Laatste update 17:16
3.018
68

Filosoof

Filosoof en docent. Zijn interessegebieden binnen de filosofie zijn onder andere het gedachtegoed van de Frankfurter Schule en van de hedendaagse filosofen Byung-Chul Han en Slavoj Žižek.

Arie Slob gooit de toekomst van ons land weg

Op basisscholen in Amsterdam, Almere, Rotterdam, Den Haag en Utrecht mogen onbevoegden straks een dag per week voor de klas staan.

‘Oh, jij bent docent, maar dat kan toch iedere sukkel zijn!’ Dit soort opmerkingen verwacht ik in de toekomst te krijgen als ik vertel dat ik voor de klas sta. Want als het aan onderwijsminister Slob ligt gaat het lerarentekort worden bestreden door onbevoegden voor de klas zetten. Op zich is het een goed idee om eindelijk werk te maken van het bestrijden van het lerarentekort. Maar niet op deze manier. Met deze koers ondermijnt Slob de positie van de leraar, terwijl hij het juist aantrekkelijker zou moeten maken.

Arie Slob
Cc-foto: Wikipedia

Hoe onze toekomst weggegooid dreigt te worden
Het onzaligmakende plan van Slob zal beginnen als een experiment, maar we lopen het risico dat het landelijk zal worden ingevoerd. Op basisscholen in Amsterdam, Almere, Rotterdam, Den Haag en Utrecht mogen onbevoegden straks maximaal 22 uur per maand, dat is ongeveer een dag per week, voor de klas staan. Ze mogen geen Nederlands, rekenen, wiskunde of gymles geven. Deze vakken worden als te belangrijk gezien om aan niet-professionals over te laten. Waarom het dan bij andere vakken wel mag is mij een raadsel. Impliciet zegt Slob met dit plan dat bijvoorbeeld geschiedenis minderwaardig is aan de bovengenoemde kernvakken. Deze ‘overige vakken’ dreigen landelijk gezien het kind van de rekening te worden. In de beleidsmaatregel staat namelijk te lezen dat een van de doelen van het experiment is om ‘te onderzoeken of er grond is voor het aanpassen van wet- en regelgeving’. Oftewel, als het even zo uitkomt wil Slob deze maatregel uitbreiden over de rest van het land.

Dat zou een slechte zaak zijn. Juist in deze barre tijden zouden Slob moeten tonen hoe onmisbaar goed opgeleide docenten zijn. Zonder hen zouden vele kinderen verveeld thuis zitten zonder iets te leren. Vooral alle ouders die hun kinderen moeten helpen met schoolwerk merken nu hoe belangrijk docenten zijn. Zij worden geconfronteerd met hoe lastig het is om kinderen bij de les te houden, terwijl je ze iets probeert bij te brengen over de werkwoordspelling of de Nederlandse Opstand. Zeker als je hiervoor niet hebt doorgeleerd, is dat een behoorlijke kluif. En dan hebben deze ouders slechts te maken met maar een paar kinderen, niet met overvolle klassen van rond de 30 leerlingen. Docenten hebben daar wel dagelijks mee te maken en zetten zich dagelijks in voor de optimale ontwikkeling van ieder van hen. Laat je dit harde werk over aan ongediplomeerden, dan gooi je de toekomst van ons land weg.

Welkom op de kinderopvang
Onderwijs moeten we dus niet zien als een veredelde kinderopvang, maar als de plek waar jongeren zich ontwikkelen. Toch is het wel het signaal dat de regering de laatste tijd afgeeft, ondanks dat ze docentschap regelmatig een vitaal beroep noemen. Enkele weken geleden hing er zelfs een briefje met ‘welkom op de kinderopvang’ in de lerarenkamer op mijn school. Het was een grappige reactie op Ruttes uitspraak dat de scholen vooral open moesten gaan omdat alle ouders dan weer naar hun werk kunnen. Als dat de voornaamste reden is waarom de scholen open moeten, dan ga je aan het doel van het onderwijs voorbij. Helaas heeft ook onze minister van Onderwijs het onderwijs verkeerd begrepen. Zijn nieuwe besluit onderschrijft het bizarre idee dat je prima docent kunt zijn zonder daarvoor opgeleid te zijn. Het roept bij mij de vraag op of dit dezelfde minister is die er zegt te zijn voor ‘docenten en leerkrachten die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien’? Hij voegt het daad in ieder geval niet bij het woord.

Het is dan ook tijd dat hij dat wel gaat doen. Hierbij zou Slob er goed aan doen om het regeerakkoord nogmaals goed door te nemen. Met het huidige beleid lijkt Slob namelijk de volgens hem mooiste zin uit het regeerakkoord verkeerd geïnterpreteerd te hebben: ‘Het is die ene docent die mensen zich een leven lang herinneren, niet een beleidsnota uit Den Haag.’ Ik snap dat hij er met zijn huidige beleid op hoopt dat de beleidsnota’s vergeten zullen worden. Dan krijgt niet zijn slechte beleid, maar de onvergetelijk onbekwame leraar de schuld van het slechte onderwijs. Terwijl Slob natuurlijk wel de verantwoordelijke is. Het is zijn taak het onderwijs aantrekkelijk te maken zodat het van goede kwaliteit is. Onbevoegden voor de klas zetten zal daar niet toe bijdragen, ze zal het probleem zelfs verergeren. Het is hoog tijd dat Slob met beleid gaat komen waarbij de kern van de problematiek aangepakt gaat worden. Alleen met grote veranderingen zullen mensen zich goede docenten gaan herinneren in plaats van zijn slecht beleid.

Tot slot zou ik een van de dingen die ik tijdens mijn onderwijs heb geleerd met u willen delen. Ik heb namelijk het geluk wel goed onderwijs te hebben genoten. Bij geschiedenis leerde ik over Filips II die teleurgesteld afscheid nam van Willem van Oranje en hem daarbij de schuld gaf van het ondermijnen van zijn machtspositie. Filips zou toen met een verwijtende vinger hebben gezegd: ‘Niet de staten, maar Gij! Gij! Gij!’ Eenzelfde verwijt is op zijn plaats richting Arie Slob: Niet de leraren, maar u! u! u! ondermijnt de kwaliteit van het onderwijs.

Dit artikel is medeondertekend door Eugenie Stolk, AOb-voorzitter.


Laatste publicatie van Floris Schleicher

  • Filosoferen over God


Geef een reactie

Laatste reacties (68)