1.909
42

Burgemeester van Arnhem

Ahmed Marcouch was tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij volgde het Individueel Technisch Onderwijs (ITO) en de mts. Na de middelbare school werkte hij tien jaar bij de Amsterdamse politie, waarvan de laatste vijf jaar als brigadier. Hij had een baan als leraar maatschappijleer aan het ROC en was procesmanager jeugdbeleid van de Gemeente Amsterdam. In april 2006 werd hij stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. In maart 2010 werd hij met twaalfduizend voorkeur stemmen gekozen in de gemeenteraad. Toen hij op 17 juni bovendien gekozen werd als Tweede Kamerlid, moest hij op 8 september 2010 zijn zetel in de gemeenteraad opgeven.
Op 1 september 2017 werd Ahmed Marcouch geïnstalleerd als burgemeester van Arnhem.

Anoniem solliciteren, het paardenmiddel dat helpt

Ik denk dat dit een methode is die zichzelf overbodig maakt. Want doordat het werkt, krijgen organisaties diversiteit in huis.

cc-foto: Erich Ferdinand
cc-foto: Erich Ferdinand

Als het mee zit, gaan wij ook bij het Rijk anoniem solliciteren. Ik ben blij en treurig tegelijk. Blij dat minister Asscher ons gisteren in de Tweede Kamer beloofde daar werk van te maken bij minister Blok, die over de Rijksambtenaren gaat. Ik wil namelijk dat het Rijk zelf het voorbeeld gaat geven. En treurig over dit paardenmiddel, al heb ik het zelf aangezwengeld.

De crisis is voorbij, het onderwijsniveau is verhoogd en dan… anoniem solliciteren wegens discriminatoire afwijzingen, vaak ook nog onbedoeld. Wat een sof. En wat goed dat het helpt, zoals Gamze Gül heeft ontdekt toen Pathé haar af wees als Gamze Gül en haar vervolgens als ‘Hanneke’ uitgenodigde. Treurig, dat je de naam van je voorouders moet verloochenen, terwijl een veelzijdige herkomst iemand juist zo sterk kan maken. Zoals de boom met breedvertakte wortels sterk is als de stam die bescherming, schaduw en voedsel biedt. Tot je één van de wortels afhakt, dan wankelt hij. Zo’n risico loop je bij anoniem solliciteren, je moet welbewust op je zelfvertrouwen letten.

Toch wil ik graag dat de minister anoniem solliciteren introduceert voor het Rijk. De gevolgen van discriminatie op de arbeidsmarkt zijn zó deprimerend voor onze jongeren, zo ondermijnend voor de samenleving en zo hardnekkig voor hele generaties, dat ik blij ben dat selecteurs hun sollicitanten niet beoordelen als vertegenwoordigers van een categorie, maar op grond van individuele cv’s. In vier gemeenten is het uitgeprobeerd, alle sollicitanten laten daar hun naam weg, ook als zij Carina of Casper heten. Het werkt omdat sollicitanten bij het gesprek hun capaciteiten kunnen tonen, individueel, van persoon tot persoon.

Ik denk dat dit een methode is die zichzelf overbodig maakt. Want doordat het werkt, krijgen organisaties diversiteit in huis. Dus krijgen ze gaandeweg ook breder georiënteerde selecteurs in huis die zich niet van de wijs laten brengen door een naam die zij moeilijk uit kunnen spreken. Het is mooi als wij juist bij het Rijk het goede voorbeeld geven, want daar valt nog flink wat winst te halen, vertellen de cijfers. En intussen gaan we de werkgevers die nu al welbewust etnische diversiteit werven voor hun teams, die zijn er wel degelijk, vragen de voordelen actief uit te dragen naar ander ondernemers.

Help mee! Naast ondernemers kan iedereen meehelpen. Iedereen die werkt, studeert of politiek actief is kan anoniem solliciteren aanzwengelen: werkgever, onderwijsdirecteur en raadlid: start een traject, tijdelijk, tot de personeelswervers en hun opdrachtgevers genoeg mooie ervaringen hebben verzameld met nieuwe collega’s die binnenkomen omdat ze geknipt zijn voor het werk. Zo krijgen wij sterke organisaties met veelzijdige teams die goed werk doen voor brede groepen mensen.

Geef een reactie

Laatste reacties (42)