Laatste update 09:14
2.445
73

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Alleen een breed welvaartsbeleid kan de bevolkingsgroei terugdringen

Geerten Waling laat borrelpraat doorgaan voor het doorbreken van een taboe.

De historicus Geerten Waling behoort tot de jongere generatie van de Leidse lichten die min of meer in het ideologisch kielzog van Wilders en Baudet de toestand van het land en planeet onder de loep nemen. Zij verbeelden zich daarbij taboedoorbrekend bezig te zijn, dingen te melden die eigenlijk niet mogen of – zoals men het in extreem rechtse kring altijd zo graag formuleert  – verboten zijn en politiek niet correct en de grachtengordel-elite tegen de deugharen instrijkende. Afgelopen  maandag presenteerde deze Waling op de opiniepagina van de Volkskrant zijn oplossing voor het klimaatprobleem.

cc-foto: Robertelyov

Er zijn te veel mensen. Daarom moet er op mondiale schaal aan geboortebeperking worden gedaan. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Een Somalische – waarschuwt hij – krijgt gemiddeld 6,5 kind en in andere delen van Afrika zijn dat er vijf. Waling geeft bovendien de paus en islamitische leiders van katoen omdat zij bezwaar maken tegen geboortebeperking. Hij denkt trouwens dat het aantal kinderen ook zal afnemen als homo’s niet eerst een desastreus huwelijk aangaan voor zij de kast uitkomen.

Eerder was al het omineuze woord “klimaatvluchtelingen” gevallen. Waling stelt dan ook voor dat Nederland alles op alles zet om elders in de wereld op grote schaal gratis voorbehoedsmiddelen te verspreiden en voorlichting te financieren op het gebied van gezinsplanning. Ook moet het werken aan de emancipatie van homo’s want gelijkgeslachtelijke liefde, daar komen geen kindertjes van. En elk paar extra zonder nageslacht is er een.

Wat Waling voor elkaar brengt is niet het slechten van een taboe maar het debiteren van versleten borrelpraat. Al decennia werpen welgedane Europeanen de inwoners van de armere werelddelen voor de voeten dat zij er maar op los fokken. Wat zouden wij in de buidel tasten als ze daar in de tropen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Zelf niet te vreten en toch aan de lopende band kindjes de wereld op schoppen? Waling formuleert het wat Leidser, wat Rapenburgachtiger, maar daar komt zijn betoog wel op neer.

Nu kun je heel Afrika onder condooms begraven, de bevolkingsgroei zal er niet door afnemen. Een succesvol groei- en welvaartsbeleid leidt – zo leert de ervaring – wel tot een grote daling van de geboortecijfers. Dat is overal zichtbaar. Hoe komt dat? Kinderen zijn je levensverzekering als je in een maatschappij leeft, waar absolute armoe en ondervoeding altijd om de hoek liggen. Zij zijn de enigen die je zullen steunen. Bovendien zullen lang niet al je kinderen de volwassenheid bereiken. Daarom is het in zo’n sloppenwijk of zo’n halfwoestijn logisch en rationeel om veel kinderen te krijgen. Wanhoop brengt kinderen voort.  En dat blijft zo als Paus Franciscus alsmede de geleerden van de Al Ahzar Universiteit in Cairo ineens het licht zien dat Waling vanuit Leiden verspreidt, en het condoom hun zegen geven. Vrede, welvaart en economische groei vormen het enige werkzame medicijn tegen een bevolkingsexplosie.

Als Europa de toename van de bevolking in haar omgeving inderdaad wil remmen, dan moet het alles op alles zetten om de de groei daar te vergroten. Dat is duur maar oorlog is nog duurder. Over de relatie tussen armoe en bevolkingsgroei heeft Bill Gates zinnige dingen te zeggen.

Werken aan gezondheidszorg en behoorlijk onderwijs zijn de eerste stappen maar zonder een effectief groei en -werkgelegenheidsbeleid zal dat te weinig zoden aan de dijk zetten. Hoe je een welvaartspolitiek opzet waarbij je de krachten van de bevolking zelf mobiliseert, daarover heeft bijvoorbeeld de Peruaanse econoom Hernando de Soto heel interessante opvattingen en nee, zijn boodschap laat zich niet in een paar oneliners samenvatten. Lees zijn boek The Mystery of Capital. Dat moet natuurlijk wel duurzame groei zijn die het milieu niet nog verder aantast. Maar het kan. Dat is mogelijk. De kennis, de technologie en de logistiek daarvoor zijn in volle ontwikkeling.

Het getuigt van een enorm gebrek aan kennis van en belangstelling voor wat er in de rest van de wereld aan de hand is als je in 2017 vanuit je lederen sociëteitsstoel nog aan komt zakken met dat oude praatje van: “Laten ze eerst maar eens aan bevolkingsbeperking doen, die armoedzaaiers.”.

In Dit is de Dag komt Geerten Waling aan het woord. Willem Vermeend legt uit waarom hij flauwekul verkoopt.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (73)