Laatste update 16:33
3.826
73

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Als er een Rutte III komt, zal het zeer stabiel zijn

De negen Kamerleden van de PvdA zitten daar op het Binnenhof als dagelijkse waarschuwing van wat er kan gebeuren als de vier partners zich te vroeg uit elkaar laten spelen. Dan wacht Kamerleden en ministers de politieke woestijn.

Volgens de Volkskrant zijn de onderhandelingen rond de formatie in de eindfase gekomen want de sociale partners zijn uitgenodigd om hun visie te komen geven. Het ziet er steeds meer naar uit dat er inderdaad een coalitie tot stand komt van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie.

cc foto:
Minister-president Rutte

Weliswaar noemt die laatste partij zich graag christen-sociaal wat tot allerlei bergredeachtige progressiviteit leidt, maar ze bestaat ook uit orthodoxe protestanten voor wie uiteindelijk de trits God, Vaderland en Oranje centraal staat. Ook draagt volgens de bijbel de overheid het zwaard niet tevergeefs. Als puntje bij paaltje komt, neemt de ChristenUnie haar verantwoordelijkheid en kiest voor de orde. D66 is tegenwoordig de partij van het hyperindividualisme: mensen moeten het in het leven zoveel mogelijk zelf uitzoeken. Als de partij hervormingen steunt, dan zijn die er het laatste decennium meestal op gericht collectieve regelingen te ontmantelen. Omdat de partij de rechten van het individu zo benadrukt, heeft ze geen moeite met zelf gekozen euthanasie of het roken van een jointje op zijn tijd. Daar ontlenen de democraten hun progressieve imago aan. VVD en CDA zijn allebei op hun manier conservatieve partijen die opkomen voor gevestigde belangen. Zij hijsen daar de driekleur boven met een oranje wimpel erbij. Het zijn de partijen van varkensflat en grootbedrijf. Het zijn ook van nature regeringspartijen. De VVD heeft een grote rol gespeeld in de meeste kabinetten van de afgelopen veertig jaar. Het CDA is daarbij haar natuurlijke partner. Alleen als het echt niet anders kan, gaan deze partijen vreemd. Zeker nu onder Buma vooruitstrevende CDA-ers zo gemarginaliseerd zijn, geldt weer de oude vuistregel, die de katholieke leider mgr. Nolens al ver voor de Tweede Wereldoorlog formuleerde: “Alleen in uiterste nood met de sociaaldemocraten”.

Zoals het er nu naar uit ziet, komt dat kabinet er wel. Het heeft de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer, maar die valt op te hogen met de stemmen van de SGP. Zolang het pas op de plaats maakt met kwesties die voor orthodoxe christenen gevoelig liggen, zullen Kees van der Staay en de zijnen geen stokebrand zijn. Toch zal dat niet de belangrijkste stut en steun onder het kabinet zijn. Dat worden de peilingen. Nu al is de oppositie aan een voorzichtige opmars bezig. In de herfst raakt die gegarandeerd in een stroomversnelling want dan zullen de Nederlanders in hun portemonnee merken wat het herstel voor hen betekent.

Deze week deed directeur Oomen van de verzekeringsmaatschappij DSW vast een voorspelling over de verplichte ziektekostenpremie: die moet dertig euro omhoog omdat het allemaal niet lonend is. Per jaar is dat te overzien maar de symboliek van deze verhoging ontgaat niemand. Tegelijkertijd zijn er berichten over toenemende armoede onder werkenden en niet werkenden. Er is duidelijk een onderklasse aan het ontstaan. Tegelijkertijd zien wij een explosieve stijging van de woonlasten. Koophuizen worden in snel tempo onbetaalbaar. Huren in de randstad zijn dat al. Daarom wijken mensen noodgedwongen uit naar andere gebieden in het land waar ze ook de hoogte in schieten. Geen enkele politieke partij in Nederland heeft hierop het begin van een antwoord. Dat is er wel – volkswoningbouw door de overheid – maar dat is door de ideologische verblinding van de afgelopen decennia tot doodzonde verklaard net als Rijkspostspaarbank, marktvrije zorg en openbaar vervoer in handen van gemeente, provincie en landelijke overheid.

De crisis is zogenaamd voorbij maar miljoenen Nederlanders zullen merken dat zij steeds weer met hun rug tegen de muur worden geduwd. Dat zal tot grote woede leiden en golven van ontevredenheid waarop in het bijzonder Wilders en Baudet zullen surfen. Temeer omdat juist deze thema’s niet centraal zullen staan onder de van de werkelijkheid vervreemde Binnenhofse kaasstolp. Daar zal het over de islamisering gaan, de mate waarin de kraan voor echte vluchtelingen zal worden opengedraaid en wie dat zijn, de al dan niet noodlottige rol van de Europese Unie, de aard van de straffen en andere thema’s die met de dagelijkse concrete zorgen van de Nederlanders niets van doen hebben maar die door politieke kannengieters en zondebokzoekers daar wel mee in verband worden gebracht.

Dan moet je elkaar als regeringspartijen vast houden, anders ga je gezamenlijk ten onder. De negen Kamerleden van de PvdA zitten daar op het Binnenhof als dagelijkse waarschuwing van wat er kan gebeuren als de vier partners zich te vroeg uit elkaar laten spelen. Dan wacht Kamerleden en ministers de politieke woestijn. Daarom zal Rutte III vier jaar blijven zitten. Althans die kans is groot. Als het kabinet tot stand komt tenminste.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (73)