2.574
17

Student

Hanna Hekkert (1993) is bestuurslid Politiek bij de Jonge Democraten. Ze studeert Geschiedenis in Utrecht en woont daar ook.

Asielplannen VVD raken kant noch wal

Opvang in de regio is niet zelden een eufemisme voor modderige vluchtelingenkampen waar mensen met meerdere families in tochtige tenten moeten leven, vechtend tegen honger en vrieskou

De VVD wil het asielbeleid afschaffen en de Europese grenzen sluiten voor asielzoekers. De Europese Unie zou volgens haar moeten investeren in goede opvang in de regio, zodat de vaak levensgevaarlijke of zelfs fatale tocht naar het Europese continent overbodig wordt. Dat het huidige asielbeleid aan herziening toe is staat buiten kijf. Ook is het fijn dat de VVD inziet dat één Europees asielbeleid de toekomst heeft.

Dit lijkt een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg. Het is tijd voor een echt Europees asielbeleid, gericht op veilige opvang en bescherming van mensen die daar recht op hebben. Door buiten Europa asielloketten te openen waar vluchtelingen hun asielaanvraag af kunnen wachten wordt de noodzaak van een gevaarlijke overtocht weggenomen. Fort Europa is onhaalbaar en meer geld naar ‘de regio’ een zoethoudertje.

Selectief
Het voorstel om de Europese buitengrenzen te sluiten voor alle vluchtelingen en alleen nog Europese vluchtelingen toe te laten is in strijd met talloze afspraken en internationale verdragen waar Nederland en Europa onderdeel van zijn. Het recht op asiel is een universeel mensenrecht en kan niet selectief worden uitgedeeld op basis van geografische locatie. Europa biedt bescherming en opvang aan mensen die vanwege geweld, hun overtuiging of geaardheid niet langer veilig zijn in hun eigen land en dat moet het blijven doen.

Opvang in de regio, de heilige graal waar vaker naar verwezen wordt als het gaat om asielproblematiek, is niet zelden een eufemisme voor modderige vluchtelingenkampen waar mensen met meerdere families in tochtige tenten moeten leven, vechtend tegen honger en vrieskou. De landen waar het om gaat (onder andere Turkije en Libanon) hebben grote moeite de toenemende stroom vluchtelingen menswaardig op te vangen en kampen met toenemende sociale spanningen onder de eigen bevolking. Extra Europees geld gaat die problemen niet oplossen.

Oplossing
Toch is de denkrichting niet verkeerd. Het is hoog tijd voor een herziening van het asielbeleid en de oplossing ligt inderdaad op Europees niveau. De roep om meer Europese samenwerking moet handen en voeten krijgen in concreet beleid. Maar waar de VVD van Europa een fort wil maken, zetten wij in op een betere procedure voor vluchtelingen die recht hebben op asiel. Om te voorkomen dat mensen in zee gaan met mensensmokkelaars en hun leven riskeren op de Middellandse Zee, moet het mogelijk worden buiten de grenzen van Europa een asielprocedure te starten.

Door Europese asielloketten te openen kunnen vluchtelingen in de regio asiel aanvragen voor Europa. Als die aanvragen vervolgens beoordeeld worden door een centraal Europees Asielkantoor, heeft de Europese Unie de regie in eigen hand en kan ze vluchtelingen naar draagkracht over haar lidstaten verdelen. Door vluchtelingen op deze manier snel duidelijkheid te geven en in het geval van toekenning van asiel een veilige reis naar Europa te bieden, wordt de noodzaak om die reis op een onveilige manier te maken weggenomen. Niet door weg te kijken en tegen beter weten in een muur om Europa te bouwen, maar door met concrete samenwerking op Europees niveau te voldoen aan onze humanitaire plicht.

Hanna Hekkert is bestuurslid van de Jonge Democraten 

Geef een reactie

Laatste reacties (17)