2.661
294

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Asscher moet zijn contract zelf als eerste tekenen

Hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, er bestaan ook onwetende Nederlanders

Toen ik hoorde dat Lodewijk Asscher nieuwe migranten een contract wil laten tekenen, om Nederlandse waarden te vereren, raakte ik in paniek. Moet ik nou op een omafiets stappen, klompendansen met boerenkool en worst als dagelijkse kost? Moet ik op een VOC-schip varen en de bevolking op de Banda-eilanden uitroeien, de Indonesiërs cultiveren? Moet ik mijzelf tot de politieke knecht van de VS zweren, tijdens een invasie in Irak, in ruil voor vette oliecontracten voor Shell? Of moet ik zoals Rutger Castricum bij zwangere vrouwen inbreken, hen met een roze microfoon op hun bek slaan, om te kijken hoe ze reageren?

Maar ik las verder en ontdekte dat Asscher in de war is. Hij heeft het niet over Nederlandse waarden maar over universele. Waarden die je iedereen in de wereld mag opleggen – desnoods met geweld. Want alle waarden die hij noemt staan in de internationale mensenrechtenverdragen en sommigen zijn verplicht, ook voor de weinige landen die de verdragen niet hebben ondertekend.

Iedereen moet tekenen
En als we toch over grondrechten praten, veronderstel ik dat Asscher Artikel 1 van de Grondwet heeft gelezen: discriminatie mag niet. Of is dit zo’n contract dat de autochtonen aan allochtonen mogen opleggen, maar niet andersom? Dus als de migranten een contract moeten tekenen, dan moeten alle Nederlandse burgers dat doen. Niet alleen om discriminatie te voorkomen en omdat een contract alleen eerlijk is als iedereen het tekent, maar ook omdat het nodig is. Want autochtonen hebben geen benul van mensenrechten.

Neem bijvoorbeeld Thierry Baudet, gepromoveerd jurist. Hij en zijn promotors weten niet dat er universele mensenrechten bestaan en dat Nederland daar juridisch aan gebonden is. De mensenrechtenverdragen zijn volgens Baudet geen juridisch bindende overeenkomsten, maar slechts “een opsomming van de aspecten die een verstandige overheid in haar overwegingen zou moeten betrekken.” Dus vrijheid blijheid, de overheid heeft geen enkele volkenrechtelijke plicht, aldus Baudet. En ook: “grondrechten zijn in Nederland een opdracht aan de wetgever om rekening te houden met de principes van rechtvaardigheid waar die grondrechten op wijzen; geen ‘troefkaarten’ in de handen van burgers…” Dus de grondwet is slechts een kookboek met rechtvaardigheidsreceptjes. Maar goede chefs luisteren meer naar hun onderbuik.

Je moet elk argument tot zijn logische gevolgen uitdenken, dus wat volgt uit Baudets argument? Mocht een democratische meerderheid dat willen, dan zou Nederland mensenrechten mogen schenden, zoals het verbod op marteling, deportatie, apartheid, slavernij, genocide, arbitraire dood, onvrijwillige medische of wetenschappelijke experimenten. Stel je voor, als we een nieuw medicijn willen tegen aambeien, spuiten we Wilders met chemicaliën vol en kijken we of hij minder krabt.

We zouden het recht kunnen verliezen om als persoon erkend te worden voor de wet, we zouden bestraft kunnen worden voor daden die niet strafbaar zijn op het moment van de daad. We kunnen vrouwen hun kiesrecht ontnemen en homo’s de doodstraf geven. We kunnen de wildplassers met hun eigen plas waterboarden op Guantánamo, zonder tussenkomst van een rechter.

We zouden discriminerende wetten kunnen hebben, bijvoorbeeld het invoeren van de doodstraf, slechts voor Marokkanen en progressieven. Als Bolkestein een moord pleegt, kan de rechter hem maximaal levenslang geven. Maar als Roemer of Aboutaleb een moord plegen dan moet de rechter hen de doodstraf opleggen.

Veel Nederlanders, zoals Baudet, weten niet dat Nederland hoog of laag kan springen, maar zulke dingen niet mag invoeren, ongeacht hoe democratisch. Deze mensenrechten staan in sommige verdragen als onschendbaar. En ook als we de verdragen opzeggen, sommige rechten zijn ‘jus cogens’-normen van het volkenrecht. ‘Jus cogens’-normen zijn de tien geboden van het volkenrecht: staten mogen deze normen nooit schenden. Bijvoorbeeld slavernij, genocide en marteling zijn absoluut verboden.

Hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, bestaan er dus ook onwetende Nederlanders. Je kan hen niet naar een heropvoedingskamp sturen, maar je kunt ze dwingen om hetzelfde contract te tekenen als alle migranten. Zodra iemand zich bij een gemeente wil inschrijven, moet hij het contract tekenen dat hij de grondwet, grondrechten en de universele mensenrechten als heilig zal eren. Laat Asscher zijn contract zelf als eerste tekenen.

Geef een reactie

Laatste reacties (294)