441
34

PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

Altijd onderdak voor kinderen

De PvdA accepteert niet dat kinderen van uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat belanden. Deze problematiek gaat mij al jaren aan het hart

Vanmiddag presenteer ik een initiatiefnota met voorstellen die ervoor zorgen dat dit lang slepende probleem structureel wordt aangepakt. Ik vind het onaanvaardbaar dat Nederland op dit moment onvoldoende opvang en voorzieningen biedt aan migranten die nog geen legale status hebben.


Ik maak me grote zorgen over de gevolgen van een onvoldoende sluitende opvang. Met deze initiatiefnota wil ik daarvoor oplossingen bieden én een grens stellen: de belangen van minderjarige kinderen. Kinderen van uitgeprocedeerde vreemdelingen mogen niet de dupe worden van een slecht functionerende Nederlandse overheid of van slecht gedrag van de ouders.
Concrete voorstellen:
•    Geen kinderen op straat
•    Trotse gemeentelijke noodopvang voor kinderen
•    Er komen terugkeerhuizen voor gezinnen met kinderen
•    De asielopvang wordt sluitend gemaakt voor gezinnen met kinderen
•    Gemeenten mogen reguliere vervolgaanvragers met kinderen opvangen
•    Beperken lengte van reguliere procedures
Het gaat om vreselijke situaties, waar kinderen zo min mogelijk onder zouden moeten lijden. Het wordt hoog tijd dat we drie stappen voorwaarts zetten en dit soort praktijken eens en voor altijd tot het verleden laten behoren.

Klik hier voor de initiatiefnota ‘Altijd onderdak voor kinderen’, die ik vandaag aan de Tweede Kamer aanbied. Daarin staan ook alle achtergronden en de doorrekening van onze voorstellen. We moeten kinderen dromen gunnen en die niet van ze afpakken.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)