450
10

Student politicologie Leiden

Nauman Janjua is student politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en de Jonge Socialisten, bestuurslid van de vakbond CNV Jongeren en publicist.

Allemaal samen in de spiegel kijken?

Zorgwekkend rapport Amnesty over de toenemende discriminatie van moslims. Tijd om in de spiegel te kijken en daar gezamelijk iets tegen te doen. 'Nederland staat niet voor anti-islam. Nederland staat voor vrijheid en participatie.'

Een maand geleden betoogde ik in de Volkskrant dat de Moslim-gemeenschap ook zelf een blik in de spiegel moesten werpen om constructief deel te kunne nemen aan de Nederlandse maatschappij. Kern van het stuk was om de toenemende radicalisering van de Islamitische jongeren in Nederland tegen te gaan. Vanuit verschillende hoeken kwamen er reacties. Veelal positief, en enkele negatieve berichten.

Er werd mij gevraagd mijn punt genuanceerd over te brengen. Point Taken. Vandaag vraag ik de andere partij om eens in de spiegel te kijken. Want hoewel hervorming vanuit de Moslims zelf moet beginnen, moet het klimaat in Nederland en Europa zodanig zijn dat alle deuren tot participatie open zijn.

Een recent rapport door Amnesty International ‘’Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe’’ schetst een zorgwekkend beeld van het huidige klimaat in Europa tegenover de Moslimgemeenschap. 

Moslims blijken stelselmatig gediscrimineerd te worden op de arbeidsmarkt. Talloze voorbeelden worden aangehaald van vooral jongeren die positieve reacties krijgen aan de telefoon bij een sollicitatie maar zodra ze voor een gesprek uitgenodigd worden verdwijnt deze gastvrijheid. Functies waarvoor direct contact met de klant niet noodzakelijk is, wordt toch van de kandidaat gevraagd om de hoofddoek af te doen als zij de functie wilt. Dit is directe uiting van Islamofobie die is ontketend na 9/11. Moslima`s met een hoofddoek zijn een deel van onze maatschappij en daarnaast een religieuze uitding die door de wet is beschermd. Ze hebben laten zien dat ze actief willen deelnemen aan de maatschappij en daarin niet worden belemmerd door een hoofddoek. Kunnen we dit nu gewoon accepteren ? 

Er is een groeiend weerzin tegen het bouwen van nieuwe gebedsruimtes voor Moslims in Europa. In Zwitserland werd al door een referendum een verbod bewerkstelligd voor het bouwen van minaretten. Procedures door in verschillende Europese landen worden op lokaal niveau aangespannen om het bouwen van nieuwe moskeeën tegen te gaan. Dit druist in tegen het recht om vrijelijk je geloof te uiten zoals jij dat zelf wilt. In de Verenigde Staten begrijpen ze dit. Ondanks het feit dat zij het slachttoffer waren van de gruwelijke wandaden op 9/11 worden er meer moskeeën gebouwd en zijn anti-islam sentimenten nauwelijks in het land te vinden, aangezien religieuze vrijheid een heilig recht is in de VS.

Voordat er mensen zijn die willen beginnen over het verbod op het bouwen van kerken in Saudi-Arabie, Christenen die worden belaagd in Egypte en andere misdaden van het Midden-Oosten, wil ik het volgende zeggen. Niemand ontkent dit, maar moet Europa ook inslaan op de weg van religieuze intolerantie ? Moeten tientallen jaren van religieuze vrijheid en tolerantie de prullenbank in worden gegooid omdat fundamentalistische Moslims het keer op keer verpesten voor de overgrote meerderheid die wel aan de maatschappij willen deelnemen, hun steentje bijdragen en daarnaast de vrijheid willen hebben om hun religie te bedrijven ?

Radicalisering van jonge Moslims kunnen we alleen tegengaan als we niet de voedingsbodem ervoor creëren. Als ze stelselmatig op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, belemmer je de participatie en zorg je ervoor dat ze hun heil gaan zoeken bij radicale Imams die hen naar de mond praten.  Ik vroeg eerder alle gematigde Moslims om een front te vormen tegen radicalisering, nu vraag ik iedereen die kan en wil om mee te helpen. Nederland staat niet voor anti-islam. Nederland staat voor vrijheid en participatie.

 

Geef een reactie

Laatste reacties (10)