3.035
110

SP-Tweede Kamerlid

Sadet Karabulut (1975) is Tweede Kamerlid voor de SP sinds 2006. Zij is woordvoerder armoedebeleid, integratie en emancipatie. Karabulut is bestuurskundige, voorheen was zij coördinator drugsbeleid in Amsterdam Zuidoost en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs. Ook is ze oud-bestuurslid van de Turkse zelforganisatie DIDF.

Annexatie van Palestina draait tweestatenoplossing definitief de nek om

Ondertussen worden tegenstanders en vreedzame activisten in Israël, die zich kritisch tonen over het bezettingsbeleid, tegengewerkt. Zij worden bedreigd, beschimpt en weggezet als antisemiet

De nieuwe Israëlische regering heeft plannen om, met de kennelijke goedkeuring van de VS, grote delen van Palestina te annexeren. Iets wat volgens VN-resoluties en internationaal recht volstrekt illegaal is. Dit plan toont de totale morele corruptie en het ontbreken van de bereidheid om te komen tot een rechtvaardige oplossing die ook voor Palestijnen kan werken.

De gevolgen van deze stappen zijn niet te overzien voor Israëliërs en Palestijnen. Door de vele nederzettingen in bezet Palestijns gebied, de voortdurende vestiging van kolonisten en sloop van woningen en olijfbomen van Palestijnen, is er de facto al sprake van annexatie. De afscheidingsmuur die Palestijnse families gescheiden houdt en hun verdriet verborgen voor een groot deel van Israëliërs, is pure apartheidspolitiek. Een apartheidsstaat met een muur van beveiliging en voortdurende bezetting, dat gun je geen enkel volk.

Palestina
cc-foto: upyernoz

Wanneer de annexatie wordt geformaliseerd, wordt het internationaal nog altijd breed gesteunde idee van twee levensvatbare staten voor Palestijnen en Israëliërs definitief de nek omgedraaid. Dat betekent niet alleen opnieuw groot onrecht voor de Palestijnen en een slecht voorbeeld voor andere landen met expansieplannen, maar kan ook leiden tot een nieuwe explosie van geweld en uitzichtloosheid. Geen vrede, maar leven onder eeuwige apartheid voor grote delen van de Palestijnse bevolking.

Ondertussen worden tegenstanders en vreedzame activisten in Israël, die zich kritisch tonen over het bezettingsbeleid, tegengewerkt. Zij worden bedreigd, beschimpt en weggezet als antisemiet. Velen melden het land te hebben of zullen verlaten. Israëliërs die zich bekommeren, die staan voor mensenrechten, democratie en internationaal recht zijn evengoed het slachtoffer van de repressieve radicaal-rechtse politiek.

Alle reden voor mij om minister Blok te vragen actie te ondernemen. Hij heeft samen met de EU kritische woorden gesproken over de aangekondigde annexatieplannen maar gevraagd naar wat deze woorden in de praktijk betekenen, blijft het akelig stil. Hij wil er niet op vooruit lopen. Dat doet vermoeden dat Nederland en andere Europese landen wel blaffen maar niet zullen bijten, waar het schendingen van internationaal recht betreft door de Israëlische regering.

Na geweld tegen onschuldige Gazanen, de illegale blokkade van Gaza, de uitbreiding van Israëlische nederzettingen in bezet gebied, volgden wel afkeurende woorden maar geen consequentie voor de relatie met Israël. Dat mag niet gebeuren wanneer Israël overgaat tot eenzijdige, illegale annexatie en dat zou de minister hen nu al duidelijk moeten maken.

Tenminste als het kabinet nog enigszins geloofwaardig wil zijn met het Midden-Oosten Vredes Proces en de tweestatenoplossing die het kabinet zegt voor te staan. Misschien kan de minister de rode lijn hanteren die het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een aantal jaren geleden trok, voor realisatie van bouwplannen in strategisch bezet Palestijns gebied. Nieuwe nederzettingen stichten, buitenposten met terugwerkende kracht autoriseren en activiteiten ontplooien in het strategische E-1 gebied moesten volgens het CDA consequenties hebben.

Dan zouden sancties zoals opschorting van het EU-associatieakkoord tussen de EU en Israël aan de orde kunnen zijn. Sancties tegen de illegale nederzettingeneconomie, het opschorten van het EU-associatieakkoord en andere gerichte maatregelen kunnen niet uitblijven bij annexatie van de Westoever. Te hopen valt dat minister Blok, die verantwoordelijk is voor het bevorderen van de internationale rechtsorde, onze Grondwet (waar bevordering van het internationaal recht in is opgenomen) nu wel serieus neemt bij een flagrante schending van het internationaal recht door Israël.

Geef een reactie

Laatste reacties (110)