3.406
90

Journalist

Margaux Tjoeng (Hilversum, 1985) is freelance journalist. Van 2010 tot januari 2015 was ze redacteur bij Joop.nl. Margaux is gespecialiseerd in de etno-journalistiek en natuur & milieu onderwerpen. In 2012 was zij projectleider van Stichting Wolf, een organisatie van jonge twintigers die met scholieren in discussie gaan over hun social media gebruik. (cc-foto: Eva Snoijink)

Allochtonen kunnen zich opmaken voor een feestje

Wanneer mijn kinderen gaan studeren heeft de PVV van autochtone Nederlanders een minderheid gemaakt

Terug uit het beloofde land werd ik woensdagochtend wakker met heugelijk nieuws. De PVV wil dat mijn toekomstige kinderen ook tot allochtonen gerekend gaan worden. Nou moest ik in eerste instantie een beetje kotsen van dat idee, maar toen gebeurde er iets wat er altijd gebeurt wanneer het woord allochtoon door mijn hoofd schalt. ‘Wilders, we are gonna get ya, it’s a matter of time.’

Officieel ben ik een allochtoon omdat mijn vader uit Indonesië komt. Zijn moeder is een lieve Indische vrouw en zijn vader een levenslustige Chinees. Klinkt vrij positief vind je niet? Wilders vindt van niet. Het woord allochtoon vindt hij vies en nu wil hij het nog viezer maken door de toelatingseis voor het allochtoon zijn te verruimen. Ik heb het bewust over een ‘toelatingseis’ omdat ik trots ben op mijn culturele bagage. Bovendien behoor ik liever tot de groep van de underdogs dan tot de gevestigde orde. Ik zie het dus als een mazzeltje, dat allochtoon zijn.

PVV’er Joram van Klaveren en ik hebben blijkbaar een andere beleving bij het woord allochtoon. Zijn definitie is een klassieke misvatting: allochtonen zijn exotische mensen met de neiging tot agressiviteit die zelfs zo hardnekkig is dat die tot in het DNA van de kleinkinderen doordringt. Die definitie is niet alleen volslagen onnozel, maar ook nog eens achterhaald. Tweede generatie allochtonen zijn over het algemeen verre van exotisch. Om nog maar te zwijgen over de criminaliteitscijfers van allochtonen. Ene hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk toonde eens schokkende cijfers over de criminaliteit onder de Marokkaanse jeugd. Daarna stond de wereld even op zijn kop. Een duidelijke link tussen etniciteit en criminaliteit zou zijn aangetoond. Onderzoekers die al jaren roepen dat de sociaal-economische positie van jongeren met een andere etnische culturele achtergrond van sterke invloed is voor crimineel gedrag werden genegeerd. Nog nooit is er een causaal verband aangetoond tussen etniciteit en criminaliteit. Onder andere omdat etnische registratie verboden is. En dat is maar goed ook, want etnische registratie is staatswantrouwen en wekt polarisatie in de hand.

De PVV wil de derde generatie laten meetellen omdat niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Van Klaveren vreest dat dit cijfer omlaag gaat als de derde generatie niet meer meegeteld mag worden. Vanuit PVV oogpunt is dat een begrijpelijke stuiptrekking bij het naderen van de verdrinkingsdood. Want wat moet de PVV nog als ze allochtonen straks niet meer kan beschuldigen van het bederven van de Nederlandse staat? Wie moeten ze dan de schuld geven? Als de PVV werkelijk criminaliteit wil bestrijden zou het een slimme zet zijn om een groot wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het ontstaan van criminaliteit, maar in deze ‘stoffige’ taal durft deze populistische partij niet te spreken.

Tofik Dibi houdt het wat mij betreft nog netjes met ‘symbolische prietpraat’. Maxima zou met de woorden ‘een beetje dom’ een gevoeligere snaar raken. De kinderen die haar prinsesjes krijgen zullen naar PVV-voorstel ook allochtoon zijn. En bij die gedachte komt de knipoog van Maxima. De vieze bijsmaak van het woord allochtoon zal over veertig jaar verdwenen zijn omdat steeds meer mensen zich allochtoon mogen noemen. De PVV moet nog oppassen dat de autochtone Nederlanders geen minderheid worden.

Nee, ik loop niet te ver op de zaken vooruit. De allochtone groep Nederlanders is volgens de cijfers van het CBS in tien jaar met ruim een half miljoen gegroeid. Ze voorspelt dat één op de vijf Nederlanders in 2050 een niet-westerse allochtoon is. Daarnaast is binnen de tweede generatie een omslag gaande. We zijn immuun geworden voor de bijsmaak van het woord allochtoon en zijn door populisten als Wilders niet meer in een hokje te duwen. Aan allochtonen die er over peinzen om Nederland te verlaten vanwege het ‘bevuilde’ maatschappelijke politieke klimaat heb ik maar één boodschap. Blijf!

Geef een reactie

Laatste reacties (90)