4.778
30

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Ambassadeur Hoekstra, uw land is een no-go area voor beschaafde mensen

Ik wil u hier liever niet. U bent alles waar ik van gruw en met mij vele Nederlanders. U zou het waarschijnlijk heel goed doen in Urk, Spakenburg en Volendam, maar daar houdt het ook wel op

Geachte Heer Hoekstra,

Pete Hoekstra
cc-foto: Graham Davis

Ik noem u met opzet geen Pete of Pieter want ik wil graag enige afstand tot u bewaren. U bent de voorgenomen ambassadeur van de Verenigde staten in Nederland. De Verenigde staten dat eens het lichtend voorbeeld was voor een zeer bekrompen Europa, maar  zich nu gedraagt als een goedkope pestkop. De rollen lijken nu omgekeerd. Europa is een waarden gemeenschap, Amerika een berg met geld en een cowboyhoed. Alsof de Zuidelijke staten alsnog de burgeroorlog hebben gewonnen met behulp van het oliegeld en het een kwestie van tijd is voor de slavernij voor niet christenen weer wordt ingevoerd.

Wat de rest van de wereld te wachten staat kan het beste worden afgelezen aan hoe u met de oorspronkelijke bewoners van uw land omgaat. Voor zover ze niet zijn vermoord, zijn ze gemarginaliseerd en hun manier van leven kapot gemaakt. Laat ik het zo zeggen de indianen vechten al sinds 1492 tegen terroristen die hun land bezetten. De indianen dat zijn mijn helden.

Ik vrees dat u en de heer Newt Gingrich (echtgenoot van de VS-ambassadrice bij het Vaticaan) dat ook met Europa voor hebben. Via het bruggenhoofd Polen en Hongarije, Europa kapot maken en christelijk disciplineren en de tien geboden terugbrengen. Ik moet u echter waarschuwen, de rechten van de mens en de rechtsstaat zijn in Nederland en in Europa ondergeschikt aan geen enkel geloof. Ik vrees dat u deze mening niet voor honderd procent deelt. Uw goede bedoelingen staan wat dat betreft voor mij ook in het geheel niet vast.

Allereerst niet omdat u benoemd wordt door een president die bijna elke dag wel een onwaarheid of belediging de wereld in slingert. Hoe kunt u dienen onder iemand die liegt? Is dat niet in strijd met uw geloof, of is dat rekbaar? (Er is een organisatie in Amerika die alle leugens en onwaarheden van Trump bijhoudt) Is uw geloof zo overheersend dat ook u de evolutietheorie in twijfel trekt? En daardoor de term “science based” uit overheidsrapporten wil bannen, censuur dus? Terwijl aan alle kanten het voortbestaan van de wereld qua klimaat wordt bedreigd, gaat u werken voor iemand die de opwarming ontkent en ridiculiseert. Zou god niet willen dat u zijn schepping beschermt??

Ten tweede, de door u gedane uitlatingen, ze hebben daar in uw land een prachtige uitdrukking voor: You are sorry for being caught, but not sorry for what you did (say). Which was untrue. U zegt in uw “getweete” verontschuldiging niet dat de zaken die u verkondigde onzin zijn. Nee, u vindt de ophef vervelend. Na ze eerst als “fake news” afgedaan te hebben. U durft over “no-go areas” in Nederland te spreken terwijl er net een voor uw land desastreus VN-rapport over armoede in de VS is geschreven. Dit samen met de obsessie voor wapens, aangewakkerd door de NRA, maakt uw land een no-go area voor beschaafde mensen. Geachte heer Hoekstra, er is geen buurt in Nederland waar ik niet in m’n eentje heen durf te gaan. Kunt u dat van Amerika ook zeggen?

Ten derde, Holland Michigan symboliseert een verleden dat in Nederland en zeker in Groningen, uw geboorteprovincie, nooit bestaan heeft. Het is net als Venice, Venetië, in Las Vegas: fantastische nep. Ik vrees dat dat ook geldt voor “the Donald”, een fake president, of in ieder geval geen president voor alle Amerikanen. Ik hoop dat de USA op korte termijn bevrijdt wordt van de machtsgreep van het kapitaal en de “evangelicals” (christenfundamentalisten).

Ik wil u hier liever niet. U bent alles waar ik van gruw en met mij vele Nederlanders. U zou het waarschijnlijk heel goed doen in Urk, Spakenburg en Volendam, maar daar houdt het ook wel op. Om het op zijn fries te zeggen. Fryslân boppe,  Grins en Trump in de groppe.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (30)