bezuinigingsgetal zijn ambtenaren op het ministerie koortsachtig aan het rekenen.

Tevens hebben de regeringspartijen CDA en VVD met gedoogpartner PVV op kleinere onderwerpen overeenstemming bereikt.

• De Balkenende-norm wordt verhoogd tot bruto 4 ton/jaar. De in het verleden gemaakte afspraken over een vroegtijdig vertrek worden gerespecteerd.

• Aan de hypotheekrenteaftrek wordt deze kabinetsperiode niet gemorreld.

• Om de economie te stimuleren mag Schiphol meer vliegbewegingen maken en worden de geluidsnormen verdubbeld.

• Het plannen, bouwen en exploiteren van megastallen wordt gestimuleerd evenals nertsfokkerijen.

• Subsidie op fossiele brandstof gaat verder omhoog.

• Het aantal zitplaatsen in de nog te bestellen JSF’s gaat omhoog naar drie.

• Moratorium op fusies in de gezondheidszorg en onderwijs is per direct opgeheven. Publiekprivate samenwerking wordt verder gestimuleerd. Winstuitkering danwel dividend mag vanaf het eerste boekjaar.

• Staatssteun aan banken wordt omgezet in een gift.

• De inburgeringcursus voor nieuwe Nederlanders wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. geüpgrade naar gymnasiumniveau (met keuze uit Grieks of Latijn) en alle coupletten van het Wilhelmus.

Begin volgende week stuurt Minister-president Rutte een brief naar de Kamer met daarin alle uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen.

Dit artikel verscheen eerder op het weblog Kokhier

Geef een reactie

Laatste reacties (21)