906
18

Bestuurslid DWARS GroenLinkse Jongeren

Siebren Huitema (1992) zit in het landelijk bestuur van DWARS Groenlinkse jongeren als politiek secretaris Groen. Dit houdt in dat hij binnen de vereniging verantwoordelijk voor het uitzetten van een inhoudelijke lijn op groene thema’s. Naast het vervullen van zijn bestuursfunctie volgt Siebren een bacheloropleiding sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Alles op alles om klimaatverandering te stoppen

De wereldleiders blijven hangen in een slap compromis. Maar er is ook goed nieuws.

Waarom is het klimaat ook alweer belangrijk? Na ruim twee weken onderhandelen heeft de klimaattop in Lima alsnog een tekst opgeleverd. Het goede nieuws: er ligt nu (zoals vooraf afgesproken) een raamwerk waarmee kan worden onderhandeld in de klimaattop in Parijs.

Het slechte nieuws: de afspraken die zijn gemaakt zijn slap, en naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op aarde meer dan twee graden stijgt. Waarom moeten we onder de twee graden blijven? Die twee graden temperatuurstijging is een statistische grens tot waar de gevolgen van de klimaatverandering nog redelijk zijn te overzien.

Toendra’s
Boven de twee graden is de kans groot dat we ‘tipping points’ gaan bereiken. Dit zijn kritieke punten waarop een onomkeerbaar proces in gang wordt gezet. Een voorbeeld hiervan zijn de smeltende toendra’s. Wanneer de toendra’s smelten komt het “vastgevroren” broeikasgas methaan vrij. Hierdoor stijgt de temperatuur verder en zullen de toendra’s verder smelten, waardoor de temperatuur nog verder stijgt. Wanneer we dit soort processen in gang beginnen te zetten, zal het klimaat ingrijpend veranderen. Tijd om even wat doemscenario’s weg te nemen.

Het is niet zo dat door het versterkt broeikaseffect, de aarde ineens tot zijn einde komt. Zelfs in het meest extreme geval zal de aarde zal gewoon door blijven draaien. Het is ook niet zo dat door het versterkt broeikaseffect de mens zal uitsterven. Ook in de toekomst zullen er gewoon plaatsen zijn waar we voedsel kunnen verbouwen en kunnen wonen.

Gevolgen broeikaseffect
Waar het versterkt broeikaseffect echter wel voor zorgt, is een enorm ingrijpende verandering in hoe de verschillende gebieden er op de wereld uit gaat zien. De zee zal stijgen en woestijnen zullen oprukken. Gebieden, of zelfs hele landen, zullen hierdoor onbewoonbaar worden. De kans op een reeks humanitaire rampen en wereldwijde politieke instabiliteit is groot. Alleen al om deze onzekere toekomst te voorkomen zou ik alles op alles willen zetten om de klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen.

Duur?
Maar dit kost natuurlijk wel geld. Niet dat windmolens zo duur zijn (ze zijn, ook zonder subsidie, amper duurder dan gas- of kolencentrales). De grootste kosten zijn, naast wat investeringen in het energienet, de afschrijvingen die gedaan moeten worden. Dubai moet zijn olie in de grond laten en in Nederland ontstaat een gat van 12 miljard in de begroting omdat we geen gas meer uit Groningen kunnen halen. Verduurzamen levert echter ook economische voordelen op. Zo besparen we op de kosten die klimaatverandering met zich meebrengt (minder dijkverhogingen!) en zullen er veel nieuwe duurzame technologieën ontwikkeld en aangelegd moeten worden, en dat betekent: werk. Dit laatste maakt juist deze crisistijd, waarin de werkloosheid hoog is, een aantrekkelijk moment om te gaan verduurzamen. Maar goed, we blijven zitten met de vraag of we hiervoor ons gas in de grond willen laten.

De belangrijke vraag
Als Groninger en lid van een groene partij zeg ik natuurlijk volmondig ‘JA!’. Maar mijn belangen zijn dan ook niet de belangen van de gemiddelde Nederlander. Het is de vraag wanneer we op het punt komen dat ook mensen met een groter direct belang in fossiele brandstoffen tot de conclusie komen dat ook zij op de lange termijn meer belang hebben bij een stabiele wereld.

Pas wanneer we op een punt komen dat bijvoorbeeld ook de directeur van Shell en de president van China een zekere toekomst gaan verkiezen boven een tijdelijk fortuin, pas dan zullen er echt stappen gemaakt worden. Nu blijven de wereldleiders hangen in een slap compromis.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)