1.107
74

Wethouder Wonen namens SP Amsterdam

Laurens Ivens is wethouder Wonen namens de SP in Amsterdam. Ook is hij lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Amsterdam moet armste kinderen prioriteit geven

In een beschaafde stad hoort geen kind met honger naar school te gaan

Eén op de vier Amsterdamse kinderen groeit op in armoede, zo’n 40.000 kinderen onder de 18 jaar groeien op in een huishouden op of rond het minimumniveau. En de armoede stijgt snel blijkt onder andere uit de toename van het aantal bezoekers van de voedselbank in 2012 met 30%. In 2008 had een gezin op bijstandsniveau zo’n 120 euro per maand over voor sociale participatie zoals sport, familiebezoek en uitstapjes. Volgens het Nibud is dit nu nog maar 5 euro.

Armoede betekent voor kinderen niet alleen dat ze deze zomer niet naar Griekenland op vakantie kunnen gaan. Een deel van deze kinderen heeft nog niks gegeten als ze naar school gaan. Er zijn ouders die hun kind ziekmelden van school op hun verjaardag omdat ze zich geen traktatie voor de klas kunnen permitteren. In de schoolvakanties vervelen de kinderen zich te pletter omdat er geen geld is voor een uitstapje, laat staan een spelcomputer. En veel kinderen lopen in veel te grote of kleine kleding rond die bovendien versleten is.

De regering blijft vasthouden aan bezuinigingen en weigert om te investeren in werk en koopkracht. Hierdoor is er in Nederland nog geen zicht op herstel en zal de werkloosheid en dus de armoede alleen maar toenemen. De huurverhogingen die minister Blok heeft doorgevoerd voor de sociale huur raken juist de laagste inkomensgroepen. Van de 180 miljoen die de Amsterdammers de komende vier jaar kwijt zijn aan de huurverhogingen komt 110 miljoen van de laagste inkomens. Straks zijn die laatste paar euro’s die een gezin in de bijstand nog ‘over’ had ook verdwenen.

De gemeente kan deze storm over laten razen en wachten tot hij gaat liggen. Er kan echter ook iets gedaan worden. In 2006 voerde Lodewijk Asscher de gemeentelijke PvdA-campagne aan en zette hij vooral in op het verbeteren van de situatie van kinderen. En met effect: de gemeente bleek inderdaad met gericht beleid sociale uitsluiting van arme kinderen gedeeltelijk te kunnen voorkomen. Met de komst van de crisis werd de lokale PvdA echter steeds stiller en lijken zij de toename van deze steeds schrijnender wordende kinderarmoede te accepteren.

Momenteel heeft een kwart van de kinderen in Amsterdam het echt zwaar. Maar helaas zien we weinig terug van die actieve houding van het gemeentebestuur. De invloed van de VVD is merkbaar; mensen moeten het zelf maar zien te redden. Er zijn verschillende gemeentelijke regelingen waardoor (ouders van) kinderen in een minimumhuishouden worden ondersteund. Zo is er een scholierenvergoeding om kosten voor school, sportverenigingen en culturele activiteiten van te betalen. Ook kunnen deze kinderen een computer met internettoegang krijgen van de gemeente. Nu de vraag naar deze ondersteuning groeit mag je verwachten dat de gemeente hier op in springt en ervoor zorgen dat voorzieningen worden uitgebreid. In plaats daarvan heeft de gemeente deze bestuursperiode juist bezuinigd op deze voorzieningen.

Helaas is de afgelopen jaren niet alleen door het Rijk, maar ook door de stad beknibbeld op de allerarmsten. Terwijl de groep armeren fors steeg, groeide het gemeentelijk armoedebudget niet mee. Met als effect dat er per arm gezin minder voorzieningen beschikbaar zijn. Juist nu de bestedingsruimte van arme gezinnen zo snel achteruit hobbelt, moet Amsterdam haar sociale gezicht laten zien.

De plannen van het stadsbestuur voor volgend jaar betekenen dat er nog steeds volop geld is voor allerlei prestigeprojecten, maar dat de kinderarmoede geaccepteerd wordt. Het stadsbestuur steekt haar kop in het zand en daar worden de kinderen de dupe van.

In een beschaafde stad hoort geen kind met honger naar school te gaan en hoort elk kind regelmatig te kunnen sporten onafhankelijk van de portemonnee van de ouders. In een beschaafde stad kan elk kind een rustig plekje vinden om huiswerk te maken en kan elk kind zijn of haar verjaardag vieren. We moeten nu opkomen voor kinderen in armoede en we mogen hun achterstand niet verder laten toenemen. Voor de komende tijd moet dit dé prioriteit van Amsterdam worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (74)