Laatste update 17:39
961
8

Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond

Nico Haasbroek werkte voor VARA en VPRO onder andere als correspondent in Duitsland en New York, was hoofdredacteur van Radio en TV Rijnmond en van het NOS-Journaal.

Als ik Arie Slob was

Als ik Slob was zou ik de gelegenheid aangrijpen om een echt nieuw mediabeleid te formuleren in plaats van een visie op de publieke omroep

Voor de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau wordt aan de NPO een concessie verleend. De huidige concessie loopt af op 25 juni 2020. Dat betekent dat de minister nog maar anderhalf jaar heeft voor een wetswijziging. Binnenkort komt Slob met een toekomstvisie op de publieke omroep.

Als ik Slob was zou ik de gelegenheid aangrijpen om een echt nieuw mediabeleid te formuleren in plaats van een visie op de publieke omroep. Ik zou de tijd nemen om met alle betrokkenen en deskundigen aan tafel te gaan, om met elkaar te brainstormen over een totaal nieuwe mediawet.

Maar omdat de oude Haagse politiek zo niet werkt, zou ik wel een korte toekomstvisie op het mediabeleid schrijven om van daaruit in te zoomen op de toekomst van de publieke omroep en de eerste stappen in de richting van het gewenste einddoel aan te geven.

In mijn visie zou ik schrijven dat een publieke omroep nieuwe stijl gebaseerd moet zijn op:
• focus op de kerntaken informatie en cultuur
• stoppen met reclame
• terugdringen van de omroepbureaucratie (plus de bijbehorende topsalarissen) en de verzuiling
• een plan voor digitale ontwikkelingen
• een plan voor de niet-landelijke publieke omroep

Maar omdat de Haagse compromissen geen ruimte bieden voor een dergelijke visie en ik, Arie Slob, zelf deel uitmaak van een verzuild politiek systeem, zou ik wel vasthouden aan de focus op de kerntaken en binnen de huidige wet de beleidsregels voor amusement aanscherpen waardoor er meer ruimte ontstaat voor de categorieën nieuws, researchjournalistiek, educatie en cultuur.

Ik zou door een wijziging van het Mediabesluit het percentage reclameboodschappen verlagen. Op die manier kan de reclame zelfs op den duur verdwijnen.

En ik zou als KRO/NCRV/EO-lid even niks doen met de verhouding tussen de NPO en de omroepen, maar wel een onderzoek laten starten naar de verspilling als gevolg van de Hilversumse bureaucratie. Om te beginnen gaat het hierbij om de financiële transparantie en verantwoording. De Algemene Rekenkamer kijkt daar op dit moment ook naar. Via een aanpassing van het Handboek Financiële Verantwoording, een zogenaamde ministeriële regeling kan een begin worden gemaakt met het aanpakken van dit probleem.

Een ander probaat middel om verbeteringen bij de publieke omroep door te voeren biedt het aanscherpen van de Prestatie-overeenkomst in het kader van het Concessiebeleidsplan.

Wat betreft de digitale ontwikkelingen moet er een plan worden gemaakt dat van de zich vooral via tv- en radiozenders manifesterende publieke omroep op termijn eerder een digitale publieke omroep maakt; samenwerking met andere commerciële digitale spelers wettelijk mogelijk maakt en/of dagbladen en commerciële omroepen compenseert voor eventuele oneerlijke concurrentie.

Tenslotte zou ik het mediabeleid op lokaal en regionaal niveau serieus stimuleren. Dit betekent dat er veel meer geld in deze vorm van pers, radio & televisie wordt geïnvesteerd, dat wil zeggen minstens € 200 miljoen per jaar, en dat de niet-landelijke media geen onderdeel vormen van de NPO of landelijke uitgevers, maar decentraal en autonoom kunnen opereren. Dergelijke maatregelen passen in het streven van de overheid om veel taken te decentraliseren.

Maar wie ben ik? Arie Slob of Nico Haasbroek?


Laatste publicatie van Nico Haasbroek

  • De Middellandman

    100 dagen door een Rotterdamse buurt in transitie

    2017


Geef een reactie

Laatste reacties (8)