981
22

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Als mens had Dolmatov recht op een menswaardige behandeling

Vreemdelingenbeleid is Nederland onwaardig

Het maatschappelijk klimaat jegens vreemdelingen onder kabinet Rutte 1 was kil en hard. Een voor de hand liggende verklaring daarvoor was de deelname van de PVV als gedoogpartner aan dat kabinet.

Toen het gedoogkabinet eenmaal gevallen was, hoopten velen dat er een einde kwam aan dat kille en harde klimaat. Het was hoogtijd voor een humane en menswaardige behandeling van vluchtelingen en immigranten. Dit bleek echter anders uit te pakken.

Ook onder dit kabinet zitten sommige vreemdelingen maanden lang vast in de vreemdelingendetentie, en zij krijgen soms de noodzakelijke medische zorg niet. Diverse mensenrechtenorganisaties en de Nationale ombudsman hebben aandacht gevraagd voor de inhumane situatie in de detentiecentra in Nederland en voor (het gebrek aan) medische zorg aan vreemdelingen.

Vreemdelingen worden angstig en wanhopig in de detentiecentra. Die angst en wanhoop is soms zo groot dat zij zelfmoord plegen. Een voorbeeld daarvan is de Russische asielzoeker Aleksander Dolmatov. Die overigens ten onrechte vast werd gezet in de vreemdelingendetentie.

Er is nog meer aan de hand. Deze week werd een wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer, waarmee de politie de bevoegdheid krijgt om relatief gemakkelijk invallen te doen in de woning van vreemdelingen met als doel hun woning te doorzoeken op documenten. Aan een huiszoeking bij een zware crimineel worden strengere eisen gesteld dan bij een onschuldige vreemdeling. De vreemdelingen zullen zich nu ook in hun huis opgejaagd voelen. Het zit ernaar uit dat de PvdA dit wetsvoorstel gaat steunen.

Weer een andere maatregel. De VVD en PvdA gaan samen ervoor zorgen dat illegaal verblijf strafbaar wordt. Deze maatregel kwam voor het eerst in Nederland onder Rutte 1 in het regeerakkoord. Toen werd algemeen aangenomen dat deze hoorde bij de agenda van Wilders, om te bereiken dat vreemdelingen werden opgepakt en opgesloten. Wat schetste echter de verbazing? De PvdA ging akkoord met het opnemen van strafbaarstelling van illegaliteit in het regeerakkoord.

Het probleem rondom de illegaliteit is een serieus probleem in ons land dat om een serieuze oplossing vraagt. Vraag is echter, wat lossen we ermee op door die mensen op te pakken en op te sluiten? Zij hebben geen verblijfsvergunning. En om die reden bestempelen we ze als criminelen die achter de tralies moeten verdwijnen.

Sommige van die vreemdelingen willen terug naar hun land en zij werken mee aan hun terugkeer. Maar ze kunnen niet terug, omdat de autoriteiten in hun land weigert mee te werken aan hun terugkeer. Maar als het aan de VVD en PvdA ligt, worden ook die mensen straks opgepakt. Dit maakt de situatie des te schrijnender.

Op mijn achttiende vluchtte ik vanuit Iran naar Nederland. Mijn asielaanvraag werd aanvankelijk afgewezen. Daardoor verbleef ik een tijd illegaal in Nederland. Uit angst om teruggestuurd te worden naar dat streng islamitische land heb ik toen een onderduikadres gevonden in een dorp Friesland.

De angst van de Russische asielzoeker Dolmatov was reëel. Hoe angstig en wanhopig moet je zijn om zelfmoord te plegen. Nederland had de angst van Dolmatov serieus moeten nemen. Hij vreesde voor zijn leven en wilde daarom niet terug naar Rusland. Zelfmoord werd zijn bevrijding. Ieder mens verdient een menswaardige behandeling. Mensen die hier niet thuis horen, moeten terug naar hun land. Geen misverstand daarover. Laten we echter ophouden met mensen te vernederen door de politie opdracht te geven invallen te doen thuis bij vreemdelingen. En laten we ophouden om vreemdelingen als criminelen te straffen, enkel omdat zij geen verblijfsvergunning hebben. Dit is Nederland onwaardig.

We hebben als Nederland Dolmatov ten onrechte opgesloten in de detentie. En de medische zorg die hij zo hard nodig had, kreeg hij niet. Ook dit is Nederland onwaardig. Het rapport van de inspectie over deze zaak is vernietigend.

Ik vind dat er iets moet veranderen aan deze inhumane praktijk in ons land. En om die reden ben ik een petitie gestart tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Als u ook vindt dat er iets moet veranderen, steun mijn actie en teken deze petitie.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (22)