Laatste update 22 augustus 2019, 00:04
3.525
58

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Amerikaanse bemoeizucht

Amerika is niet langer de leider van de vrije wereld, maar een wegbereider voor de wereldwijde opkomst van uiterst rechts christelijk fundamentalisme

cc-foto: Gage Skidmore

Het ergste moet nog komen, zei Arthur Schopenhauer. Ik heb er een T-shirt van gekocht in Rotterdam. Maar denk niet dat het allemaal wel meevalt en dat het jouw tijd wel zal duren. Zowel op het klimatologische als op het politieke vlak is er sprake van angstwekkende gebeurtenissen.

Over het klimaat kan ik kort zijn, op de Noordpool regent het zichtbaar plastic en in Alaska drijven grote aantallen dode zalmen de rivier af vanwege het te warme water. Ik had niet gedacht dat ooit mee te maken.

Wat zijn dan de angstwekkende gebeurtenissen op het politieke vlak? Kijkend naar de verkiezingsrally’s van Trump, zie ik de intensiteit van haat toenemen, en dat zal een uitweg vinden, ook ten opzichte van het buitenland. Trump wil Groenland kopen, dat is geen lachertje. Denemarken is veel wijsheid toegewenst. Ik krijg het gevoel dat ik naar een maffia film zit te kijken waarbij the Boss Trump “makes Denmark an offer they cannot refuse”.

Als ik Denemarken was zou ik het recht van eerste koop tegen een klein bedrag aan Canada of tegen een reële prijs aan China geven. Beter is nog om Groenland een Europese regio te maken?

De USA vaart momenteel een koers waarbij over de gehele linie de na de Tweede Wereldoorlog ingezette inspanning om een structuur van mensenrechten en internationaal recht op te zetten, wordt vervangen door het aan de eigen aanhang veel makkelijker te verkopen ‘recht van de sterkste’. Dit komt niet in de laatste plaats omdat de Republikeinse partij van mensen als Gingrich en Pence mensenrechten eigenlijk overbodig vinden. Er is de bijbel met z’n 10 geboden en dat is meer dan voldoende.

Ayn Rand en de Bijbel vormen hun richtsnoer. Amerika is niet langer de leider van de vrije wereld, maar een wegbereider voor de wereldwijde opkomst van uiterst rechts christelijk fundamentalisme, lijkt het.
Gingrich en zijn vrouw, die ambassadeur bij het Vaticaan was, hebben hier hard aan gewerkt tijdens hun verblijf in Europa.

Ik ben bang dat als dit het echte Amerika is, we binnenkort harde en belangrijke keuzes moeten maken in Europa met betrekking tot christen-fundamentalistische landen als Polen en Hongarije en met betrekking tot de USA. Europa is (afgezien van Mark Rutte dan) geen loopjongen, noch een horige van Amerika. Wel moet ik constateren dat “money rules”. Democratie en journalistiek staan onder druk van de macht van het geld. Zolang dat niet wordt geadresseerd (taxes, taxes, taxes) is de rest gemorrel in de marge.

Als Europa verstandig is haalt zij nu snel de economische banden met China aan. Want het brullen door de Amerikanen om vrijheid in Hongkong en de wijze waarop daar 1 miljoen mensen demonstreren zonder slachtoffers (tot nu toe) staat in schril contrast met de doden door ‘mass shootings’ en de talrijke doden door dagelijks wapengeweld in Amerika.

Los je eigen problemen eerst op USA, voordat je je met anderen bemoeit.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (58)